Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

30. 3. 2020

Regres za letni dopust v letu 2020

Kako je z regresom za letni dopust 2020? Višina? Izplačilo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 3. 2020

Napredovanja javnih uslužbencev

Zanima nas, kako je z napredovanji za leto 2020, glede na dejstvo, da imamo izredne razmere? Ali mora biti pisanje vročeno delavcu do 31. 3. 2020? Ali je v letu 2020 izplačilo plačnih razredov napredovanja 1. 12. 2020?
Samo za aktivne naročnike
30. 3. 2020

Strokovni izpiti pripravnikov v času izrednih razmer

Zaradi izrednih razmer so odpovedani strokovni izpiti pripravnikov. Pripravniku pogodba o zaposlitvi izteče konec meseca marca, kako postopati dalje? Ali zaposleni obdrži status pripravnika do nadaljnjega, ali dobi novo pogodbo o zaposlitvi z opombo, da opravi strokovni izpit v določenem časovnem obdobju? Po ZDR-1 je pripravništvo možno podaljšati zaradi upravičene ...
Samo za aktivne naročnike
25. 3. 2020

Že planiran kolektivni dopust in izredne razmere

Podjetje ima planiran kolektivni dopust preko poletja. Zaradi izjemnih razmer, bi podjetje zaposlene poslalo na dopust v mesecu marcu/aprilu, kolektivnega dopusta poleti ne bi bilo. Proizvodnja bi neprekinjeno delovala, zaposlenim pa bi bilo omogočeno, da dopust koristijo po svoji volji – ne vsi naenkrat.
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Potrdilo o okužbi delavca

Kako lahko delodajalec pri tistih delavcih, ki kažejo le blažje znake okužbe, pridobi potrdilo o okužbi delavca s koronavirusom, ki ga potrebuje za pravico do uveljavljanja nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma ali ima delodajalec v tem primeru še kakšno drugo ...
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki ne sodijo v okvir interventnega zakona

Ali delodajalec lahko v času odreditve čakanja na delo in pri uveljavljanju nadomestila po interventnem zakonu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki ne sodijo v skupino delavcev, katerim bo odrejeno čakanje na delo (predvsem bo odrejeno čakanje na delo delavcem, ki zasedajo določeno delovno mesto). Torej delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Odrejanje letnega dopusta v času kriznih razmer

Kakšno je vaše mnenje glede odrejanja lanskega dopusta delavcem, ko delodajalec ugotovi, da ga zaradi nastalih razmer ne bodo mogli koristiti do 30. 6. (delodajalec namreč po prenehanju teh razmer ocenjuje, da bo potreba po njegovih storitvah povečana in bo za izvedbo vseh naročil potreboval delavce), pri čemer gre upoštevati ...
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Upad naročil "iz danes na jutri"

V našem podjetju smo mnenja, da pri delavcih, ki dela v tem času ne morejo opravljati, ker je naročnik »iz danes na jutri« odpovedal storitve (npr. zaradi odloka vlade o zaprtju gostinskih obratov, hotelov), tudi obstaja razlog po 6. odstavku 137. člena (višja sila) in ne takoj poslovni razlog (ta ...
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Za koriščenje ukrepa vlade je potrebno doseči vsaj 30 % prag delavcev, katerim bi se moralo odrediti čakanje na delo.

Kaj se zgodi v primeru, da podjetje ta prag doseže šele 1. 4., nekatere delavce pa ima na čakanju že od npr. 19. 3.? Ali lahko podjetje tudi za nazaj uveljavlja to nadomestilo oz. ukrep vlade ali samo od 1. 4. naprej?
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2020

Odrejanje nadur v času kriznih razmer

Ali prepoved odrejanja nadur pomeni tudi prepoved dela preko polnega delovnega časa določenih delavcev na določenih lokacijah? V podjetju namreč nadur nimamo, imamo pa neenakomerno razporeditev delovnega časa, v skladu s katerim lahko prihaja na kakšni lokaciji do dela preko polnega delovnega časa.V zvezi s tem še vprašanje ali ...
Samo za aktivne naročnike