Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

23. 6. 2023

Porodniški dopust in izraba letnega dopusta iz preteklega leta

Delavki je bil za leto 2022 odmerjen dopust v višini 31 dni. Od leta 2021 pa ji je ostalo še 9 dni. Od tega ga je do nastopa materinskega dopusta porabila 5. Z dela je bila odsotna do vključno 8. 3. 2023. Ali se tudi v tem primeru upošteva, da ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 6. 2023

Udeležba na izobraževanju, službena pot in vodenje odsotnosti

V naši organizaciji se občasno zaposleni udeležijo kakega seminarja, srečanja ipd., za kar se jim izda nalog za službeno potovanje. Običajno gre za celodnevno odsotnost. Koliko ur se jim v tem primeru obračuna? 8 ur kot da so delali cel dan ali čas od odhoda do povratka ali čas, ko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 6. 2023

Veljavnost kolektivne pogodbe pri delodajalcu

D.o.o. ima registrirano glavno dejavnost 56.101 - Restavracije in gostilne. Podjetje ni član podpisnikov kolektivnih pogodb.V 2. členu Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (v nadaljevanju: Kolektivna pogodba) je navedeno, da Kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki poslujejo na pridobiten način in kot ...
Samo za aktivne naročnike
19. 6. 2023

Evidenca delovnega časa župana - funkcionarja

Kako je z evidentiranjem delovnega časa županom, ki so funkcionarji? Župan nima pogodbe o zaposlitvi, je neposredno izvoljen, opravlja funkcijo poklicno, je pa v delovnem razmerju.
Samo za aktivne naročnike
19. 6. 2023

Ureditev dokumentacije za delavca invalida II. kategorije, ki se invalidsko upokoji

Zaposlena (vzgoja in izobraževanje), je razvrščena v II. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in ima pravico do invalidske pokojnine od prvega dne naslednjega meseca po nastanku spremembe, to je od 1. 6. 2023.Z dnem ko bo postala odločba pravnomočna, pogodba o zaposlitvi preneha veljati po samem zakonu.Zanima me ...
Samo za aktivne naročnike
16. 6. 2023

Ali je pri objavi redne delovne uspešnosti poleg imena in priimka zaposlenega ter seveda njegove ocene dopustno z vidika varstva osebnih podatkov navesti tudi tarifni razred in plačilni razred zaposlenega?

Ali je pri objavi redne delovne uspešnosti poleg imena in priimka zaposlenega ter seveda njegove ocene dopustno z vidika varstva osebnih podatkov navesti tudi tarifni razred in plačilni razred zaposlenega?Informacijska pooblaščenka na svoji spletni strani pojasnjuje, da so plače v javnem sektorju javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki ...
Samo za aktivne naročnike
12. 6. 2023

Datum razporeditve delavca invalida

Za zaposlenega smo prejeli 8. 6. 2023 obvestilo, da je odločba ZPIZ dokončna 2. 6. 2023 in s tem izvršljiva (delo s krajšim delovnim časom od polnega). Od katerega datuma dalje je potrebno z zaposlenim skleniti novo pogodbo za delo s krajšim delovnim časom oziroma ali obstaja kakšen zakonski rok ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 6. 2023

Dodatni dnevi dopusta zaradi invalidnosti

Delavec je na podlagi odločbe ZPIZ razvrščen v III.kategorijo invalidnosti.ZDR-1 in Kolektivna pogodba govorita o invalidih, delavcih z najmanj 60-odstotno telesno okvaro (najmanj 3 dni več dopusta), medtem ko naša Podjetniška kolektivna pogodba določa takšnemu delavci 5 dodatnih dni dopusta.V Podjetniški kolektivni pogodbi ni določeno koliko dni ...
Samo za aktivne naročnike
09. 6. 2023

Sodelovanje člana sveta zavoda na seji v času bolniškega staleža

Za 22. 6. imamo sklicano sejo svet zavoda, in sicer za imenovanje ravnatelja. Predsednica sveta je v bolniškem staležu in zanima me, ali je sklic na dan njene odsotnosti sprejemljiv in ali se lahko udeleži te seje in jo vodi, kljub njeni odsotnosti zaradi bolniškega staleža. Predsednica sveta zavoda je ...
Samo za aktivne naročnike
07. 6. 2023

Doplnilno delo

Ali lahko oseba, ki dela polni delovni čas preko svojega s.p.-ja, opravlja deificitarni poklic v visokem šolstvu, in sicer za dopolnilno delo (147. člen ZDR-1)?So kakšne omejitve pri izdaji soglasja za dopolnilno delo, če je zaposlen redno v okviru s.p.-ja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike