Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

15. 12. 2022

Koriščenje dopusta iz preteklega leta, do kdaj ga ima delavec pravico koristiti?

Zaposleni je bil na dolgotrajni bolniški v letu 2021 in 2022 ter bo še zagotovo do konca letošnjega koledarskega leta. Za leto 2021 mu je ostalo nekaj dni neizkoriščenega letnega dopusta. Do kdaj ga ima pravico koristiti?
15. 12. 2022

Delavec pridobi odločbo ZZZS, da je nezmožen za delo, ta odločba pa je delavcu in delodajalcu vročena za nazaj

Delavec je že od marca na bolniški z občasnimi prekinitvami odločb, da je zmožen za delo, po prejemu le-teh se delavec vrne na delo oziroma občasno vzame dopust, nato se na odločbo pritoži, naknadna odločba vedno pravi, da je nezmožen za delo tudi za nazaj, vendar odločbo podjetje dobi, ko ...
12. 12. 2022

Izplačilo višje odpravnine kot je določena v ZDR-1

Prosimo za odgovor, ali lahko zaposlenemu izplačamo višjo odpravnino kot mu pripada po ZDR-1? Ali lahko izplačamo le do višine, kot jo določata ZDR-1 in Kolektivna pogodba? Spadamo v KP za kovinsko industrijo.
Samo za aktivne naročnike
09. 12. 2022

Nadomeščanje kuharja in možnost zaposlitve kandidata brez pogojev

Težave imamo z zagotavljanjem kuharskega kadra. Po sistemizaciji imamo sistemizirane štiri kuharje. Za vodjo kuhinje s peto stopnjo izobrazbe in kuharja s četrto stopno izobrazbe potrebujemo kader za nadomeščanje. Oba sta namreč na dalj časa trajajoči bolniški odsotnosti. Že 2-krat smo objavili razpis, prvič se ni nihče javil z ustrezno ...
Samo za aktivne naročnike
06. 12. 2022

Krvodajalstvo

Delavec je odšel na odvzem krvi-krvodajalec. Ali mora koristiti 2 prosta dneva takrat, ko je dal kri, ali lahko koristi 2 prosta dneva kasneje.
Samo za aktivne naročnike
06. 12. 2022

Javna dela in pravica do letnega dopusta

Delavec je bil zaposlen na javnih delih. Tekom pogodbe o vključitvi ni izrabil celotnega pripadajočega dopusta, po poteku pogodbe o vključitvi smo delavca redno zaposlili, ali mu neizkoriščen ostanek dopusta še vedno pripada in ga lahko koristi, ali mu pripada sedaj samo dopust glede na sorazmerni del redne zaposlitve pri ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2022

Pravica do prenosa letnega dopusta

Kako je s pravico do dopusta, ali lahko delodajalec iz razlogov, da želi da se njegovi delavci v tekočem letu tudi spočijejo zahteva od delavcev, da v tekočem letu izrabijo pretežni del dopusta in lahko v naslednje leto prenesejo le 8 dni dopusta, ostali del pa mu propade. Ali je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2022

Določitev letnega dopusta

Zanima nas, kako je z določitvijo letnega dopusta in pravilnim izračunom le-tega.Na primer delavec se zaposli 18-ga v mesecu, ali se mu odločba o dopustu odmeri le glede na polne mesece zaposlitve? Prosim za razložitev na primeru, da ima delavec po odločbi pravico do celoletnega dopusta v višini 20 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 12. 2022

Povračilo stroškov malice - najvišja in najnižja višina

Imeli bi vprašanje glede izplačila malice, in sicer je naveden znesek izplačila do zgornje mej 7,96 €, nikjer pa nismo zasledili minimalne meje za izplačilo malice. Ali sploh obstaja?In še podvprašanje, in sicer imamo v našem podjetju organizirano malico, tisti ki pa imajo zdravniška potrdila (dieta, težave z želodcem ...
Samo za aktivne naročnike
01. 12. 2022

Poklicno opravljanje funkcije podžupana

Do sedaj smo imeli le nepoklicne podžupane. Ali je potrebno za spremembo sprejeti kadrovski načrt in tudi spremeniti sistemizacijo?
Samo za aktivne naročnike