Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

22. 9. 2023

Koriščenje odmora za dojenje

V našem zavodu bi zaposlena v skladu s 188. členom ZDR-1 koristila odmor za dojenje. Zanima nas ali lahko odmor koristi tako, da njen delovni dan traja 7 ur. V nasprotnem primeru ji odmor za dojenje, zaradi časa na poti, ni izvedljiv.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 9. 2023

Pravilna uvrstitev delavcev na delovna mesta v povezavi z 12. členom Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

V povezavi z 12. členom Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali delo vzgojitelja predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč, po uveljavitvi pravilnika nadaljujejo delo vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo. Trenutno imamo zaposlena dva takšna delavca, oba ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Solidarnostna pomoč pri poplavah 2023

Zaposlena je dne, 4. 8. 2023 uveljavljala odsotnost z nadomestilom plače zaradi naravne nesreče. V prošnji za odobritev izrednega dopusta je navedla nezmožnost prihoda na delo zaradi poplavljenih cest. Zraven je priložila slike poplavljenega dvorišča pred blokom, kjer živi ter slike poplavljene kleti v bloku. Sedaj je delavka zaprosila še ...
Samo za aktivne naročnike
20. 9. 2023

Ali se v pogodbi mora specificirati datum nadomeščanja začasno odsotnega delavca?

Ali se v pogodbi mora specificirati datum nadomeščanja začasno odsotnega delavca ali ne? V šolstvu imamo situacije, ko zaposlimo delavca za nadomeščanje zaradi starševskega dopusta. Ko se bliža čas vrnitve, delavci velikokrat še koristijo dopust ali vzamejo bolniški stalež, tu in tam še kdo podaljša starševski dopust za 3 mesece ...
Samo za aktivne naročnike
19. 9. 2023

Na katero delovno mesto zaposliti vzgojitelja za zgodnjo obravnavo?

Prosimo za pojasnilo v povezavi z Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.Vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč se je preimenoval v vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo. V samem katalogu delovnih mest to delovno mesto ni navedeno.Zanima nas, pod katero šifro je ...
Samo za aktivne naročnike
18. 9. 2023

Kako v pogodbi o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja opredeliti datum prekinitve pogodbe?

Je pravilno, kadar gre za nadomeščanje bolniške odsotnosti, da se v pogodbi s tistim, ki nadomešča, zapiše "do vrnitve delavca". Ali pa mora biti hkrati tudi naveden datum, kdaj se vrne delavec? Če je zapisano tako, pomeni, da je ta delavec lahko na tem delovnem mestu do vrnitve delavca na ...
Samo za aktivne naročnike
18. 9. 2023

Pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas, dva delodajalca in nadurno delo

Delavec ima pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas 32 ur na teden pri enem delodajalcu (8 ur na teden opravlja delo pri drugem delodajalcu). Delavec ima neenakomerno razporejen delovni čas.Ali ta delavec lahko opravlja delo preko dogovorjenega delovnega časa? Kako je zakonsko dovoljeno, koliko dodatnih ur lahko delavec ...
Samo za aktivne naročnike
15. 9. 2023

Obračun izrednega neplačanega dopusta na praznik ali dela prost dan

V dogovoru z zaposlenim bomo v času od 7. 8. 2023 do 18. 8. 2023 obračunali izredni neplačan dopust.Ali mu za dneva 14. 8. in 15. 8.2023 normalno obračunamo praznik ali dela prost dan?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 9. 2023

Kako postopati v primeru, ko javni uslužbenec nima izpita iz UP?

Prosimo za pomoč oziroma usmeritev v naslednjem konkretnem primeru:javni uslužbenec je bil izbran na javnem natečaju in zaposlen za nedoločen čas;ker ni imel opravljenega strokovnega izpita iz UP, ga je delodajalec napotil na opravljanje le-tega;JU je izpit opravljal že 2x, vendar ni bil uspešen;potekli so že ...
Samo za aktivne naročnike
14. 9. 2023

Začasno zaposlovanje javnega uslužbenca za čas trajanja projekta

Zanima nas, ali so kakšne določbe glede zaposlovanja JU za določen čas za projekt?Projekt je bil določen interno na strokovnem svetu in ni finančno podprt s strani države. Ali rabimo kakšno soglasje s strani ministrstva?
Samo za aktivne naročnike