Vprašanja in odgovori

28. 6. 2022

Poškodba delavke na dogodku kot poškodba na delu

Avtor: Tanja Bohl

Delavka se je v soboto udeležila športnih iger vrtcev. V tem času se je delavka poškodovala in je sedaj v bolniškem staležu.Organizatorju smo morali posredovati število prijavljenih, ne pa tudi poimenskega seznama. Vsaka delavka se je prostovoljno odločila za sodelovanje na igrah. Udeležba na tem dogodku je bila prostovoljna ...
Samo za aktivne naročnike
27. 6. 2022

Sprememba pogodbe o zaposlitvi ali aneks zaradi sprememba bivališča delavca

Kako pravilno urediti spremembo priimka delavca in spremembo naslova stalnega oz. začasnega bivališča v že sklenjeni pogodbi o zaposlitvi - moramo skleniti aneks ali z novo pogodbo o zaposlitvi?
Samo za aktivne naročnike
27. 6. 2022

Prerazporeditev delovnega časa v poletnem času, nočno delo, dodatki

Avtor: Tanja Bohl

Zaradi vročine v proizvodnih prostorih razmišljamo o začasno spremenjenem urniku dela ob 5:00 do 13:00 (običajen delavnik je od 6:00-14:00).To vidimo kot eno od možnih rešitev.Zavedamo se, da je za delo pred 6:00 tretirano kot nočno delo in zato plačano 50 % več kot ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2022

Ohranitev napredovanj ob prehodu na drugo delovno mesto

Leta 2017 smo zaposlili sodelavca na delovno mesto višjega svetovalca področja III, šifra delovnega mesta je: I017161 Višji svetovalec področja III – takrat razpon od 33 do 43 plačnega razreda, VII. tarifna skupina, brez nazivov, pri tem smo zaprosili financerja za 5 plačnih razredov ob zaposlitvi in dobili tudi odobreno (v ...
Samo za aktivne naročnike
20. 6. 2022

Opravljanje dela na drugi lokaciji in opredelitev v pogodbi o zaposlitvi

Dva delavca bosta čez nekaj mesecev pričela delati na drugi lokaciji in ne več na sedežu zavoda, kot sta delala do sedaj. Zanima me, ali moramo za to skleniti aneks k pogodbi ali je dovolj izjava o prevozu na delo? V pogodbi o zaposlitvi sedaj piše v 4. členu tako ...
Samo za aktivne naročnike
17. 6. 2022

Zaposlena na porodniški - ali se šteje v kvoto zaposlenih

Zaposlena je na porodniški: ali jo je treba šteti v kvoto zaposlenih? Trenutno ima pogodbo do 31. 12. 2022, zanjo sedaj nimamo nadomeščanja.
Samo za aktivne naročnike
17. 6. 2022

S.p. in obveznost opravljanja zdravniškega pregleda in VZD

Avtor: Tanja Bohl

Smo javni zavod in bomo zaposlili čistilko preko s.p.-ja. Zanima nas, ali jo moramo mi napotiti na usposabljanje iz varstva pri delu in usposabljanje iz požarne varnosti ter na predhodni zdravniški pregled? Kdo je v tem primeru plačnik usposabljanj ter zdravniškega pregleda?
Samo za aktivne naročnike
13. 6. 2022

Zaposlitev na delovnem mestu kuhar in prenos napredovanj

V vrtcu v kuhinji bomo zaposlili delavko, ki je trenutno zaposlena v domu starostnikov kot dietni kuhar IV v ZSV (J034127, izhodiščni plačni razred 21, trenutni plačni razred 25). Pri nas lahko zasede delovno mesto kuhar IV (izhodiščni razred 17, J034030) ali kuhar V (izhodiščni razred 19, J035035) zaradi izpolnjevanja ...
Samo za aktivne naročnike
10. 6. 2022

Določitev poskusnega dela

Ali se lahko v pogodbi o zaposlitvi uradniku določi opravljanje poskusnega dela?
Samo za aktivne naročnike
06. 6. 2022

Roki pri pogodbah o zaposlitvi, sklenjenih za mandatno obdobje

Postavlja se nam vprašanje o teku rokov pri pogodbah o zaposlitvi, sklenjenih za mandatno obdobje. Primer, če ima direktor OU sklenjeno POZ za mandatno obdobje 5 let od 15. 9. 2017 dalje, ali se 5 letni rok izteče 15. 9. 2022 ali 14. 9. 2022?
Samo za aktivne naročnike