Upravljanje s kadri

27. 10. 2021

Motiviranje zaposlenih

Načrtna motivacija zaposlenih pomeni, da vodja zaposlene pripravi do tega, da lastne sposobnosti in zavzetost razvijajo tako, da lahko dosegajo dogovorjene cilje. Vendar se lahko osebni cilji zaposlenih precej razlikujejo od ciljev podjetja. To je pravzaprav logično, saj so lahko osebni cilji prodajnega referenta čim boljša plača, več prostega časa ...
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2021

Tihi konflikti v podjetju

O konfliktih v podjetju običajno govorimo, ko opazimo določena trenja med zaposlenimi. Največkrat govorimo o konfliktih šele takrat, ko se razvijejo do te mere, da vplivajo na odnose, zadovoljstvo zaposlenih in posledično na delovne procese. Zmotno pa je prepričanje, da so vsi nesporazumi tudi konflikti. Nesporazum preraste v konflikt šele ...
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2021

Epidemija duševnih stisk v slovenskih podjetjih

Pandemija virusa COVID-19 in ukrepi za zajezitev so agresivno posegli v naše vsakdanje rutine in drastično zamajali ravnovesje. Na milijone ljudi je nekajkrat preživelo tako imenovani »lock-down«, ki označuje popolno ali znatno zaustavitev javnega življenja in kontroverzne omejitve gibanja. Mnogi so delo preselili domov, premnogi so službe izgubili. Zaradi spremenljive ...
Samo za aktivne naročnike
23. 9. 2019

Stres in menegement stresa

Uvod Posameznik v sodobni družbi obvladuje tako fizične nevarnosti kot tudi druge okoliščine, ki od njega zahtevajo maksimalne napore. Toda ustroj človeškega telesa se ni utegnil prilagoditi naglici družbenih sprememb. Zato se pogosto pojavlja neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnostmi za obvladovanje teh na drugi strani. To ...
06. 12. 2018

Asertivnost v pojmu urejenih poslovnih odnosov

Pojem asertivnosti Asertivnost opisuje vedenje, ki posamezniku omogoča ozaveščen stik s stvarnostjo in podpira: kakovostno obvladovanje lastnega vedenja, zmožnosti in priložnosti za samouresničenje ciljev, lažjo komunikacijo z okoljem in dobro samopodobo. Poteze asertivne osebe Prioritetno je to edinstvenost, ko upamo biti to, kar smo, izraziti svoja mnenja, pričakovanja v osvobojenosti ...
Samo za aktivne naročnike
14. 9. 2018

(Psihično) dobro počutje zaposlenih in njegovi učinki za zaposlene in organizacije

Uvod Človek je večplastno bitje in kot tak je vpet v različne življenjske vloge, od partnerske, starševske do različnih sorodstvenih, prijateljskih in drugih vlog. Vsaka od teh prinaša tudi obveznosti, ki naj bi jih v skladu z uveljavljenimi družbenimi normami uresničeval karseda optimalno. Zato pa ima tudi vedno manj časa ...
Samo za aktivne naročnike
14. 9. 2018

Obvladovanje misli in čustev

Predstavljajmo si, da se za trenutek ustavimo; prenehamo z delom in se osredotočimo na svoje dihanje. Hitro bomo opazili, da nas v vsakem trenutku prešine nova misel. Tako je tudi s čustvi, ki nenehno tlijo v nas. Zato smo tudi v vsakem trenutku v določenem razpoloženju, ki se skozi dan ...
13. 9. 2018

5 navad, ki so ključ do uspeha

Kako to počno uspešni ljudje?
10. 7. 2018

Osebnostni razvoj

V današnjem svetu, ki je nestrukturiran, poseljen s sposobnimi posamezniki in se vse vrti okrog inteligence ter neotipljivih stvari, tj. tokov znanja, čustva in domišljija niso oddelek v organizaciji, temveč filozofija, nazor (Nordström in Ridderstråle 2001, 109 in 213). Poleg tega svet ljudi napolnjuje z dvomom in omahljivostjo, zato ti ...
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2018

Drugi modeli pozitivne psihologije

Drugi modeli pozitivne psihologije se nanašajo na optimalno človekovo delovanje. Med te modele štejemo: (i) srečo, (ii) afekt in emocionalnost, (iii) optimizem, (iv) upanje, (v) zanos, (vi) dobro življenje, (vii) duhovnost in duhovna inteligentnost ter (viii) smisel. V nadaljevanju jih na kratko predstavljamo. Sreča Nekateri med temi modeli se prekrivajo ...
Samo za aktivne naročnike