Vprašanja in odgovori

02. 6. 2023

Izdaja potnega naloga

Ali je priprava potnega naloga potrebna v vsakem primeru, ko je oseba napotena na službeni sestanek oz. dogodek, tudi če je razdalja relacije manj kot kilometer?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 6. 2023

Imenovanje v naziv po izvedenem javnem natečaju

Odprt imamo javni natečaj za DM višji svetovalec, v treh nazivih. V ožjem izboru je kandidat, ki je že javni uslužbenec (v državnem organu) in ima pridobljen naziv inšpektor I.Zastavlja se vprašanje, ali jo ob morebitni zaposlitvi lahko imenujemo v naziv višji svetovalec I na podlagi 6. odstavka 55 ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2023

Sprememba, ki bo uvedena s 1. 6. 2023 na področju cen javnega prevoza oziroma uvedbe enotne vozovnice "Slovenija" ki določa najvišji znesek za vse relacije

Nikjer še nismo zasledili informacije, ki bi se nanašala na spremembo, ki bo uvedena s 1. 6. 2023 na področju cen javnega prevoza oziroma uvedbe enotne vozovnice "Slovenija" ki določa najvišji znesek za vse relacije. Ali se bo v primeru, da delavci prejemajo nadomestila za prevoz na delo v višini ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 5. 2023

Odreditev dela na praznik

Zanima nas, ali zadostimo zahtevam, če delavcem izdamo odreditev dela na praznik na način, da se jih obvesti ustno in pisno preko oglasne deske.Zaposlenim, ki delajo v 3-izmenskem urniku in so na dan praznika (Binkošti) razporejeni v nočno izmeno z začetkom ob 22:00 uri, odrejamo delo na praznični ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 5. 2023

Določitev višine odpravnine ob upokojitvi

Kolektivna pogodba (za kovinsko industrijo) nas zavezuje, da delavcu ob upokojitvi pripada 1 povprečna plača, če pri zadnjem delodajalcu dela najmanj 5 let. ZDR-1 pa v 136. členu, 1. odstavek, določa: Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 5. 2023

Poskusno delo in dolgotrajna bolniška ter odpoved pogodbe

Avtor: Iris Pensa

Delavec je v poskusnem obdobju in je v času poskusne dobe delal vsega skupaj štiri dni, ostalo je na dolgotrajni bolniški, ki se bo najverjetneje nadaljevala še po končani poskusni dobi. Prosimo za odgovor ali lahko delavcu odpovemo pogodbo o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, čeprav je dejansko delal ...
Samo za aktivne naročnike
26. 5. 2023

Število dodatnega letnega dopusta zaradi delovne dobe

Uporabljamo kolektivno pogodbo pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije. Nimamo pa sklenjenih internih aktov za odmero dopustov. Glede ostalega uporabljamo ZDR-1. Ali je kje določeno glede odmere letnega dopusta glede na dopolnitev npr. 10 let delovne dobe?
Samo za aktivne naročnike
26. 5. 2023

Vpogled v prijavno dokumentacijo ostalih kandidatov za prosto delovno mesto

Prejeli smo prošnjo za vpogled v dokumentacijo javnega razpisa za zasedbo delovnega mesta Strokovni sodelavec, ki jo je poslal kandidat, ki ni bil izbran za to delovno mesto (prejel je obvestilo o neizboru). Prošnja se sklicuje na 63. člen Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB), ki zadeva pravico do vpogleda v ...
Samo za aktivne naročnike
26. 5. 2023

Razporeditev krajšega delovnega časa zaradi starševstva

Delavka z dne 31. 7. 2023 prične z delom za krajši delovni čas 4 ure, 4 ure pa bo koristila starševstvo. Potreba po njenem delu je 3 x po 4 ure dnevno in 1 x 8 ur dnevno. Ali je dopustno v opisanem primeru, da delavka dela 8 ur skupaj ?
Samo za aktivne naročnike
25. 5. 2023

Ali moramo evidenco ur po spremembi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti od 20. novembra 2023 voditi elektronsko?

Glede na to, da so po noveli Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti predvidene spremembe pri evidenci delovnega časa od 20. 11. 2023, me zanima, kaj točno to pomeni. Ali mora ta biti v elektronski obliki, ali se morajo delavci "štemplati", ali je še zmeraj lahko ročno ...
Samo za aktivne naročnike