Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

21. 11. 2022

Usklajevanje vrednosti plačnega razreda z aneksom k pogodbi o zaposlitvi

V pogodbi o zaposlitvi imamo določeno višino osnovne plače (v eur) na dan sklenitve pogodbe. Nimamo pa zapisano, da se ta višina usklajuje z vsakokratnim usklajevanjem vrednosti plačnega razreda plačne lestvice. To bomo od 1. 10. 2022 uredili vsem zaposlenim z aneksom.Zanima nas, če bi istočasno lahko uredili tudi ...
Samo za aktivne naročnike
21. 11. 2022

Izredni dopust - smrt družinskega člana

Ali obstaja pravna podlaga, da se za izredni dopust določi dan, ko je pogreb družinskega člana? Saj npr., če komu pripada 1 dan in dela od ponedeljka do petka, pogreb pa je v soboto.... mu ne bi pripadal?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 11. 2022

Kako v pogodbi uredimo spremembe glede višine vrednosti plačnih razredov po novem?

Nova plačna lestvica za javne uslužbence se začne uporabljati pri plači za oktober 2022. Delavci imajo v svojih dosedanjih pogodbah o zaposlitvi določilo: "Delavcu pripada osnovna plača na podlagi uvrstitve v xy. plačni razred delovnega mesta xz, katerega vrednost ob podpisu te pogodbe znaša xy EUR, kar predstavlja osnovno plačo ...
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2022

Dopolnitev letne ocene nekdanje zaposlene delavke

Prejeli sem prošnjo nekdanje zaposlene (vzgojiteljice) za dopolnitev letne ocene za leto 2019. Javna uslužbenka je bila vzgojiteljica v našem zavodu zgolj 2 meseca, pred tem je bila 2 meseca prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, pred tem pa 7 mesecev v OŠ z vrtcem, od kjer že ima delno oceno ...
Samo za aktivne naročnike
15. 11. 2022

Odpovedni rok pri odpovedi iz poslovnega razloga in letni dopust

Delavec bo dobil odpoved iz poslovnega razloga. V zakonu piše, da mu delovno razmerje preneha po izteku minimalnega odpovednega roka.Kako je v tem primeru glede neizkoriščenega dopusta? Ali mu zapade ali ga je potrebno prišteti k minimalnemu odpovednemu roku?
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2022

Prerazporeditev delavca, ali mu lahko določimo poskusno delo?

Smo javni zavod. Javni uslužbenec, zaposlen za NDČ želi zasesti drugo delovno mesto v isti organizaciji. Ali mu lahko odredimo poskusno delo? Je potrebno prosto delovno mesto objaviti?Dodatno pojasnjujemo, da bi delovno mesto zasedli s prerazporeditvijo. Ali se tudi ob notranji prerazporeditvi lahko določi poskusno delo?
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2022

Nadomeščanje za čas odstonosti - delavec ne izpolnjuje pogojev

Zaposlena, ki je na delovnem mestu vzgojitelja v razvojnem oddelku, šifra del. mesta: DO37008 je začasno odsotna zaradi bolezni od 10. 11. 2022 do 30. 11. 2022. Ker je do odsotnosti prišlo zelo na hitro, z notranjo reorganizacijo dela pa zaposlene do vrnitve ne moremo nadomestiti, je potrebno urediti nadomeščanje ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2022

Podjemna pogodba - možnost zvišanja urne postavke glede na zvišanje plač v javnem sektorju

S povišanjem plač z oktobrom za 4,5 % se bo povišala urna postavka tudi za podjemnike, ki opravljajo delo v vrtcu pod podjemno pogodbo. Podjemna pogodba vsebuje v IV. členu urno postavko; podjemna pogodba je sklenjena za obdobje od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023. Zanima nas, ali moramo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 11. 2022

Upokojitev delavca, ki je zaposlen pri delodajalcu manj kot 5 let in odpravnina

Prvi odstavek 132. člena ZDR-1 določa: (1) Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 11. 2022

Obračun povračila plače zaradi bolniške odsotnosti - delavec ne želi prinesti potrdila o višini plače

Kaj lahko naredi delodajalec, če novo zaposleni delavec na poziv delodajalca noče predložiti podatkov za obračun povračila plače zaradi staleža? Ne želi dostaviti npr. odločbe o dohodnini ali letni obračun, ker se sklicuje na varstvo osebnih podatkov? FURS in zavod za zdravstveno zavarovanje teh podatkov ne moreta posredovati, sklicujejo se ...
Samo za aktivne naročnike