Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

23. 1. 2023

Izraba letnega dopusta v koledarskem letu

Delavec mora izrabiti 10 dni dopusta v tekočem letu, kot to določa ZDR-1.Koliko dopusta mora izrabiti nekdo, ki je nastopil zaposlitev med letom in ima pravico le do sorazmernega dopusta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 1. 2023

Dodatni dnevi dopusta za delavko, ki ima kronično bolezen

Zaposlili bomo delavko, ki je pri prejšnjem delodajalcu v javnem sektorju imela na podlagi zdravniškega potrdila dodeljene dodatne dni dopusta na osnovi 38. člena Zakona o delavcih v državnih organih (na njegove socialne in zdravstvene razmere, kot so kronična in druga daljša bolezen in druge razmere, v katerih delavec živi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 1. 2023

Delovna uspešnost iz opravljanja nalog ravnatelja zaradi odsotnosti direktorja

Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti direktorja vzgojno-izobraževalnega zavoda je dela in naloge direktorja prevzel ravnatelj. Ali je ravnatelj v tej situaciji upravičen do delovne uspešnosti tudi v prvem mesecu nadomeščanja? Izhodišče za izračun delovne uspešnosti je plačni razred direktorja ali ravnatelja, ki je prevzel naloge? Kakšen pa je lahko % delovne uspešnosti?
Samo za aktivne naročnike
16. 1. 2023

Odpravnina ob upokojitvi po kolektivni pogodbi za kulturno dejavnost

Zavezuje nas kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti. Zanima nas, kakšna je odpravnina zaposlenemu pri starostni upokojitvi in delovni dobi 35 in 40 let. Ali se lahko uporablja 88. člen Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti, ali je omejena višina odpravnine na tri povprečne plače v RS (ali njegove zadnje tri) s ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 1. 2023

Koriščenje državne pomoči čakanja na domu po zakonu ZPGOPEK

V delu proizvodnje imamo začasno prerazporejen delovni čas od 1. 11. 2022 do 30. 3. 2023.Želeli bi koristiti državno pomoč čakanja na domu po zakonu ZPGOPEK, ki pa prerazporeditve v času koriščenja ukrepa ne dopušča.Kakšne opcije imamo, če bi pomoč zaželi vseeno koristiti?Lahko prerazporeditev začasno »zamrznemo«?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 1. 2023

Kdaj začne teči napredovalno obdobje?

Uslužbenec se je dne 1. 10. 2020 za določen čas (1 leto) zaposlil kot Občinski redar-pripravnik (22 plačni razred). Po opravljenem usposabljanju se je dne 1. 10. 2021 zaposlil kot Občinski redar III (22 plačni razred). V letu 2020 ni bil ocenjen, ker je bil zaposlen manj kot 6 mesecev ...
Samo za aktivne naročnike
13. 1. 2023

Pošiljanje plačilne liste po elektronski pošti, ali mora dati zaposleni soglasje?

Podjetje se je odločilo, da bo zaposlenim pošiljalo plačilne liste po elektronski pošti.Nekateri zaposleni imajo službeni e naslov, nekateri ne.Ali morajo zaposleni podati soglasje k temu, da jim delodajalec pošilja plačilno listo po e pošti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2023

Premestitev občinskega redarja

Uslužbenec je bil imenovan v naziv Občinski redar III 24 PR (2 PR na podlagi 19.člena ZSPJS). Dne 1. 7. 2022 je bil premeščen na delovno mesto Občinski redar Svetovalec III (30 PR). Ali je bil pravilno premeščen?
Samo za aktivne naročnike
12. 1. 2023

Opravljanje drugega dela, ko ima delavec po 62. členu zmanjšano pedagoško obveznost

Zanima me, kje mora delavec, ki mu po 62. členu Kolektivne pogodbe pripada zmanjšana vzgojna obveznost, opraviti delo. Ali lahko drugo delo izven oddelka opravi doma? Pri nas gre za vrtec, zato po Zakonu o vrtcih in KPVIZ določenega polnega tedenskega delovnega časa vzgojiteljevo delo z otroki ne sme presegati ...
Samo za aktivne naročnike
12. 1. 2023

Priznavanje izobrazbe, pridobljene na tuji univerzi, za zaposlitev na delovnem mestu vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja

Oseba ima diplomo tuje univerze iz angleškega jezika s književnostjo in specializacijo političnih ved - ali izpolnjuje pogoje za delovno mesto vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja? Oseba ima slovensko državljanstvo.
Samo za aktivne naročnike