Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

05. 5. 2023

Izplačilo regresa 2023

Ali lahko v javnem zavodu izplačamo regres za leto 2023 že pri aprilski plači? Finančna sredstva to omogočajo, nismo pa prepričani ali mora biti izplačilo regresa v javnem sektorju nujno pri majski plači ali je lahko že prej?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 5. 2023

Študentsko delo - dodatek za delovno dobo

Imamo primer novo zaposlene delavke, ki je predtem delala preko študentskega servisa (3 leta). Ali se lahko ta doba šteje pri izračunu dodatka za delovno dobo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 5. 2023

Kdaj lahko pomočnik vzgojitelja z nazivom mentor napreduje v naziv svetovalec?

Ali lahko delavka pomočnica vzgojiteljica, ki je s 1. 12. 2022 pridobila naziv mentor, že sedaj napreduje v naziv svetovalec ali je treba počakati določeno časovno obdobje med pridobitvijo obeh nazivov?Ali strokovna delavka pri tem potrebuje ustrezna dokazila oziroma lahko takoj napreduje v naziv svetovalec? Ker za naziv mentor ...
Samo za aktivne naročnike
01. 5. 2023

Pravica kandidata za zaposlitev do vpogleda rezultatov psihološkega testiranja

Ali imam pravico vpogleda v rezultat psihološkega testa, ki sem ga opravil na zahtevo delodajalca pri zasebnem podjetju?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 4. 2023

Kdaj lahko delavec koristi dneve izrednega dopusta (npr. zaradi selitve, poroke ...)?

Delavka se je v začetku meseca spremenila naslov. Sedaj bi rada koristila dopust. V našem vrtcu smo delavcem vedno odobrili izredni dopust ob spremembi oz. dogodku (selitev, poroka ...) in nikoli nismo teh dni zamikali, saj menim, da je prav, da se koristijo namensko bo dogodku. Ali je kje opredeljeno, kdaj ...
Samo za aktivne naročnike
24. 4. 2023

Premestitev javnega uslužbenca na drugo delovno mesto

Javni uslužbenec ima pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas na uradniškem delovnem mestu Višji svetovalec v pravosodju I.Glede na dejstvo, da naj bi se mu obseg in zahtevnost dela zmanjšala (reorganizacija in sprememba sistemizacije), nas zanima, ali lahko javnega uslužbenca premestimo na delovno mesto Svetovalec v pravosodju ...
Samo za aktivne naročnike
24. 4. 2023

Predčasno zapuščanje delovnega mesta in neopravljanje dela - ukrepanje delodajalca

Kako postopati v primeru, ko delavka predčasno zapušča delovno mesto in svojega dela ne opravlja kot bi bilo potrebno?
Samo za aktivne naročnike
24. 4. 2023

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela

Zanima nas ali imate kak vzorec poročila za PVP, ki je bil sprejet v januarju (posebni vladni projekt za J skupino).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 4. 2023

Sklenitev pogodbe o avtorskem delu, preizkus znanja varnosti in zdravja pri delu

Smo javni zavod (organizacija za izobraževanje odraslih). Poleg redno zaposlenih delavcev imamo tudi zunanje sodelavce (predavatelje). Z njimi sklenemo avtorsko pogodbo. Moramo tudi njih napotiti na praktično usposabljanje iz varnosti pri delu in varstva pred požarom?
Samo za aktivne naročnike
20. 4. 2023

Ali spremljevalcu gibalno oviranega otroka v rednem oddelku vrtca pripadajo dodatni dnevi dopusta?

Imamo redni oddelek vrtca, v katerega so vključeni otroci, ki nimajo opredeljenih motenj, ampak v zapisniku multidisciplinarnega tima piše, da gre za odstopanja na govornem, čustvenem, gibalnem področju. Ali spremljevalcem gibalno oviranega otroka v vrtcu pripadajo dodatni dnevi dopusta po 47. členu KPVIZ?
Samo za aktivne naročnike