Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

16. 8. 2022

Odpravnina ob upokojitvi župana

Župan se bo po prenehanju mandata upokojil. Ali mu pripada odpravnina?
Samo za aktivne naročnike
12. 8. 2022

Potek mandatne dobe župana, kako je z letnim dopustom, regresom in odpravnino

Prosili bi za pojasnila v zvezi z mandatom župana. V letošnjem letu so lokalne volitve in se prvič po 15 letih obeta sprememba. Prosili bi za pojasnila, ali dosedanjemu županu ob prenehanju mandata pripada odpravnina in po katerem predpisu? Če bo novi župan izvoljen že v prvem krogu in bo ...
Samo za aktivne naročnike
12. 8. 2022

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Zanima nas, ali je pravno dopustno, da v internih aktih opredelimo možnost, da delavec sam izbere način, na podlagi katerega naj mu delodajalec povrne stroške prevoza na/z dela (javni prevoz ali pa kilometrina)? Na ta način bi omogočili, da se pri nekaterih zaposlenih obračuna javni prevoz, pri nekaterih pa ...
Samo za aktivne naročnike
09. 8. 2022

Pogodba o zaposlitvi za določen čas - upravičenost do odpravnine

Imamo sledeče vprašanje: pogodba o zaposlitvi za določen čas, sklenjena za 2 tedna, razlog: delo na projektu X. Je kandidat upravičen do odpravnine?
Samo za aktivne naročnike
08. 8. 2022

Dodatek za mentorstvo - omejitev pri številu ur?

Ali je dodatek za mentorstvo omejen na določeno število ur? Oziroma, so kakšne omejitve? Nikjer nismo zasledili zgornje meje, razen, da mora s strani mentorja biti vodena mesečna evidenca opravljenih mentorskih ur. Gre za javni sektor.
Samo za aktivne naročnike
08. 8. 2022

Ragres za prehrano - deljena zaposlitev

Imamo deljeno zaposlitev, in sicer pri nas je oseba zaposlena 40 %, na drugi fakulteti 50 % in na inštitutu 10 %. Zanima nas, kakšna je v tem primeru razporeditev povračila prehrane? Dobi pri nas 40 % in pri drugi fakulteti 50 %? Glede na to, da oseba prejme povračilo prehrane, ko dela nad 4 ...
Samo za aktivne naročnike
08. 8. 2022

Osnova za obračun nadomestil plače

Ne zavezuje nas nobena kolektivna pogodba.Ali se v osnovo za obračun nadomestil plače (dopust, bolniška...) všteva samo osnovna plača delavca za redni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oz. obdobje pred začetkom odsotnosti, ali se v osnovo vštevajo tudi dodatki kot so: dodatek na delavno dobo, na stalnost, stimulacija...?
Samo za aktivne naročnike
05. 8. 2022

Odpoved pogodbe v času poskusnega dela - noseča delavka

Ali lahko noseči delavki delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljene poskusne dobe?
Samo za aktivne naročnike
05. 8. 2022

Prezaposlitev delavke iz BIH

Naše podjetje ima poslovne enote tudi po državah ex. Jugoslavije.V konkretnem primeru imamo zaposleno sodelavko v BiH, ki dejansko opravlja delo neposredno za naše podjetje (stroške plače se prefakturira k nam).Sedaj bi jo želeli prezaposliti direktno k nam, fizično bi ostala še vedno v BiH.Kakšen je postopek?
Samo za aktivne naročnike
05. 8. 2022

Dodatni dnevi dopusta - dopolnitev starosti 50 let

Delavec dela 3x tedensko (pon., sreda, petek). Dopolnil je 50 let. Koliko dni dodatnega dopusta (kolektivna pogodba za kulturo) mu pripada?Vseh 5 dni ali sorazmerno?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike