Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

06. 12. 2022

Krvodajalstvo

Delavec je odšel na odvzem krvi-krvodajalec. Ali mora koristiti 2 prosta dneva takrat, ko je dal kri, ali lahko koristi 2 prosta dneva kasneje.
Samo za aktivne naročnike
06. 12. 2022

Javna dela in pravica do letnega dopusta

Delavec je bil zaposlen na javnih delih. Tekom pogodbe o vključitvi ni izrabil celotnega pripadajočega dopusta, po poteku pogodbe o vključitvi smo delavca redno zaposlili, ali mu neizkoriščen ostanek dopusta še vedno pripada in ga lahko koristi, ali mu pripada sedaj samo dopust glede na sorazmerni del redne zaposlitve pri ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2022

Pravica do prenosa letnega dopusta

Kako je s pravico do dopusta, ali lahko delodajalec iz razlogov, da želi da se njegovi delavci v tekočem letu tudi spočijejo zahteva od delavcev, da v tekočem letu izrabijo pretežni del dopusta in lahko v naslednje leto prenesejo le 8 dni dopusta, ostali del pa mu propade. Ali je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2022

Določitev letnega dopusta

Zanima nas, kako je z določitvijo letnega dopusta in pravilnim izračunom le-tega.Na primer delavec se zaposli 18-ga v mesecu, ali se mu odločba o dopustu odmeri le glede na polne mesece zaposlitve? Prosim za razložitev na primeru, da ima delavec po odločbi pravico do celoletnega dopusta v višini 20 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 12. 2022

Povračilo stroškov malice - najvišja in najnižja višina

Imeli bi vprašanje glede izplačila malice, in sicer je naveden znesek izplačila do zgornje mej 7,96 €, nikjer pa nismo zasledili minimalne meje za izplačilo malice. Ali sploh obstaja?In še podvprašanje, in sicer imamo v našem podjetju organizirano malico, tisti ki pa imajo zdravniška potrdila (dieta, težave z želodcem ...
Samo za aktivne naročnike
01. 12. 2022

Poklicno opravljanje funkcije podžupana

Do sedaj smo imeli le nepoklicne podžupane. Ali je potrebno za spremembo sprejeti kadrovski načrt in tudi spremeniti sistemizacijo?
Samo za aktivne naročnike
30. 11. 2022

Obdarovanje otrok in obdavčitev

Delodajalec bi zelo rad nakazal 42 EUR v denarju za darilo za otrke v mesecu decembru za vsakega zaposlenega. Kako bi to lahko naredil, da bi bili izpolnjeni pogoji za ugodnejšo davčno obravnavo in da ne bi bilo potrebno obračunati boniteto delojemalcu?Najdejo se zagovorniki, da mora biti darilo v ...
Samo za aktivne naročnike
24. 11. 2022

Napredovanje javnega uslužbenca

Imamo vprašanje za javno uslužbenko, ki je nastopila delovno razmerje za nedoločen čas s 1. 8. 2015. Dne 1. 4. 2019 je prvič napredovala za 2 plačna razreda. Zanima nas, ali v letu 2022 lahko ponovno napreduje? Ocenjena je bila 3x odlično.Kaj pa se zgodi v tem primeru, da ...
Samo za aktivne naročnike
22. 11. 2022

Invalid I. kategorije invalidnosti, ali moramo obveščati tudi sindikat

Za delavko smo prejeli odločbo o uvrstitvi v I. ktg invaldinosti in ji bomo vročili dokument - ugotovitev o prenehanju pogodbe o zaposlitvi na podlagi zakona - invalid (1. odst. 119.čl. ZDR).Dokument naj bi bil vročen delavki osebno s podpisom prejema, sindikatu - zaupniku osebno s podpisom prejema, osebna mapa delavca ...
Samo za aktivne naročnike
22. 11. 2022

Poškodba pri delu in uveljavljanje pravice za nekaj tednov nazaj

Delavka je od 14. novembra v bolniškem staležu zaradi poškodbe. Zaposlena je na delovnem mestu knjižničarke. Povedala je, da je pred jesenskimi počitnicami prišlo do poškodbe pri ravnanju s knjigami. Takoj ni čutila posledic, so pa se bolečine pojavile naknadno (čez nekaj ur in trajajo še sedaj).Med dogodkom ni ...
Samo za aktivne naročnike