Vprašanja in odgovori

22. 4. 2021

Dodatni dnevi dopusta za delavca, ki skrbi za otroka z lažjo duševno motnjo

Delavka ima otroka, ki je vključen v osnovno šolo s prilagojenim izobraževalnim programom. Ima odločbo Zavoda RS za šolstvo, da je otrok opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Ali ji po KPVIZ ali ZDR-1 pripadajo dodatni dnevi dopusta?
Samo za aktivne naročnike
22. 4. 2021

Povečan obseg dela za ravnatelja v času epidemije 2021 in izplačilo dodatka

Ravnateljem kot funkcionarjem ne pripadajo dodatki za delo v nevarnih razmerah, kljub temu pa zaradi novih nalog in obveznosti, ki so povezana z epidemijo, opravljajo delo v zelo povečanem obsegu. Ali je možno izplačilo kakšnega dodatka za povečan obseg dela?
Samo za aktivne naročnike
13. 4. 2021

Zaposleni preko javnih del - upravičenost do dodatka za delo v nevarnih pogojih in za delovno uspešnost

Ali delavcu, ki so zaposleni preko javnih del, pripada dodatek za delo v nevarnih pogojih in dodatek za redno delovno uspešnost?
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo v primeru izmenskega dela

Avtor: Tanja Bohl

Na kakšen način je delodajalec dolžan povrniti prevoz na delo v primeru izmenskega dela, predvsem ko delavec dela ponoči, na praznik, soboto ali nedeljo. Takrat so povezave javnega prometa še slabše kot sicer, ponekod jih ni. Po pravilniku se povrne mesečna karta za javni prevoz.V realnosti pa je tako ...
Samo za aktivne naročnike
07. 4. 2021

Evidenca delovnega časa za vodilne delavce

Avtor: Tanja Bohl

Za vodje oddelkov, ki so vodilni delavci ter nimajo sklenjenih individualnih pogodb o zaposlitvi, želimo evidence delovnega časa urediti brez da bi se vodje oddelkov morali registrirati na registratorju delovnega časa. Takim vodilnim delavcem bi tako v evidenci delovnega časa za vsak delovni dan beležili 8-urno prisotnost.Ali je tak ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2021

Prenos ocen ob prerazporeditvi ali novi zaposlitvi

S 4. 1. 2021 smo zaposlili novega sodelavca na delovnem mestu spremljevalec gibalno oviranih učencev. Sedaj je prinesel od prejšnjega delodajalca 3 ocene (za leto 2018, 2019 in 2020), vendar za delovno mesto učitelj. Zanima nas, kdo mu izda aneks za napredovanje, ali mi ali prejšnji delodajalec?
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2021

Dodatek za povečan obseg dela

Med strokovnimi delavci nam redno manjkata dva zaposlena - ne nujno vedno ista (določen čas, nadomeščanje zaradi bolniškega staleža) in je ta delovna obveza razporejena na ostale strokovne delavce. Npr. ure dveh zaposlenih si delijo, ne vsi cel čas, ampak po dnevih ali pa cel teden.Komu lahko izplačamo dodatek za ...
Samo za aktivne naročnike
31. 3. 2021

Odsotnost zaradi višje sile

Avtor: Tanja Bohl

Zanima nas, kako je glede nadomestila zaradi varstva otrok, zaradi zaprtja šol in vrtcev. Ali lahko delodajalec uveljavlja povrnitev nadomestila plače delavca zaradi uveljavljanja ukrepa varstvo otrok v času zaprtja šol in vrtcev zaradi epidemije Covid, če je v tem času njegova partnerka na starševskem dopustu za drugega otroka?
Samo za aktivne naročnike
30. 3. 2021

Zdravstvene omejitve delavca, možnosti prerazporeditve

Avtor: Tanja Bohl

Delavec je zaradi zdravstvenih težav na bolniški. Vmes je svoje mnenje podala medicina dela, ki pravi, da ima delavec pri delu kar nekaj omejitev. Glede na postavljene omejitve, delodajalec žal nima delovnega mesta, ki bi ga delavcu s takimi omejitvami lahko ponudili. Zdaj smo dobili tudi odločbo ZZZS, ki sicer ...
Samo za aktivne naročnike
30. 3. 2021

Delavec je bil klican kot priča na sodišče

Avtor: Tanja Bohl

Šlo je za privatno zadevo, ne službeno. Naslednji delovni dan je prinesel s sodišča zahtevek za nadomestilo plače.Zanima me sledeče. Ali mu podjetje mora izplačati nadomestilo plače?Nekoč sem namreč zasledila, da mora v primeru, ko gre za osebno zadevo, delavec za urejanje zadev koristiti dopust.
Samo za aktivne naročnike