Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

28. 10. 2021

Neenakomerni delovni čas ali nadurno delo

Delovni čas imamo predviden do 23.30 (popoldanska izmena), zaradi izrednih dogodkov pa dela do 24.00, ali to pomeni 0,5 ure nadur (delavci imajo neenakomerno razporejen delovni čas)V primeru zaključka referenčnega obdobja se manko ur ne prenaša naprej. Ali lahko ima zaposleni vseeno npr. +/- 20 ur, če ...
Samo za aktivne naročnike
26. 10. 2021

Vračilo preveč izplačanega regresa in poročanje na REK obrazcu

Furs je v spletni publikaciji o regresu dodal poglavje glede (ne)vračanja regresa ob prenehanju delovnega razmerja. Furs pojasnjuje, da se v davčno osnovo ne všteva regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja, in sicer do velikosti 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Niti ...
26. 10. 2021

Davčna obravnava povračil stroškov

Postavljamo vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo stroškov v zvezi z delom.Skladno s 44. členom ZDoh-2, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo stroški v zvezi z delom, vključno s stroški prevoza na delo in iz dela, pod pogoji in do višin, kot jih določi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 10. 2021

Dodatek za delovno dobo

Zaposlili smo delavko, ki je prinesla tudi podatke o zavarovani dobi v tujini.Zanima me, če ji moramo to delovno dobo upoštevati in vnesti v kadrovsko evidenco in ji prišteti k naši delovni dobi za obračun dodatka na delovno dobo.Gre za Kolektivno pogodbo za področje vzgoje in izobraževanje.
26. 10. 2021

Izjava zaposlenega o prevozu na delo in z dela

Ali mora zaposleni v primeru, da v izjavi navede, da uporablja javni prevoz kot dokazilo prinesti dnevno oz. mesečno vozovnico, ali pa je za obračun dovolj že zgolj izjava v kateri je navedeno, da uporablja javni prevoz oz. en dan prisotnosti na delovnem mestu (in ne prinese dnevne oz. mesečne ...
22. 10. 2021

Skrajšan delovni čas zaradi starševskega varstva

Iz porodniške se vrača delavka, ki ima trenutno pogodbo za gibljiv delovni čas s prihodom od 7-9 in odhodom od 15-17. Za njo velja referenčno obdobje 6 mesecev v katerem se viški ur izravnavajo oz. če se ne, se viški na koncu referenčnega obdobja izplačajo kot nadure.Po vrnitvi iz ...
Samo za aktivne naročnike
20. 10. 2021

Skrajšan delovni čas in dopust

Delavec bi na lastno željo rad delal skrajšan delovni čas, 5x tedensko po 6 ur. Ali se delavcu pripravi novo pogodbo ali aneks k aktualni pogodbi za nedoločen čas? Na kaj moramo biti še pozorni pri taki obliki zaposlitve? Kako je v tem primeru z dopustom?
Samo za aktivne naročnike
19. 10. 2021

Uporaba službenega vozila v lastne namene

Glede uporabe lastnega vozila v službene namene bi želeli nekaj pojasnil:delavec je napoten na delo v drugo enoto po potrebi dan ali dva na mesec, pri čemer za premik med enotami uporabi svoj lastni avtomobil. Ali se za navedene primere za vsak dan posebej izda potni nalog oziroma je ...
Samo za aktivne naročnike
19. 10. 2021

Razporeditev delovnega časa

V pogodbi o zaposlitvi imamo navedeno, da je delovni čas praviloma razporejen enakomerno, 5 dni na teden od ponedeljka do petka, zaposlen je s polnim delovnim časom, 40ur na teden. Tedenski ali dnevni delovni čas je lahko začasno tudi neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen.Ker delavec dela na dogodkih, je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 10. 2021

Kdaj je potrebna javna objava delovnega mesta?

Imamo zaposlenega pomožnega delavca, ki je zaposlen že drugo leto za določen čas. Ker imamo potrebo po delu pomožnega delavca še naprej, bi ga zaposlili za nedoločen čas. Zanima nas, če moramo opraviti javno objavo ali je kakšna varianta, da ga zaposlimo brez javne objave.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike