Upravljanje s kadri

11. 3. 2021

Zadržanje ključnih kadrov

❗ 𝑉 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑘𝑙𝑒𝑚 𝑙𝑒𝑡𝑢, 𝑘𝑜 𝑛𝑎𝑠 𝑗𝑒 𝑧𝑎𝑧𝑛𝑎𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑠𝑟𝑒𝑐̌𝑛𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠, 𝑠𝑒 𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑠𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑗𝑒𝑡𝑗𝑒 (𝑖𝑛 𝑠𝑒 𝑠̌𝑒) 𝑠𝑜𝑜𝑐̌𝑎 𝑠 ℎ𝑢𝑑𝑖𝑚𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖. 𝑃𝑜 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎𝑙𝑐𝑖 𝑟𝑎𝑧𝑚𝑖𝑠̌𝑙𝑗𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜𝑐̌𝑛𝑜.❤️𝑉𝑜𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑗𝑒𝑡𝑖𝑗 𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑑𝑟𝑜𝑣𝑠𝑘𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣𝑛𝑗𝑎𝑘𝑖 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑧𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑠𝑙𝑖𝑡𝑖, 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑧𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑣𝑠𝑒𝑚 𝑟𝑎𝑧𝑣𝑖𝑗𝑎𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑏𝑑𝑟𝑧̌𝑎𝑡𝑖 ...
23. 9. 2019

Stres in menegement stresa

Uvod Posameznik v sodobni družbi obvladuje tako fizične nevarnosti kot tudi druge okoliščine, ki od njega zahtevajo maksimalne napore. Toda ustroj človeškega telesa se ni utegnil prilagoditi naglici družbenih sprememb. Zato se pogosto pojavlja neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnostmi za obvladovanje teh na drugi strani. To ...
06. 12. 2018

Asertivnost v pojmu urejenih poslovnih odnosov

Pojem asertivnosti Asertivnost opisuje vedenje, ki posamezniku omogoča ozaveščen stik s stvarnostjo in podpira: kakovostno obvladovanje lastnega vedenja, zmožnosti in priložnosti za samouresničenje ciljev, lažjo komunikacijo z okoljem in dobro samopodobo. Poteze asertivne osebe Prioritetno je to edinstvenost, ko upamo biti to, kar smo, izraziti svoja mnenja, pričakovanja v osvobojenosti ...
Samo za aktivne naročnike
14. 9. 2018

Reševanje konfliktov na delovnem mestu

mag. Franka Bertoncelj, univ. dipl. psih. Poslovno komuniciranje se od komuniciranja v privatnem življenju oz. družabnega komuniciranja razlikuje predvsem po svojem namenu. Profesionalno poslovno komuniciranje je sredstvo za informiranje, sprejemanje poslovnih odločitev, reševanje problemov ter vplivanje na ljudi z namenom doseganja za poslovni sistem koristnih rezultatov. Neuspešno je takrat, ko ...
14. 9. 2018

(Psihično) dobro počutje zaposlenih in njegovi učinki za zaposlene in organizacije

Uvod Človek je večplastno bitje in kot tak je vpet v različne življenjske vloge, od partnerske, starševske do različnih sorodstvenih, prijateljskih in drugih vlog. Vsaka od teh prinaša tudi obveznosti, ki naj bi jih v skladu z uveljavljenimi družbenimi normami uresničeval karseda optimalno. Zato pa ima tudi vedno manj časa ...
Samo za aktivne naročnike
14. 9. 2018

Obvladovanje misli in čustev

Predstavljajmo si, da se za trenutek ustavimo; prenehamo z delom in se osredotočimo na svoje dihanje. Hitro bomo opazili, da nas v vsakem trenutku prešine nova misel. Tako je tudi s čustvi, ki nenehno tlijo v nas. Zato smo tudi v vsakem trenutku v določenem razpoloženju, ki se skozi dan ...
13. 9. 2018

5 navad, ki so ključ do uspeha

Kako to počno uspešni ljudje?
10. 7. 2018

Drugi modeli pozitivne psihologije

Drugi modeli pozitivne psihologije se nanašajo na optimalno človekovo delovanje. Med te modele štejemo: (i) srečo, (ii) afekt in emocionalnost, (iii) optimizem, (iv) upanje, (v) zanos, (vi) dobro življenje, (vii) duhovnost in duhovna inteligentnost ter (viii) smisel. V nadaljevanju jih na kratko predstavljamo. Sreča Nekateri med temi modeli se prekrivajo ...
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2018

Merjenje dobrega počutja zaposlenih

V okviru tega poglavja bomo opisali načine merjenja za vse tri vrste dobrega počutja. Merjenje subjektivnega dobrega počutja (SDP) S prej predstavljenimi ugotovitvami se ujemajo tudi psihološki instrumenti za merjenje SDP. Diener, Emmons, Larsen in Griffin (1985; povzeto po Musek 2005, 178) so za merjenje globalnega SDP sprva izdelali ‘Lestvico ...
Samo za aktivne naročnike
02. 3. 2018

Učinkovito komuniciranje

Tehnike komuniciranja za kadrovike