Pomembno je predvideti poslovno vrednost kadrovskih programov, vključno s finančno donosnostjo naložbe (ROI).

16. 8. 2022

Podjetja se v sodobnem gospodarskem svetu soočajo z nenehnimi pritiski na zniževanje stroškov. Podlaga za uspešno zniževanje stroškov se zagotovo nahaja v dobrem poznavanju procesov, jasnih in zanesljivih informacijah ter v ustrezni obdelavi le-teh. Tudi kadrovski strokovnjaki se morate tem trendom uspešno prilagajati. Pri tem vsako leto prevzemate vedno več odgovornosti in projektov, v skrbi za organizacijsko najpomembnejšo vrednoto: zaposlene.

HR vodje in strokovnjaki ter managerji potrebujete nabor orodij, s katerimi lahko pokažete, kako povezati zaposlene s poslovanjem, kako napovedati vrednost kadrovskih projektov in programov ter kako vplivati na povečevanje vrednosti zaposlenih.

Ko ta orodja imate, morate znati prikazati, kako določiti denarno vrednost za iniciative in aktivnosti, ki se težko vrednotijo, npr. za zavzetost zaposlenih, zadovoljstvo pri delu, konflikte, stres, timsko delo. Poleg tega pa je za HR time, pa tudi vodje, zelo koristno, če razumete razmerja med različnimi poslovnimi spremenljivkami. Tako lahko vodstvu jasno prikažete, kaj povzroča nizko produktivnost, neustrezno kakovost, zamude pri procesih ali previsoke stroške.

Pomembno je predvideti poslovno vrednost kadrovskih programov, vključno s finančno donosnostjo naložbe (ROI). To omogoča sprejemanje dobrih poslovnih odločitev, kadrovske strokovnjake pa vzpostavi kot verodostojne svetovalce vodstvu.

HRM mora znati prikazati denarno vrednost spremenljivkam povezanih z zaposlenimi (npr. zavzetost zaposlenih, zadovoljstvo pri delu, konflikti, stres, timsko delo, motivacija …)

Čeprav so zaposleni za vodstvo podjetja ali organizacije pomembni, kadrovska funkcija ni vedno obravnavana kot pomemben prispevek k organizaciji. Po podatkih revije The Economist se proračun za kadrovsko službo v težkih gospodarskih časih pogosto zmanjša bolj kot proračuni drugih služb. Čeprav bi ga bilo po logičnem razmisleku v teh časih treba povečati, saj lahko strateško osredotočanje na ljudi resnično izboljša poslovanje.

Ko pa kadrovska služba pokaže poslovno vrednost, pridobi podporo najvišjega vodstva, postane razvojna funkcija v organizaciji in kot taka je deležna tudi večjega proračuna. Zato je pomembno, da znajo kadrovski strokovnjaki pokazati vrednost kadrovskih programov in projektov.

Vzpostavite učinkovit sistem spremljanja in merjenja kadrovskih projektov!

+ Pridobite dodatni online tečaj – »Boot Camp« v 5 modulih za izračune po ROI metodologiji, tudi po delavnicah

Pridobili boste ključne kompetence:

  • poznavanje vloge in ciljev kadrovskih projektov v okviru celotne organizacije
  • vzpostavitev celovitega sistema meril za uspešnost kadrovskega področja
  • jasen pregled nad umeščenostjo kadrovske funkcije v razmerju do drugih funkcij v podjetju

S praktičnim delom na delavnicah boste spoznali:

  • osnove ROI metodologije
  • pet ključnih elementov ROI metodologije
  • pomen verige vrednosti za vse kadrovske programe
  • potrebo po prikazu učinka in ROI za kadrovske programe
  • korake snovanja programov/projektov, da zagotovijo učinek in ROI
  • učinek merjenja rezultatov kadrovskih programov na vseh petih ravneh izidov

Predavatelj

Matic Kadliček, univ. dipl. psih.

Matic Kadliček je univerzitetni diplomirani psiholog, direktor podjetja Video center d.o.o. in kadrovski psiholog v podjetju Trgotur, d.o.o. Osredotočen je na področje razvoja ljudi v organizacijah. Vodstvom in vodjem svetuje, izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih.

Vabljeni, pričnemo 27. 9.

Nazaj