Obračun dodatka za delovno dobo

Vprašanje:

Prosimo za informacijo, oz. vašo potrditev, da je naš obračun dodatka za minulo delo pravilen. Zavezuje nas KP za trgovino, ki v 73.členu pravi: Ne glede na delodajalca, panogo ali status (na primer brezposelne osebe) pripada delavcu dodatek za skupno delovno dobo v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ki jo je dosegel do 1. 5. 2014. To pomeni, da se zaposlenemu ne prizna dodatka za minulo delo, ki bi ga imel po 1. 5. 2014 do nastopa dela v novem podjetju? Se to dejansko izvaja tudi v praksi? Je predvidena kazen, če delavcu obračunamo dodatek na celotno delovno dobo?

Pa še to vprašanje:

Ali bi bilo kaj spornega v tem, če bi v pogodbo o zaposlitvi navedli bruto plačo, ki bi že vsebovala minulo delo, in bi tako tudi zapisali npr. da je bruto plača 1.000 EUR, ki že vsebuje minulo delo?

Nazaj