Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

28. 8. 2023

Ali lahko direktor, ki se upokoji še naprej dela in prejema plačilo?

Direktor in edini lastnik družbe dobiva 40 % pokojnine in je zaposlen za polni delovni čas. Ali je možno, da dobiva polno pokojnino in je še naprej direktor ter dela po pogodbi, vendar ne za polni delovni čas?
Samo za aktivne naročnike
24. 8. 2023

Krvodajalska akcija in prosti dnevi

Zaposlena iz vzgoje in izobraževanja bi rada koristila drugi dan kot prost dan, na podlagi 4.alineje 51. člena KPVIZ (krvodajalska akcija). Zanima me, ali gre drugi dan iz njenega števca LD, ali je to izredni plačani dopust oziroma kaj drugega?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 8. 2023

Solidarnostna pomoč v primeru poplavljenih kletnih prostorov

Javnemu uslužbencu je voda poplavila kletne prostore hiše, zaradi česar mu je nastala škoda (uničena bela tehnika, ozimnica, oprema...). Ali mu na podlagi Kolektivne pogodbe za negospodarsko dejavnost pripada izplačilo solidarnostne pomoči?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 8. 2023

Opredelitev pojma "daljše odsotnosti" v primeru porodniške ali bolniške

V podjetju potrebujemo pomoč pri definiranju postavke "daljše odsotnosti" in opredelitev daljše odsotnosti zavoljo porodniškega dopusta. In sicer:za daljše (bolniške) odsotnosti je upravičena raba lanskega dopusta do 31. 12. tekočega leta. Ali to pomeni bolniška odsotnost en mesec ali več?za porodnice v lanskem letu velja, da lahko lanski ...
Samo za aktivne naročnike
21. 8. 2023

Prenova proizvodnje, občasna zaustavitev dela

Ravnokar smo posodobili proizvodnjo in se zaradi tega pojavljajo občasne zaustavitve proizvodnje. Zanima nas, kako ravnamo v primeru, ko nam proizvodnja zaradi okvare stoji in delavci delajo samo npr. 4 ure, po 4 urah pa jih pošljemo domov. Kako naj nadomeščamo izgubljene ure in koliko ur moramo obračunati na dan ...
Samo za aktivne naročnike
17. 8. 2023

Plačana odsotnost z dela zaradi prostovoljnega dela

Glede pravice do plačane odsotnosti z dela za opravljeno prostovoljno delo v okviru prostovoljne organizacije me zanima ali se 7 dni, do katerih je zaposleni upravičen, šteje v kvoto izrednega dopusta.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 8. 2023

Začasno čakanje na delo in vrnitev na delo

V drugem odstavku 33. člena ZOPNN-F je navedeno, da se mora delavec v času začasnega čakanja na delo vrniti na delo do sedem delovnih dni v tekočem mesecu. Se torej teh sedem dni, ko opravlja delo šteje v "čakanje na delo na domu" in za njih dobiva to 80 % nadomestilo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 8. 2023

Kako ravnati glede 14. 8., če je imel delavec planiran dopust?

14. 8. 2023 (solidarnostni dan) smo v dogovoru z ustanoviteljico Občino sklenili, da je vrtec odprt za vse tiste otroke, ki potrebujejo nujno varstvo. Ker je počitniški čas je kar nekaj delavcev na letnem dopustu, zato nas zanima, ali tem delavcem tudi pripada solidarnostni oziroma ali na ta dan koristijo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 8. 2023

Obveznost objave prostega delovnega mesta, če je delavec že zaposlen za določen čas

Javna objava prostega delovnega mesta izjemoma ni obvezna, in sicer zgolj v primerih, ki jih posebej določa ZDR-1 v 26. členu. Gre za primere, ko se bo sklepala pogodba med strankama, med katerima je že predhodno obstajalo pravno razmerje, ZDR-1 določa več primerov, med njimi tudi primer zaposlitev delavca, ki ...
Samo za aktivne naročnike
11. 8. 2023

Koriščenje študijskega dopusta

V našem zavodu (gre za dejavnost zdravstva in socialnega varstva) je strokovni svet odločil, da se vsem zaposlenim, ki študirajo v lastnem interesu, omogoči pet dni študijskega dopusta za posamezni letnik. Ali je prav, da delodajalec zahteva, da ga koristijo v študijskem letu, ko imajo veljaven vpis (1. 10. 2022 ...
Samo za aktivne naročnike