Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

17. 1. 2022

Izračun osnove za kratkotrajno bolniško

Zanima me kako se pravilno izračuna osnova za obračun kratkotrajne bolniške?Ne zavezuje nas nobena kolektivna pogodba, upoštevati moramo ZDR, kjer je v 7. odstavku 137. člena navedeno:Če s tem ali drugim zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanim predpisom ni določeno drugače, delavcu pripada nadomestilo plače v višini njegove ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 1. 2022

Višina odpravnine ob upokojitvi

Glede odpravnine ob upokojitvi ZDR-1 (132. člen) določa, da če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se bo upokojil, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 1. 2022

Bolniška odsotnost- izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust

Imamo zaposlenega, ki je zaradi poškodbe odsoten in prejema bolniško nadomestilo že od leta 2017. Sedaj smo prejeli Potrdilo o pravnomočnosti invalidske upokojitve z dne 02.12.2021. Kako je v tem primeru z nadomestilom za neizkoriščen letni dopust? Prebrala sem, da se v tem primeru nadomestilo lahko izplača. Nisem ...
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2022

Ali lahko tudi javni zavod uveljavlja nagrado za preseganje kvote?

Presegamo kvoto za zaposlovanje invalidov, vendar smo javni zavod vrtec. Ali lahko tudi kot javni zavod uveljavljamo nagrado za preseganje kvote?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 1. 2022

Pravica do izplačila jubilejne nagrade, če jo je delavka za enak jubilej že prejela izplačanega v gospodarstvu

Ali je delavka v vrtcu upravičena do jubilejne nagrade tudi v primeru, da jo je za 10 let že dobila v gospodarstvu in jo mora dobiti za 10 let tudi v javnem sektorju?
Samo za aktivne naročnike
06. 1. 2022

Pisna obvestila o letnem dopustu

Imamo vprašanje v zvezi z sklepi o določitvi regresa in dopusta. V podjetju izvajamo projekt, po katerem zaposlujemo cca. 12 ljudi na 4 mesece, trenutna skupina zaključi zaposlitev z dne 28. 2. 2022. Poleg tega imamo redno zaposlene delavce do konca leta,…Zanima nas, ali moramo vsem delavcem, tako tistim ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 1. 2022

Solidarnostna pomoč - upravičenost do izplačila

Prosimo za pojasnilo glede solidarnostne pomoči. Gre delavca zaposlenega v občinski upravi, ki je bil v koledarskem letu večkrat odsoten zaradi daljše bolezni in je v letu 2021 že prejel solidarnostno pomoč.Do solidarnostne pomoči po tretji alinei, 4. točke 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti – “daljša bolezen” – pa ...
Samo za aktivne naročnike
04. 1. 2022

Ocenjevanje delovne uspešnosti

Prosili bi za pojasnilo glede ocene delovne uspešnosti javne uslužbenke v ocenjevalnem obdobju 2021. In sicer zaposlena je bila na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021, nato je bila od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 prerazporejena na delovno mesto vzgojiteljice. Prejme zaposlena ...
Samo za aktivne naročnike
27. 12. 2021

Katera delovna doba se upošteva pri napredovanju strokovnega delavca v višji naziv v vzgoji in izobraževanju?

Ali se za napredovanje strokovnega delavca v višji naziv v vzgoji in izobraževanju upošteva delovna doba v vzgoji in izobraževanju, v javnem sektorju ali skupna delovna doba (tudi v zasebnem sektorju)?
Samo za aktivne naročnike
27. 12. 2021

Odpravnina ob upokojitvi delavca invalida

Kako se pravilno izračuna odpravnina v primeru, da je zaposleni na skrajšanem delovnem času zaradi odločbe o invalidnosti?
Samo za aktivne naročnike