Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

21. 6. 2024

Katera kolektivna pogodba zavezuje podjetje?

Smo podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo izdelkov iz gume. Imamo registrirano dejavnost je 22.190 (Proizvodnja drugih izdelkov iz gume). Katera kolektivna pogodba nas zavezuje, glede na to da je bila Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije leta 2013 odpovedana?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 6. 2024

Odpravnina od upokojitvi javnega uslužbenca

Katere plače upoštevamo za izračun odpravnine ob upokojitvi? Zaposlena profesorica in je dala odpoved junija, dela pa še do 31.08.2024.Ali upoštevamo 3 plače od vložene odpovedi (marec, april, maj) ali 3 zadnje izplačane plače (maj, junij, julij)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 6. 2024

Javni razpis, obvezno znanje slovenskega jezika, kandidat pošlje vlogo v tujem jeziku, kako postopati?

Ali je potrebno odgovoriti kandidatu za delovno mesto, če je zahteva v razpisu odlično znanje slovenskega jezika, kandidat pa prijavo pošlje v tujem jeziku in tudi nikjer ne omeni, da obvlada slovenski jezik? Kakšna je zakonska zahteva? Kako je v primeru, ko ni razpisa in je enaka ponudba za delo ...
Samo za aktivne naročnike
14. 6. 2024

Prenos dopusta ob koriščenju materinskega in starševskega dopusta

Imamo zaposleno, ki je nastopila materinski dopust dne 1. 6. 2023. Starševski dopust se ji je zaključil 30. 5. 2024. Zanima nas, ali četrti odstavek 162. člena ZDR-1 lahko uporabimo enkrat ali večkrat?Primer:dopust iz leta 2023 lahko koristi do 31. 3. 2025 in dopust iz leta 2024 pa ...
Samo za aktivne naročnike
10. 6. 2024

Nadomeščanje začasno odsotnega delavca z neustrezno izobrazbo

Koliko časa lahko nekdo, ki nima ustrezne izobrazbe (ima V. stopnjo namesto zahtevane VII. stopnje), nadomešča začasno odsotno osebo v javnem sektorju (npr. kadar oseba uveljavlja KDČ iz naslova starševstva)?
Samo za aktivne naročnike
07. 6. 2024

Dogovor o neplačanem dopustu

Delavec je izrabil že kar nekaj dni letnega dopusta in bi želel, da se mu v mesecu maju obračuna nekaj dni neplačanega dopusta. Odsotnost je odobril direktor podjetja. Ali mu moramo izdati kakšen sklep v tem primeru?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 6. 2024

Ali je možen dogovor z delavcem za koriščenje dopusta po 30. 6.?

Zanima nas, kako je z dopustom iz prejšnjega leta, ki se mora koristiti do 30.6. Ali se lahko z delavcem dogovori, da bi se dopust pokoristil do konca leta, ali da se lahko spremeni v ure? Smo javni sektor.
Samo za aktivne naročnike
03. 6. 2024

Nova plača lestvica, od 1. 6. 2024 dalje, pomeni spremembo vrednosti plačnih razredov

Ali je potrebno zaposlenim vezano na zvišanje plač v javnem sektorju dati kakšno obvestilo vsakemu posamezno ali zadostuje splošno obvestilo na intranetu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 6. 2024

Izplačilo nadur, ki nastanejo tekom referenčnega obdobja neenakomernega delovnega časa

Upoštevajoč KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, imamo sledeče vprašanje. Večina delavcev dela v neenakomernem delovnem času. Imamo dve referenčni obdobji, vsako traja pol leta. Tekom njega nastajajo presežki in primanjkljaji ur, ki se znotraj njega izravnavajo. Če ob izteku referenčenag obdobja pride do presežka, le ta dobi status ...
Samo za aktivne naročnike
03. 6. 2024

Izplačilo mentorstva zaposlenemu, ki je uvajal novega sodelavca preko programa Usposabljam.se

Vljudno prosim za odgovor na vprašanje. Upravna enota kot nosilec projekta Usposabljam.se (Zavod za zaposlovanje) izvede usposabljanje na delovnem mestu za izbranega kandidata, kateremu tudi določi mentorja. Kot mentorja določi izmed svojih zaposlenih, ali je ta mentor upravičen do dodatka za mentorstvo skladno s 36. členom Kolektivne pogodbe za ...
Samo za aktivne naročnike