Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

01. 9. 2023

Krajši delovni čas zaradi starševstva in možnost izobraževanja za polni delovni čas

Delavka koristi starševstvo in dela 7 ur na dan oz. 35 ur na teden. Želi na strokovno izobraževanje (financira delodajalec), ki traja več kot 8 ur dnevno. Ne bi želeli biti v prekršku, zato se na vas obračamo z vprašanjem, ali je dopustno glede na njen delovni čas, da gre ...
Samo za aktivne naročnike
30. 8. 2023

Kaj lahko stori delodajalec, če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, prejel pa je ves regres?

Zaposlena je odpovedala pogodbo o zaposlitvi. Izkoristila je 6 dni dopusta več kot ji bi pripadal (sorazmerni delež). Kaj naj delodajalec stori v takem primeru? Za preplačilo regresa bomo pripravili dogovor.
Samo za aktivne naročnike
30. 8. 2023

Zaposlitev kandidata za nedoločen čas, ki bi opravil strokovni izpit naknadno

Delavko imamo zaposleno za določen čas na podlagi soglasja ministrstva, ki je izdalo soglasje za obdobje do 31. 8. 2023. Delavko lahko zaposlimo za nedoločen čas s 1. 9. 2023, vendar še nima opravljenega strokovnega izpita. Strokovni izpit ima v mesecu septembru.Ali ji lahko ponudimo pogodbo za določen čas ...
Samo za aktivne naročnike
29. 8. 2023

14. avgust 2023 – dela prost dan

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/21 in 137/22 v 70. členu (drugi dodatki) določa:(1) Delavcem pripadajo dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa in dodatki za posebne obremenitve pri delu, za neugodne vplive okolja in za nevarnost pri delu.(2) Obračunavajo se za čas ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 8. 2023

Ocenjevanje delovne uspešnosti in negativna stimulacija

V podjetju nameravamo narediti pravilnik o ocenjevanju delovne uspešnosti delavcev. Glede na to da v kolektivni pogodbi za elektroindustrijo, ki nas zavezuje, ni določeno da je omogočena negativna delovna uspešnost, nas zanima ali lahko delodajalec s svojim aktom o delovni uspešnosti določi negativno delovno uspešnost? Delavec bi na podlagi te ...
Samo za aktivne naročnike
28. 8. 2023

Ali lahko direktor, ki se upokoji še naprej dela in prejema plačilo?

Direktor in edini lastnik družbe dobiva 40 % pokojnine in je zaposlen za polni delovni čas. Ali je možno, da dobiva polno pokojnino in je še naprej direktor ter dela po pogodbi, vendar ne za polni delovni čas?
Samo za aktivne naročnike
24. 8. 2023

Krvodajalska akcija in prosti dnevi

Zaposlena iz vzgoje in izobraževanja bi rada koristila drugi dan kot prost dan, na podlagi 4.alineje 51. člena KPVIZ (krvodajalska akcija). Zanima me, ali gre drugi dan iz njenega števca LD, ali je to izredni plačani dopust oziroma kaj drugega?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 8. 2023

Solidarnostna pomoč v primeru poplavljenih kletnih prostorov

Javnemu uslužbencu je voda poplavila kletne prostore hiše, zaradi česar mu je nastala škoda (uničena bela tehnika, ozimnica, oprema...). Ali mu na podlagi Kolektivne pogodbe za negospodarsko dejavnost pripada izplačilo solidarnostne pomoči?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 8. 2023

Opredelitev pojma "daljše odsotnosti" v primeru porodniške ali bolniške

V podjetju potrebujemo pomoč pri definiranju postavke "daljše odsotnosti" in opredelitev daljše odsotnosti zavoljo porodniškega dopusta. In sicer:za daljše (bolniške) odsotnosti je upravičena raba lanskega dopusta do 31. 12. tekočega leta. Ali to pomeni bolniška odsotnost en mesec ali več?za porodnice v lanskem letu velja, da lahko lanski ...
Samo za aktivne naročnike
21. 8. 2023

Prenova proizvodnje, občasna zaustavitev dela

Ravnokar smo posodobili proizvodnjo in se zaradi tega pojavljajo občasne zaustavitve proizvodnje. Zanima nas, kako ravnamo v primeru, ko nam proizvodnja zaradi okvare stoji in delavci delajo samo npr. 4 ure, po 4 urah pa jih pošljemo domov. Kako naj nadomeščamo izgubljene ure in koliko ur moramo obračunati na dan ...
Samo za aktivne naročnike