Vprašanja in odgovori

09. 1. 2020

Solidarnostna pomoč

Avtor: Tanja Bohl

Kako je z izplačilom solidarnostne pomoči ob smrti delavca, če je živel pri starših, samski? Ali se lahko solidarnostna pomoč izplača staršem?Ali se lahko izplača v skladu z 11. členom Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa, da se solidarnostna pomoč ne ...
Samo za aktivne naročnike
18. 12. 2019

Zaposlitev nemškega državljana

Slovensko podjetje bo zaposlilo nemškega državljana (rezidenta Nemčije, ki ima v Nemčiji stalno prebivališče, družino itd.), ki bo delo za slovensko družbo opravljal na ozemlju Nemčije. V kateri državi se mora delavec vključiti v sistem socialne varnosti in v kateri državi plačevati dohodnino?
Samo za aktivne naročnike
18. 12. 2019

Višina nadomestila invalidu, čakanje na delo

Avtor: Tanja Bohl

V podjetju smo dvema delavcema, ki sta po pravnomočni odločbi ZPIZ-a postala invalida, odredili čakanje na delo doma, zaradi tega, ker ju ne moremo prerazporediti na nobeno drugo delovno mesto, zaradi ugotovljenih zdravstvenih omejitev, do pridobitve mnenja komisije za odpoved pogodbe o zaposlitvi. V odločbi o čakanju na delo doma ...
Samo za aktivne naročnike
12. 12. 2019

Odpovedni rok pri redni odpovedi s strani delavca

Avtor: Tanja Bohl

Kakšna je dolžina odpovednega roka delavca pri redni odpovedi s strani delavca?
Samo za aktivne naročnike
04. 11. 2019

Naloge v opisu delovnega mesta

Javni zavod financiran s strani Ministrstva za okolje ima zaposlene na delovnih mestih tajnica, računovodja in knjigovodja. Kdo je dolžan obračunavati potne naloge? Ali je računovodja odgovoren za pregled pravilno obračunanih potnih nalogov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 10. 2019

Soglasje delodajalca, če želi delavec opravljati popoldansko dejavnost preko s.p.-ja

Avtor: Tanja Bohl

Ali je potrebno soglasje delodajalca, če želi delavec opravljati popoldansko dejavnost preko s.p.-ja, ki pa ni konkurenčna dejavnosti delodajalca, pri katerem je zaposlen?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 10. 2019

Koriščenje dopusta po daljši bolniški odsotnosti

"Delavec je bil na bolni\u0161ki od januarja 2017 do konca avgusta 2019. Koliko dopusta mu pripada oz. kako je s prenosom neizrabljenega dopusta za nazaj zaradi nezmo\u017enosti izrabe? Ali lahko delavec koristi tudi dopust iz leta 2017, ker je bil na bolni\u0161ki ve\u010d kot 2 leti?"

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 10. 2019

Višina regresa za prehrano

Kako je z regresom za prehrano in regresom za letni dopust pri delavcu, ki je zaposlen pri dveh delodajalcih (pri vsakem 4 ure)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 9. 2019

Obračun ur letnega dopusta za zaposlenega

"Kako pravilno obra\u010dunati dopust za zaposlenega, ki je bil do 31. 7. zaposlen \u0161tiri ure pri enem delodajalcu in \u0161tiri ure pri drugem, s 1. 8. pa je zaposlil pri prvem za 8 ur?"

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 9. 2019

Napotitev na seminar in ure prevoza

Ali moramo delavcu, ki je na primer napoten na seminar v kraj izven sedeža podjetja priznati tudi ure, ko je na poti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike