Vprašanja in odgovori

11. 1. 2022

Ali lahko tudi javni zavod uveljavlja nagrado za preseganje kvote?

Presegamo kvoto za zaposlovanje invalidov, vendar smo javni zavod vrtec. Ali lahko tudi kot javni zavod uveljavljamo nagrado za preseganje kvote?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 1. 2022

Pravica do izplačila jubilejne nagrade, če jo je delavka za enak jubilej že prejela izplačanega v gospodarstvu

Ali je delavka v vrtcu upravičena do jubilejne nagrade tudi v primeru, da jo je za 10 let že dobila v gospodarstvu in jo mora dobiti za 10 let tudi v javnem sektorju?
Samo za aktivne naročnike
06. 1. 2022

Pisna obvestila o letnem dopustu

Imamo vprašanje v zvezi z sklepi o določitvi regresa in dopusta. V podjetju izvajamo projekt, po katerem zaposlujemo cca. 12 ljudi na 4 mesece, trenutna skupina zaključi zaposlitev z dne 28. 2. 2022. Poleg tega imamo redno zaposlene delavce do konca leta,…Zanima nas, ali moramo vsem delavcem, tako tistim ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 1. 2022

Solidarnostna pomoč - upravičenost do izplačila

Prosimo za pojasnilo glede solidarnostne pomoči. Gre delavca zaposlenega v občinski upravi, ki je bil v koledarskem letu večkrat odsoten zaradi daljše bolezni in je v letu 2021 že prejel solidarnostno pomoč.Do solidarnostne pomoči po tretji alinei, 4. točke 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti – “daljša bolezen” – pa ...
Samo za aktivne naročnike
04. 1. 2022

Ocenjevanje delovne uspešnosti

Prosili bi za pojasnilo glede ocene delovne uspešnosti javne uslužbenke v ocenjevalnem obdobju 2021. In sicer zaposlena je bila na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021, nato je bila od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 prerazporejena na delovno mesto vzgojiteljice. Prejme zaposlena ...
Samo za aktivne naročnike
28. 12. 2021

Obvezno celjenje, napoteni delavci

Avtor: Tanja Bohl

Napotujemo delavce v Avstrijo. Od 1. 2. 2022 bo uvedeno obvezno cepljenje. Določeni delavci odklanjajo cepljenje, zato se nam postavlja vprašanje o odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ali delodajalec v takem primeru lahko delavcu poda odpoved pogodbe o zaposlitvi in iz kakšnega razloga?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 12. 2021

Katera delovna doba se upošteva pri napredovanju strokovnega delavca v višji naziv v vzgoji in izobraževanju?

Ali se za napredovanje strokovnega delavca v višji naziv v vzgoji in izobraževanju upošteva delovna doba v vzgoji in izobraževanju, v javnem sektorju ali skupna delovna doba (tudi v zasebnem sektorju)?
Samo za aktivne naročnike
27. 12. 2021

Odpravnina ob upokojitvi delavca invalida

Kako se pravilno izračuna odpravnina v primeru, da je zaposleni na skrajšanem delovnem času zaradi odločbe o invalidnosti?
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2021

Izplačilo stroškov za prehrano delavcu na podlagi zdravniškega potrdila o dietni prehrani, če delodajalec zagotavlja prehrano med delom

Ali je v javnem sektorju, natančneje na področju vzgoje in izobraževanja, možno pogojevati izplačilo regresa za prehrano med delom s tem, da zaposleni delodajalcu, ki sicer lahko zagotavlja prehrano med delom, predloži zdravniško potrdilo o dietni prehrani?
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2021

Povračila stroškov na soboto

Avtor: Tanja Bohl

Imamo vprašanje v vezi povračila stroškov prevoza na delo in za prehrano. Naš delovni čas je 40 ur (od ponedeljka do petka) in zavezuje nas kolektivna pogodba dejavnosti trgovine. Delavec ima zaradi povečanega obsega dela odrejeno nadurno delo in sicer v soboto, torej izven tedenskega delovnega časa. Kako je v ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike