Vprašanja in odgovori

15. 6. 2020

Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določen čas v nedoločen čas

Prvega septembra 2019 smo na delovno mesto učitelja v podaljšanem bivanju zaposlili strokovno delavko, ki še ni imela opravljenega strokovnega izpita, zaposlitev je bila za določen čas 12 mesecev do 31. 8. 2020. Strokovni izpit je delavka sedaj opravila in s tem izpolnjuje vse pogoje, da jo zaposlimo za nedoločen ...
Samo za aktivne naročnike
10. 6. 2020

Sprememba kraja dela

Avtor: Tanja Bohl

V ZDR-1 je navedeno, da če se spremeni kraj opravljanja dela, se sklene nova pogodba o zaposlitvi. Ali je to možno rešiti le z aneksom k pogodbi?
Samo za aktivne naročnike
08. 6. 2020

Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa

Kakšen je rok za oddajo vloge?
08. 6. 2020

Podlage za nadomestilo plače zaradi varstva otrok, ki ne smejo v vrtec

Ukrepi iz ZIUZEOP so 31.5.2020 prenehali veljati. Ali to pomeni, da ni več podlage za nadomestilo plače zaradi varstva otrok, ki ne smejo v vrtec ali šolo oziroma ki jih starši ne želijo dati v vrtec?Kako pa bo z odsotnostjo in nadomestilom plače, če bo posamezniku odrejena ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2020

Še o kilometrini v obdobju epidemije

Ali zunanjemu članu civilne zaščite med epidemijo (Covid - 19) pripada kilometrina 8 % ali 18 %?
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2020

Polovični delovni čas in regres

Delavec je zaposlen za polovični delovni čas (4 ure). Koliko regresa za leto 2020 mu pripada?
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2020

Varnostna razdalja med zaposlenimi

Kakšna naj bi bila razdalja med delavci – v nekaterih smernicah se zahteva 1,5 metra, v drugih 2 metra?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 5. 2020

Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja

Ali mora delodajalec po koncu epidemije izvesti revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja?
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2020

Izvajanje uvajalnih seminarjev

Kako je z uvajalnimi seminarji iz varstva pri delu, kako jih v podjetju organizirati in ali mora predavatelj uporabljati zaščitno masko, če je upoštevana varnostna razdalja?
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2020

Vodenje upravnega postopka

Ali lahko javni uslužbenec, ki je zaposlen na strokovno tehničnem delovnem mestu, vodi upravni postopek, in če ne, ali obstaja kakšna izjema, kdaj strokovno tehnični delavec lahko vodi upravne postopke?
Samo za aktivne naročnike