Vprašanja in odgovori

06. 4. 2020

Vprašanja povezana z novim Mega zakonom

Avtor: Tanja Bohl

Ali je pravilno tolmačenje 26. člena Megakorona zakona, da so delavci, ki ne delajo zaradi višje sile in delavci, ki so na čakanju avtomatično na podlagi te določbe izenačeni glede višine nadomestila (80%), čeprav delodajalec ne izpolnjuje pogojev za uveljavljanje ukrepa v podpoglavju 1.1 in tega ukrepa tudi ne ...
06. 4. 2020

Prevzem javnih uslužbencev, zaposlenih v občinskih upravah občin ustanoviteljic

Občine ustanoviteljice skupne občinske uprave so z odlokom določile, da lahko skupna občinska uprava za opravljanje nalog na posameznih delovnih področjih, prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic skupne občinske uprave, pri čemer se njihov delovnopravni položaj, glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne ...
01. 4. 2020

Delo od doma

Avtor: Tanja Bohl

Naši zaposleni vsi delajo od doma, posredovali pa smo jim dokument »Začasna odreditev na delo izven lokacije podjetja«. Je tako v redu? Ali bi morali ponovno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi?
31. 3. 2020

Primerno nadomestilo za uporabo sredstev za delo na domu

Avtor: Tanja Bohl

Kot primerno nadomestilo za uporabo sredstev za delo na domu se lahko uporablja 0,50 EUR na dan. Zanima nas, kako se določi to višino, zlasti ker ne najdemo sodne prakse, ki bi potrjevala, da je ta višina res ustrezna?
30. 3. 2020

Regres za letni dopust v letu 2020

Kako je z regresom za letni dopust 2020? Višina? Izplačilo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 3. 2020

Napredovanja javnih uslužbencev

Zanima nas, kako je z napredovanji za leto 2020, glede na dejstvo, da imamo izredne razmere? Ali mora biti pisanje vročeno delavcu do 31. 3. 2020? Ali je v letu 2020 izplačilo plačnih razredov napredovanja 1. 12. 2020?
30. 3. 2020

Strokovni izpiti pripravnikov v času izrednih razmer

Zaradi izrednih razmer so odpovedani strokovni izpiti pripravnikov. Pripravniku pogodba o zaposlitvi izteče konec meseca marca, kako postopati dalje? Ali zaposleni obdrži status pripravnika do nadaljnjega, ali dobi novo pogodbo o zaposlitvi z opombo, da opravi strokovni izpit v določenem časovnem obdobju? Po ZDR-1 je pripravništvo možno podaljšati zaradi upravičene ...
27. 3. 2020

Konkretni odgovori in rešitve v praksi, ki so podjetjem v pomoč v izredni situaciji

Avtor: Tanja Bohl
Konkretni odgovori na vaša vprašanja in rešitve v praksi, ki lahko podjetjem pomagajo pri soočanju s težavami, s katerimi se trenutno srečujejo:Izredne razmere in poslovanje podjetja (civilnopravno področje)Izredne razmere in delovnopravno področjeIzredne razmere in vprašanje varstva osebnih podatkov oz. zasebnosti (delavcev)
Samo za aktivne naročnike:
25. 3. 2020

Že planiran kolektivni dopust in izredne razmere

Avtor: Tanja Bohl

Podjetje ima planiran kolektivni dopust preko poletja. Zaradi izjemnih razmer, bi podjetje zaposlene poslalo na dopust v mesecu marcu/aprilu, kolektivnega dopusta poleti ne bi bilo. Proizvodnja bi neprekinjeno delovala, zaposlenim pa bi bilo omogočeno, da dopust koristijo po svoji volji – ne vsi naenkrat.
23. 3. 2020

Potrdilo o okužbi delavca

Avtor: Tanja Bohl

Kako lahko delodajalec pri tistih delavcih, ki kažejo le blažje znake okužbe, pridobi potrdilo o okužbi delavca s koronavirusom, ki ga potrebuje za pravico do uveljavljanja nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma ali ima delodajalec v tem primeru še kakšno drugo ...