Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

07. 6. 2023

Delavec, zaposlen za krajši delovni čas (4 ure na dan) zaradi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in napotitev na službeno pot

Delavec je zaposlen za krajši delovni čas (4 ure na dan) zaradi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, medtem ko je drugi delavec v bolniškem staležu, prav tako za 4 ure na dan. Ali lahko delavca napotimo na službeno pot v naslednji dan (pot in delo bosta skupaj trajala 4 ...
Samo za aktivne naročnike
06. 6. 2023

Arhiviranje dovoljenj za bivanje in delo

Kako ravnati z enotnim dovoljenjem za delo in bivanje, ter delovnim dovoljenjem iz vidika arhiviranja. Ali sodita ta dva dokumenta med trajni arhiv?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 6. 2023

Krajši delovni čas zaradi starševstva in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Ali lahko zaposleni v javnem sektorju, ki dela krajši delovni čas zaradi starševstva, izplačamo delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 20% od njene bruto plače?
Samo za aktivne naročnike
02. 6. 2023

Izdaja potnega naloga

Ali je priprava potnega naloga potrebna v vsakem primeru, ko je oseba napotena na službeni sestanek oz. dogodek, tudi če je razdalja relacije manj kot kilometer?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 6. 2023

Imenovanje v naziv po izvedenem javnem natečaju

Odprt imamo javni natečaj za DM višji svetovalec, v treh nazivih. V ožjem izboru je kandidat, ki je že javni uslužbenec (v državnem organu) in ima pridobljen naziv inšpektor I.Zastavlja se vprašanje, ali jo ob morebitni zaposlitvi lahko imenujemo v naziv višji svetovalec I na podlagi 6. odstavka 55 ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2023

Sprememba, ki bo uvedena s 1. 6. 2023 na področju cen javnega prevoza oziroma uvedbe enotne vozovnice "Slovenija" ki določa najvišji znesek za vse relacije

Nikjer še nismo zasledili informacije, ki bi se nanašala na spremembo, ki bo uvedena s 1. 6. 2023 na področju cen javnega prevoza oziroma uvedbe enotne vozovnice "Slovenija" ki določa najvišji znesek za vse relacije. Ali se bo v primeru, da delavci prejemajo nadomestila za prevoz na delo v višini ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 5. 2023

Odreditev dela na praznik

Zanima nas, ali zadostimo zahtevam, če delavcem izdamo odreditev dela na praznik na način, da se jih obvesti ustno in pisno preko oglasne deske.Zaposlenim, ki delajo v 3-izmenskem urniku in so na dan praznika (Binkošti) razporejeni v nočno izmeno z začetkom ob 22:00 uri, odrejamo delo na praznični ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 5. 2023

Določitev višine odpravnine ob upokojitvi

Kolektivna pogodba (za kovinsko industrijo) nas zavezuje, da delavcu ob upokojitvi pripada 1 povprečna plača, če pri zadnjem delodajalcu dela najmanj 5 let. ZDR-1 pa v 136. členu, 1. odstavek, določa: Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 5. 2023

Poskusno delo in dolgotrajna bolniška ter odpoved pogodbe

Delavec je v poskusnem obdobju in je v času poskusne dobe delal vsega skupaj štiri dni, ostalo je na dolgotrajni bolniški, ki se bo najverjetneje nadaljevala še po končani poskusni dobi. Prosimo za odgovor ali lahko delavcu odpovemo pogodbo o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, čeprav je dejansko delal ...
Samo za aktivne naročnike
26. 5. 2023

Število dodatnega letnega dopusta zaradi delovne dobe

Uporabljamo kolektivno pogodbo pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije. Nimamo pa sklenjenih internih aktov za odmero dopustov. Glede ostalega uporabljamo ZDR-1. Ali je kje določeno glede odmere letnega dopusta glede na dopolnitev npr. 10 let delovne dobe?
Samo za aktivne naročnike