Vprašanja in odgovori

13. 10. 2020

Odpravnina - določen čas ali poslovni razlog

Avtor: Tanja Bohl

Delavec ima sklenjeno pogodbo za določen čas (manj kot eno leto). Delodajalec mu bo pred iztekom časa za katerega je bila sklenjena pogodba dal odpoved iz poslovnih razlogov (zaprtje skladišča).Ali je delavec upravičen do odpravnine? Po katerih pravilih?
29. 9. 2020

Navodila za delo na domu

Avtor: Tanja Bohl

Delavec načelno dela doma sam, ali mora delodajalec imeti spisana navodila za takšen primer?
Samo za aktivne naročnike
29. 9. 2020

Delo na domu in nezgode pri delu

Avtor: Tanja Bohl

Ali obstaja kakšna praksa (sodna) glede delovnih nezgod, ki se pripetijo doma, kako je s priznavanjem le teh?
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2020

Ovrednotenje stalne pripravljenosti

Kako ovrednotiti stalno pripravljenost? KPJS v 46. členu določa 20 %, KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v 87. členu pa 30 %. Na spletni strani MJU navaja 20 % oz. 50 %. Smo dom starejših, kateri odstotek je pravilen?
Samo za aktivne naročnike
16. 9. 2020

Delo sindikalnega zaupnika

Avtor: Tanja Bohl

Kako moramo organizirati opravljanja dela sindikalnega zaupnika v času službenih obveznosti oz. v času svojega dela v oddelku? Sindikalna zaupnica je zaposlena na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja.
Samo za aktivne naročnike
16. 9. 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti - poraba sredstev

Ali smo pri določitvi skupnega obsega sredstev vezani na 2 % ali lahko določimo nižji odstotek in ali moramo nato vsa sredstva nujno v celoti porabiti? Kaj se zgodi v primeru, da se v ocenjevanju izkaže, da ocene niso dovolj visoke, da bi se sredstva porabila?
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2020

Izplačilo redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova prodaje

Ali se lahko od 1. 7. 2020 istočasno izplačujeta redna DU in DU iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu? In izplačilo obeh uspešnosti skupaj ne smeta preseči 20 % osnovne plače javnega delavca?
Samo za aktivne naročnike
02. 9. 2020

Upravičenost do odpravnine pri pogodbi za določen čas

Ali ima delavec pravico do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če je odpravnino že prejel ob prejšnjem prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu? Kakšna je podlaga za izračun odpravnine in kakšno je zahtevano minimalno trajanje delovnega razmerja, da je delavec upravičen do ...
Samo za aktivne naročnike
31. 8. 2020

Varstvo pred odpovedjo

Avtor: Tanja Bohl

Delavki, ki ima 54 let smo odpovedali delovno razmerje iz poslovnih razlogov. Pred tem smo na ZPIZ-u preverili ali izpolnjuje pogoje varstva pred odpovedjo po 114. členu ZDR-1 in od ZPIZ-a dobili potrdilo, da delavka ne izpolnjuje pogojev varstva pred odpovedjo saj ji manjka več kot 5 let do starostne ...
Samo za aktivne naročnike
28. 8. 2020

Odpoved pogodbe in delo po podjemni pogodbi

Delavka je pri prvem delodajalcu v javnem sektorju zaposlena za nedoločen čas, v pogodbi o zaposlitvi ima določen odpovedni rok 1 mesec. Delavka želi zamenjati delodajalca, ta bi delavko zaradi potreb na delovnem mestu zaposlil že pred pretekom tega odpovednega roka (gre za področje vzgoje in izobraževanja, prvi dan dela ...
Samo za aktivne naročnike