Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

20. 3. 2023

Upoštevanje delovne dobe pri jubiljeni nagradi

Na vas se obračamo z vprašanjem glede upoštevanja delovne dobe pri jubilejnih nagradah. In sicer naša delavka je bila predhodno zaposlena v vrtcu, ki je last cerkvene organizacije in ni javni vrtec. Zanima nas, ali se šteje ta delovna doba v delovno dobo, kot bi jo delavka opravila v javnem ...
Samo za aktivne naročnike
20. 3. 2023

Zaposlitev za določen čas - možnosti za podaljšanje pogodbe

V organizaciji bi želeli, želeli zaposlenega na delovnem mestu raziskovalec (določen čas, drugo podaljšanje) zaposliti na novo delovno mesto asistent. Zaposleni je bil habilitiran na DM asistent v mesecu marcu, kar je tudi razlog, da bi mu želeli ponuditi novo pogodbo (višje vrednoteno DM). Habilitacija na DM asistent je v ...
Samo za aktivne naročnike
20. 3. 2023

Ureditev delovnega razmerja, ko želi delavec suspenz pogodbe o zaposlitvi

Delavka je vrsto let delala krajši delovni čas (50 %) zaradi negovanja in varovanja težje gibalno oviranega otroka z težjo motnjo v duševnem razvoju na podlagi 50. čl. Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Zaradi teh razlogov je imela je sklenjen aneks s polovičnim delovnim časom k pogodbi o zaposlitvi ...
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2023

Izpolnjevanje pogojev za napredovanje v naziv in tudi v plačni razred

Uslužbenka je bila dne 1. 3. 2020 premeščena na zahtevnejše delovno mesto (iz Višji svetovalec III (40PR) v Višji svetovalec II (42PR). Dne 1. 4. 2021 je uslužbenka izpolnjevala pogoje za napredovanje v PR (6 letno obdobje). Ali uslužbenka v letu 2023 izpolnjuje pogoje za napredovanje v naziv in tudi ...
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2023

Pravica delavca do izrabe starševskega dopusta po sklenitvi novega delovnega razmerja

Delavko smo zaposlili 5. januarja 2023. Sedaj je preložila potrdilo CSD-ja, ki je namenjeno priznanju pravice do starševskega dopusta. Delavka naj bi bila na porodniškem dopustu do 11. 1. 2023. Ob podpisu pogodbe nas ni seznanila, da bo koristila preostali starševski dopust, prav tako nismo sklenili nobenega dogovora glede izrabe ...
Samo za aktivne naročnike
15. 3. 2023

Sprememba delovnega časa - nova pogodba ali aneks k pogodbi?

V kolikor delavcu spremenimo delovni čas iz dvoizmenskega v fleksibilni delovni čas – ali to lahko uredimo z aneksom ali je potrebna nova pogodba o zaposlitvi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 3. 2023

Kako določiti dodatek za dodatna dela zaposlenemu v javnem sektorju?

Zanima nas, kako določimo dodatek, ki bi ga prejemal delavec, če bo opravljal (poleg svojih stalnih obveznosti) dodatna dela (vzdrževanje in koordinacija sistema ogrevanja). Do sedaj je to opravljal zunanji izvajalec, sedaj pa bi želeli to imeti urejeno znotraj organizacije. Seveda bo zaposleni opravil tudi vsa potrebna izobraževanja, ima visoko ...
Samo za aktivne naročnike
10. 3. 2023

Dodatni dnevi dopusta za otroka do 15. leta starosti

Pri pripravi letnega dopusta 2023 me zanima ali zaposlenemu pripada 1 dan dopusta na otroka, ki bo v letu 2023 dopolnil 15 let, v skladu s 159. členom ZDR-1?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 3. 2023

Bolniška odsotnost in neizrabljen letni dopust

Delavec je bolniški stalež nastopil 10. 10. 2022 in je bil v bolniškem staležu neprekinjeno do 15. 1. 2023. Prosim vas za razlago, ali se to šteje za daljšo bolezensko odsotnost oziroma ali bo delavec zaradi tega lahko koristil neizrabljen dopust, ki mu je bil odmerjen v letu 2022, do ...
Samo za aktivne naročnike
10. 3. 2023

Letni razvojni pogovor za zaposlene v javnem sektorju

Ali se letni razvojni razgovor za zaposlene v JS, kljub temu da so bili odsotni več kot 6 mesecev (bolniški stalež) vseeno izvede?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike