Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

13. 8. 2020

Število dni letnega dopusta

Koliko je minimalno število dni letnega dopusta za javnega uslužbenca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas? Zaposleni ima sklenjeno pogodbo od dne 1. 11. 2019 do dne 31. 10. 2020. Za leto 2020 mu je bilo odmerjenih 18 dni letnega dopusta, in sicer za delovno dobo 16 ...
Samo za aktivne naročnike
13. 8. 2020

Avtorska in podjemna pogodba

Ali se v aktu o sistemizaciji delovnih mest lahko navede, da se določena dela opravljajo na podlagi sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodb?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 8. 2020

Izpolnitev pogojev za upokojitev - prenehanje, odpravnina

Ali je javni uslužbenec, ki je že izpolnil pogoje za upokojitev, in se ne namerava in noče upokojiti, v primeru, da se delodajalec odloči za odpoved iz poslovnih razlogov, upravičen do odpravnine zaradi prenehanja DR zaradi poslovnih razlogov?
Samo za aktivne naročnike
07. 8. 2020

Nabava službenega vozila za službene namene zaposlenih v šoli

Šola želi kupiti rabljeno vozilo za delovne naloge hišnika, ima namreč dve stavbi v različnih krajih, ki ju je treba vzdrževati, hkrati pa mora biti primerno še za prevoz kosil. Ali kot šola lahko kupijo rabljen avtomobil od fizične osebe? Kakšen je postopek?
Samo za aktivne naročnike
14. 7. 2020

Upokojitev delavca

Kaj lahko stori delodajalec, če delavec izpolnjuje pogoje za upokojitev, pa se noče upokojiti? Kako pa je z odpravnino iz poslovnega razloga, kaj pomeni osnova, ali je dodatek za delovno dobo vključen?
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2020

Zaposlitev – zapolnitev prostega delovnega mesta

Imamo primer, ko se upokoji vzgojiteljica predšolskih otrok. Na to delovno mesto bi zaposlili strokovno delavko, ki je že zaposlena na mestu pomočnice vzgojiteljice in v celoti izpolnjuje pogoje za vzgojiteljico. Ali moramo to prazno sistemizirano delovno mesto razpisati preko Zavoda za zaposlovanje ali je dovolj interni razpis znotraj našega ...
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2020

Dodatne naloge za zaposlenega

Zaposlenemu, na področju IT, bi v okviru rednih nalog, naložili dodatno nalogo – implementacija IT programa, v roku 2 mesecev. Za to dodatno opravljeno nalogo, za dokončan projekt, bi ga tudi nagradili.Ali moramo za to urediti kakšen dokument, npr. aneks k pogodbi o zaposlitvi, da v njem določimo nalogo in ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Izraba letnega dopusta

Vodstvo našega podjetja (globalno) razmišlja, da bi zaposlenim odredili koriščenje dopusta za leto 2020, v celoti v letu 2020. Torej, da v leto 2021, ne bi bilo prenosa dopusta iz letošnjega leta. In jih zanima, kako je s tem zakonsko v Sloveniji. Kakšno je vaše mnenje oziroma pravna razlaga?
Samo za aktivne naročnike
19. 6. 2020

Napoteni delavci in sprememba pogodbe o zaposlitvi

V podjetju so zaposleni delavci na področju gradbeništva, ki v do sedaj veljavnih pogodbah o zaposlitvah nimajo določenega dela v tujini (208. in 209. člen ZDR-1). Glede na to, da je delodajalec pričel z izvajanjem gradbenih projektov v tujini, Hrvaška, Nemčija, nas zanima ali lahko delavcu ponudimo nov predlog pogodbe ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 6. 2020

Prenos letnega dopusta

Imamo nekaj delavcev, ki zaradi zagona proizvodnje niso mogli izkoristiti lanskega dopusta, poleg tega ga tudi do 30. 6. 2020 ne bodo mogli izkoristiti.V kolikor sklenemo z zaposlenimi dogovor, da se glede na okoliščine dovoli izraba dopusta iz leta 2019 do 31. 8. 2020, ali je to kaj spornega ...
Samo za aktivne naročnike