Vprašanja in odgovori

25. 11. 2022

Delavec pridobi odločbo ZZZS, da je nezmožen za delo, ta odločba pa je delavcu in delodajalcu vročena za nazaj

Avtor: Tanja Bohl

Delavec je že od marca na bolniški z občasnimi prekinitvami odločb, da je zmožen za delo, po prejemu le-teh se delavec vrne na delo oziroma občasno vzame dopust, nato se na odločbo pritoži, naknadna odločba vedno pravi, da je nezmožen za delo tudi za nazaj, vendar odločbo podjetje dobi, ko ...
Samo za aktivne naročnike
24. 11. 2022

Napredovanje javnega uslužbenca

Imamo vprašanje za javno uslužbenko, ki je nastopila delovno razmerje za nedoločen čas s 1. 8. 2015. Dne 1. 4. 2019 je prvič napredovala za 2 plačna razreda. Zanima nas, ali v letu 2022 lahko ponovno napreduje? Ocenjena je bila 3x odlično.Kaj pa se zgodi v tem primeru, da ...
Samo za aktivne naročnike
22. 11. 2022

Invalid I. kategorije invalidnosti, ali moramo obveščati tudi sindikat

Avtor: Tanja Bohl

Za delavko smo prejeli odločbo o uvrstitvi v I. ktg invaldinosti in ji bomo vročili dokument - ugotovitev o prenehanju pogodbe o zaposlitvi na podlagi zakona - invalid (1. odst. 119.čl. ZDR).Dokument naj bi bil vročen delavki osebno s podpisom prejema, sindikatu - zaupniku osebno s podpisom prejema, osebna mapa delavca ...
Samo za aktivne naročnike
22. 11. 2022

Poškodba pri delu in uveljavljanje pravice za nekaj tednov nazaj

Avtor: Tanja Bohl

Delavka je od 14. novembra v bolniškem staležu zaradi poškodbe. Zaposlena je na delovnem mestu knjižničarke. Povedala je, da je pred jesenskimi počitnicami prišlo do poškodbe pri ravnanju s knjigami. Takoj ni čutila posledic, so pa se bolečine pojavile naknadno (čez nekaj ur in trajajo še sedaj).Med dogodkom ni ...
Samo za aktivne naročnike
21. 11. 2022

Usklajevanje vrednosti plačnega razreda z aneksom k pogodbi o zaposlitvi

V pogodbi o zaposlitvi imamo določeno višino osnovne plače (v eur) na dan sklenitve pogodbe. Nimamo pa zapisano, da se ta višina usklajuje z vsakokratnim usklajevanjem vrednosti plačnega razreda plačne lestvice. To bomo od 1. 10. 2022 uredili vsem zaposlenim z aneksom.Zanima nas, če bi istočasno lahko uredili tudi ...
Samo za aktivne naročnike
21. 11. 2022

Izredni dopust - smrt družinskega člana

Ali obstaja pravna podlaga, da se za izredni dopust določi dan, ko je pogreb družinskega člana? Saj npr., če komu pripada 1 dan in dela od ponedeljka do petka, pogreb pa je v soboto.... mu ne bi pripadal?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 11. 2022

Kako v pogodbi uredimo spremembe glede višine vrednosti plačnih razredov po novem?

Nova plačna lestvica za javne uslužbence se začne uporabljati pri plači za oktober 2022. Delavci imajo v svojih dosedanjih pogodbah o zaposlitvi določilo: "Delavcu pripada osnovna plača na podlagi uvrstitve v xy. plačni razred delovnega mesta xz, katerega vrednost ob podpisu te pogodbe znaša xy EUR, kar predstavlja osnovno plačo ...
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2022

Dopolnitev letne ocene nekdanje zaposlene delavke

Prejeli sem prošnjo nekdanje zaposlene (vzgojiteljice) za dopolnitev letne ocene za leto 2019. Javna uslužbenka je bila vzgojiteljica v našem zavodu zgolj 2 meseca, pred tem je bila 2 meseca prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, pred tem pa 7 mesecev v OŠ z vrtcem, od kjer že ima delno oceno ...
Samo za aktivne naročnike
15. 11. 2022

Odpovedni rok pri odpovedi iz poslovnega razloga in letni dopust

Avtor: Tanja Bohl

Delavec bo dobil odpoved iz poslovnega razloga. V zakonu piše, da mu delovno razmerje preneha po izteku minimalnega odpovednega roka.Kako je v tem primeru glede neizkoriščenega dopusta? Ali mu zapade ali ga je potrebno prišteti k minimalnemu odpovednemu roku?
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2022

Prerazporeditev delavca, ali mu lahko določimo poskusno delo?

Smo javni zavod. Javni uslužbenec, zaposlen za NDČ želi zasesti drugo delovno mesto v isti organizaciji. Ali mu lahko odredimo poskusno delo? Je potrebno prosto delovno mesto objaviti?Dodatno pojasnjujemo, da bi delovno mesto zasedli s prerazporeditvijo. Ali se tudi ob notranji prerazporeditvi lahko določi poskusno delo?
Samo za aktivne naročnike