Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

02. 10. 2023

Ocenjevanje in napredovanje JU, prenos ocen ali prekinitev ocenjevalnega obdobja

Delavka je zaposlena v javnem sektorju od decembra 2019.Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, je bila ocenjena z oceno 3, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, je bila prav tako ocenjena z oceno 3, za leto 2022 pa zaradi bolniškega staleža ter nosečnosti ni bila ...
Samo za aktivne naročnike
02. 10. 2023

Delavec, zaposlen za krajši delovni čas in pravica do povračila stroškov za prehrano med delom

Ali ima delavec, ki je zaposlen za krajši delovni čas, pravico do povračila stroškov za prehrano med delom?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 10. 2023

Dodatno delo upokojenca

V podjetju bi želeli za nedoločen čas zaposliti osebo, ki je trenutno že upokojena za nedoločen čas za 1 - 4 ure tedensko. Kakšne so možnosti? Kaj to pomeni za upokojenko in njeno pokojnino?Poleg vsega sem našel, da lahko že upokojeni opravljajo tudi začasno in občasno delo in da ima ...
Samo za aktivne naročnike
29. 9. 2023

Koriščenje dopusta zaradi selitve

Delavka je zaprosila za izredni dopust zaradi selitve. Dokumente si je urejala že sedaj. Prinesla je potrdilo o prijavi novega prebivališča z novim naslovom, povedala pa je, da se bo selila šele naslednji mesec. Izredni dopust želi porabiti takrat.Ali je možno odobrit dopust v naslednjem mesecu (potrdilo o novem ...
Samo za aktivne naročnike
29. 9. 2023

Objava prostega delovnega mesta za opravljanje pripravništva

Glede na to, da je v kolektivni pogodbi, ki zavezuje podjetje možnost, da se sklene pripravništvo, me zanima ali smo dolžni tako namero o zaposlitvi pripravnika tudi javno objaviti ( saj smo zavezanci za javno objavo prostih delovnih mest).
Samo za aktivne naročnike
29. 9. 2023

Zaposlitev delavke tujke na delovnem mestu spremljevalca gibalno oviranih otrok

Delavko iz Bosne in Hercegovine bi želeli zaposliti na delovno mesto spremljevalke. Nikjer ne najdemo, kakšne pogoje mora gospa izpolnjevati glede znanja slovenščine. Gospa ima opravljen tečaj ZIP, ima v Sloveniji stalno prebivališče in ima nostrificirano diplomo. Kaj še mora imeti, da jo lahko zaposlimo?
Samo za aktivne naročnike
28. 9. 2023

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v organizaciji

Prosimo za pomoč (pojasnilo) v sledeči zadevi, in sicer smo v fazi menjave zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Na kakšen način je potrebno o tem obvestiti informacijskega pooblaščenca? Ali obstaja kakšen obrazec, s katerim sporočimo IP, da smo prekinili 31. 8. 2023 sodelovanje z zunanjo pooblaščeno osebo? V ...
Samo za aktivne naročnike
26. 9. 2023

Odpoved sejninam za namen odprave posledic poplav

Člani sveta se bodo odpovedali sejninam za namen odprave posledic poplav. Sredstva bodo nakazana na poseben podračun proračuna RS. Ali naj se pri nakazilu sklicujemo na sklic za fizične osebe (predvideni so namreč trije sklici - za pravne osebe, za fizične osebe in za tuje vlade). Ali je ta sklic pomemben ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 9. 2023

Koriščenje odmora za dojenje

V našem zavodu bi zaposlena v skladu s 188. členom ZDR-1 koristila odmor za dojenje. Zanima nas ali lahko odmor koristi tako, da njen delovni dan traja 7 ur. V nasprotnem primeru ji odmor za dojenje, zaradi časa na poti, ni izvedljiv.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 9. 2023

Dodatni dnevi za nego in varstvo bolnega otroka

Delavec je dostavil odločbo CSD-ja za upravičenost do dodatka za nego otroka. Odločba glasi na njegovo ženo. Zanima nas, ali delavcu pripadajo dodatni 3 dnevi dopusta za nego otroka, ki potrebuje posebno varstvo in nego ali to pripada samo njegovi ženi?
Samo za aktivne naročnike