Vprašanja in odgovori

31. 3. 2023

Pojasnilo nekaterih točk 36. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

V zvezi z določitvijo letnega dopusta prosimo za pojasnilo nekaterih točk 36. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva:1.točka 36.členaKdaj delavcu iz naslova delovne dobe pripada več dopusta: Ali v koledarskem letu, ko izpolni s kolektivno pogodbo določen kriterij delovne dobe ali v naslednjem ...
Samo za aktivne naročnike
30. 3. 2023

Preraporeditev delovnega časa - obveščanje sindikata

Sindikate smo obvestili o podaljšanju neenakomerne razporeditve delovnega časa, ki pa se s podaljšanjem ne strinjajo. Ali smo dolžni upoštevati njihovo mnenje?
Samo za aktivne naročnike
29. 3. 2023

Solidarnostna pomoč ob smrti delavca/ke - izplačilo partnerju

Ali je delodajalec v primeru smrti delavca/-ke, dolžan izplačati solidarnostno pomoč njegovemu bivšemu partnerju? V kolikor je odgovor da, v kolikšnem znesku?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 3. 2023

V delovnih prostorih nameščen videonadzor - soglasje delavcev

V delovnih prostorih imamo nameščen videonadzor zaradi varovanja blaga. Posnetki se hranijo 30 dni, nato se zbrišejo. Pri tem so na posnetkih seveda tudi zaposleni.Ali podjetje potrebuje od zaposlenih kakšno soglasje ali podobno?
Samo za aktivne naročnike
27. 3. 2023

Strokovni izpit za opravljanje internega izobraževanja iz varnosti in zdravja

Ali moram poleg strokovnega izpita za opravljanje internega izobraževanja iz varnosti in zdravja pri delu za novo zaposlene opraviti še kakšno formalnost (pridobiti kakšno potrdilo/pooblastilo s strani kakšne institucije?), da lahko opravljam ta interna izobraževanja? Interna izobraževanja se opravljajo zaradi velike fluktuacije. Po določenem času (cca. 3-4 mesece) izvede ...
Samo za aktivne naročnike
27. 3. 2023

Pravica delavca do solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni

Delavka, ki je pri nas zaposlena, je bila od januarja do marca na bolniškem staležu za 8 ur. Nato je dobila odločbo za en mesec (z veljavnostjo do sredine aprila), po kateri je zmožna za delo v skrajšanem delovnem času po 4 ure dnevno zaradi bolezni. Zanima nas, ali je ...
Samo za aktivne naročnike
27. 3. 2023

Štetje napredovalnega obdobja

Javni uslužbenec je lani ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v javnem zavodu napredoval 5 plačnih razredov, v skladu z 19. členom ZSPJS. V letošnjem letu je bil javni uslužbenec ocenjen v našem zavodu. Zanima nas, kako se šteje napredovalno obdobje. Ali se zaradi napredovanja 5 plačnih razredov ob zaposlitvi to ...
Samo za aktivne naročnike
27. 3. 2023

Obračun dodatka za delovno dobo

Po naši kolektivni pogodbi se minulo delo obračuna 0,5 % od osnovne plače za vsako dopolnjeno leto.Upoštevamo ga za redne ure, za letni dopust ali bolniško odstotnost pa ne. Gre za kolektivno pogodbo gostinstvo in turizem. Ali ravnamo pravilno?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 3. 2023

Začasna prerazporeditev delovnega časa

Zaradi pomanjkanja naročil smo v proizvodnji v januarju uvedli začasno prerazporeditev delovnega časa, ki naj bi se zaključila konec aprila.Povečan obseg naročil smo pričakovali v mesecu marcu in aprilu s čimer bi »pokrili« manko ur. Žal so se naročila zamaknila za več kot 1 mesec in s tem tudi ...
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2023

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Skladno z Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, se višje uvrstitve delovnih mest za en plačni razred uveljavijo s 1. aprilom 2023. Zanima nas, ali je kakšna težava v tem, da pa še ni bil sprejet Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike