Vprašanja in odgovori

16. 2. 2018

Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu

Avtor: Tanja Bohl

Na kakšen način je mogoče starejšemu delavcu podati odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Prisilna poravnava - starejši delavci

Avtor: Tanja Bohl

Kako je zakonsko urejeno zmanjševanje števila zaposlenih, kadar gre podjetje v prisilno poravnavo ter kako se pri tem upošteva starost delavcev nad 55 let?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Sorazmerni del letnega dopusta delavca zaposlenega za določen čas

Avtor: Tanja Bohl

Kako se delavcu, ki je zaposlen za določen čas, izračuna sorazmerni del? Ali se upošteva le zakonski minimum štiri tedne ali se k temu dodajo tudi dodatni dnevi (npr. za otroke do 15 leta starosti, kriteriji iz kolektivne pogodbe …) in se nato izračuna sorazmerni del?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Določitev dopusta delavcem za določen čas

Avtor: Tanja Bohl

Ali je res, da delavcem odločba/sklep (o odmeri letnega dopusta) pripada šele po enem letu zaposlitve, do takrat pa imajo sicer pravico do 1,66 dni na mesec, ki pa je izračunana iz 20 dni zakonskega minimuma?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Sodelovanje sindikata

Avtor: Tanja Bohl

Ali lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi kljub temu, da je sindikat, katerega član je delavec, ustno nasprotoval odpovedi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Neuspešno opravljeno poskusno delo

Avtor: Tanja Bohl

Zaradi narave dejavnosti ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno poskusno delo v trajanju 6 mesecev. Delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, zato mu delodajalec želi izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi na zadnji dan poskusnega dela. Na kaj mora biti delodajalec pozoren? Poleg tega ima delavec v pogodbi o zaposlitvi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2018

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Avtor: Tanja Bohl

Delavka večkrat tedensko v službo zamuja približno pol ure brez odobritve delodajalca hkrati pa večkrat delovno mesto tudi zapusti pred iztekom delovnega časa s čimer krši obveznosti, določene s pogodbo o zaposlitvi. Neposredno nadrejeni delavec jo je večkrat neuspešno ustno opozoril na pravočasen prihod in odhod iz delovnega mesta. Delavka ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 1. 2018

Krajši delovni čas in dopust

Zaposleni (nekateri za polni delovni čas, nekateri za krajši delovni čas) ne delajo vse dni v tednu. Ali se jim sorazmerno zmanjša letni dopust?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 1. 2018

Razveljavitev ureditve vročanja odpovedi po ZDR-1

Zamuda roka za vložitev tožbe o zakonitosti podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 1. 2018

Delovna doba

Naročnika zanima, kateri status zavarovanja se ne šteje v delovno dobo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike