Vprašanja in odgovori

18. 5. 2020

Izplačilo solidarnostne pomoči

Prosim za pojasnilo glede upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči za primer naravne nesreče (4. točka 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti) javnim uslužbencem, zaposlenim v občinski upravi občine in delavcu, zaposlenemu v programu javnih del v isti občini?
Samo za aktivne naročnike
06. 5. 2020

Povračilo stroškov prevoza na delo

Avtor: Tanja Bohl

Od 16. 3. 2020 je delavcem za povračilo stroškov prevoza na delo treba izplačati kilometrino (0,18 EUR). Kako je s tem?
Samo za aktivne naročnike
05. 5. 2020

Poskusno delo - odpoved delavca, letni dopust

Avtor: Tanja Bohl

Zaposleni je v času poskusne dobe dal odpoved. Zaposlen bo ravno 1 mesec, zato mu pripada sorazmerni del dopusta in regresa (za 1 mesec). Delavec bi delal do konca meseca, ker ga rabimo za neprekinjen proces dela. Ali mu pripadajoči del dopusta lahko izplačamo (ali je v času poskusne dobe ...
Samo za aktivne naročnike
05. 5. 2020

Dokazilo za povračilo stroškov prevoza na delo

Avtor: Tanja Bohl

Kako je najbolje urediti povračilo stroškov prevoza na delo – da zaposleni sami prinašajo potrdila, ali podpišejo izjavo ali, da delodajalec išče cene vozovnic, ki se večkrat spreminjajo?.
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Čakanje na delo in uveljavitev nadomestila

Avtor: Tanja Bohl

Podjetje, se ukvarja v večini s storitveno dejavnostjo. S 17. 3. 2020 smo dali na čakanje na delo 8, s 1. 4. 2020 pa še 10, od skupaj 21 zaposlenih. Ustrezamo pogojem za uveljavitev nadomestila za čakanje (po prometu). Ker pa se odzivamo na urgentne klice strank, nas zanima predvsem ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Kombiniranje čakanje na delo doma in dela

Avtor: Tanja Bohl

Ali lahko zaposleni na čakanju na domu pride delati za 4 ure na dan ali npr: 2 uri na dan in dela več kot 7 dni zapored?
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Izplačilo kriznega dodatka v javnem sektorju

Ali je do izplačila kriznega dodatka upravičen javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi, delo opravlja v poslovnih prostorih (vložišče in tajništvo)? Med nalogami, ki jih med drugim opravlja je tudi prevzem prejete pošte v fizični obliki od fizičnih in drugih oseb, stik z novinarji in člani CZ ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Pripravljenost na delo doma

Avtor: Tanja Bohl

V podjetju delajo zaposleni na delovnem mestu vzdrževalec. Delovni čas imajo določen fleksibilno, od ponedeljka do petka, vendar bi prešli na izmensko delo. Delati pa bi morali tudi čez vikend, občasno. Želeli bi urediti tako, da bi bili doma, po potrebi pa bi prišli na delo, kot stalna pripravljenost na ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Mega zakon: Aktualna pravna vprašanja

Avtor: Tanja Bohl
Ali se krizni dodatek za delavce, ki delajo izplača tudi za mesec marec? Namreč, FURS je podal pojasnila, ki nekoliko odstopajo od besedila zakona, vsaj neuradne verzije zakona (rdeče besedilo): https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Novice-2020/Preglednica-ukrepov-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene.pdf Menimo, da je treba primarno počakati do objave predmetnega zakona ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2020

Izmensko delo

Avtor: Tanja Bohl

V pogodbi o zaposlitvi imamo določeno izmensko delo, in sicer: 1. izmena od 6-14, 2. izmena od 14-22, 3. izmena od 22-6. Začasno bi nekaj delavcev delalo 1. izmeno od 5-13 in 2. izmeno od 13-21. Ali je v tem primeru potrebno skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi?
Samo za aktivne naročnike