Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

30. 8. 2021

Letni dopust - prenos dopusta

Delavka ima lanskega dopusta 8 dni. Lani je bila novembra na čakanju. Decembra 2020, januarja in februarja 2021 je delala. Od marca je bolniški. Tudi v začetku tega leta ga ni koristila. Letošnjega ima še dodatnega 37 dni, katerega pa ne želi koristiti vsega, ko se bo vrnila z bolniške ...
Samo za aktivne naročnike
23. 8. 2021

Izplačilo nadur

Nekaterim delavcem bomo izplačali nadure iz obdobja pred 1. 8., ker jih (na njihovo željo) nismo izplačevali sproti.Vprašanje je sledeče:Ali mora biti urna postavka teh nadur skladna z novo, višjo postavko ali izplačamo po »stari« postavki, glede na to, da so bile ure dejansko oddelane pred 1. 8.?
Samo za aktivne naročnike
20. 8. 2021

Merila in postopek za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v tretjem odstavku 2. člena določa, da lahko pristojni organ z internim aktom podrobneje določi merila in postopek za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.Ali je lahko v nasprotju z ZSPJS/Uredbo ...
Samo za aktivne naročnike
19. 8. 2021

Opravičena odsotnost za pričanje na sodišču

Ali delavcu pripada 1 (cel) dan dopusta ali samo opravičena odsotnost z dela za določene ure (npr. priča je vabljena ob 9.00 uri, sodišče mu izda potrdilo da je pričanje trajalo do 10.00 ure).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 8. 2021

Vabilo kot priča v kazenskem postopku - izostanek z dela

Zaposleni javni uslužbenec je vabljen kot priča v kazenskem postopku. Na podlagi 13. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku zaposlenim izplača nadomestilo plače gospodarska družba, zavod, upravni in drug državni organ, samostojni podjetnik posameznik ali drug delodajalec, pri katerem je priča, izvedenec, tolmač ali strokovnjak v delovnem razmerju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 8. 2021

Plača napotenega delavca

Imame vprašanje glede plače za napotenega delavca, ki ima A1 obrazec po 13.členu. Namreč podlaga se mu ne spremeni v tem primeru, ali je potem pravilno REK-1001 in je celoten bruto obdavčen z prispevki in dohodnino? Program nam sedaj omogoča da lahko uporabljamo tudi na 1001 KIDO, kar pomeni ...
Samo za aktivne naročnike
02. 8. 2021

Obveznost javne objave delovnega mesta pri spremenjenem razlogu zaposlitve

Delavka je zaposlena pri nas za določen čas do 31. 8. 2021 zaradi nadomeščanja dolgotrajne bolniške. S 1. 9. bi delavko še naprej zaposlili za določen čas, vendar zaradi povečanega obsega dela in ne več zaradi nadomeščanja. Zanima nas, ali lahko z zaposleno sklenemo novo pogodbo o zaposlitvi za določen ...
30. 7. 2021

Obveznost javne objave delovnega mesta za nedoločen čas, kadar gre za prerazporeditev delavca na drugo delovno mesto

Prosimo za mnenje glede prerazporeditve delavca na drugo delovno mesto. Sodelavka je zaposlena na delovnem mestu gospodinjec III za nedoločen čas, vendar, ker ima zaključeno V. stopnjo izobrazbe in izpolnjuje pogoje za delovno mesto kuharja IV, bi jo želeli razporediti na to delovno mesto za nedoločen čas. Zanima nas, na ...
26. 7. 2021

Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas

ZDR-1 taksativno našteva kdaj se lahko sklepa pogodbo o zaposlitvi za določen čas.Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 109. členu dodaja še eno izjemo zaposlovanja za določen čas in sicer zaradi predvidenega zmanjšanja obsega vpisa.Ali za takšen tip pogodb tudi velja prepoved veriženja pogodb? Veriženje ...
Samo za aktivne naročnike
23. 7. 2021

Izračun odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz poslovnega razloga

Delavka na delovnem mestu Učitelj je določena kot presežni delavec po kriterijih KPVIZ, delavki bo v roku vročena odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in odpovedni rok bo tri mesece skladno z KPVIZ.Pri izračunu odpravnine pa se postavi naslednje vprašanje - pri izračunu odpravnine gre za povprečje zadnjih treh ...