Vprašanja in odgovori

10. 12. 2020

Dodatek k plači - aneks k pogodbi

Avtor: Tanja Bohl

V proizvodnji imamo zaposlene delavce na različnih delovnih mestih. Začetne plače so za vse enake. Delovni mesti A in B sta bolj zahtevni od ostalih delovnih mest v proizvodnji – vse pozicije pa imamo poimenovane Delavec v proizvodnji.Za v naprej bi želeli vsem delavcem (obstoječim in novim), ki bodo delali ...
Samo za aktivne naročnike
10. 12. 2020

Porodniški dopust - aneks k pogodbi

Avtor: Tanja Bohl

Imamo bodočega zaposlenega, ki bo od začetka zaposlitve pa do sredine marca še koristil porodniški dopust – vsak ponedeljek in vsak petek.K pogodbi o zaposlitvi bomo naredili aneks. Kaj moramo vključiti oz. kaj mora aneks vsebovati?. Ali se spremeni le del, ki opredeljuje delovni čas?
Samo za aktivne naročnike
30. 11. 2020

Zaposlovanje sorodnikov v podjetjih in orgnizacijah

Avtor: Tanja Bohl

Pogoje za sklenitev pogodbe o zaposlitvi določa 22. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1). Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati predpisane, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določene oziroma s strani delodajalca zahtevane in objavljene pogoje za opravljanje dela. Že pri objavi prostega delovnega mesta ...
Samo za aktivne naročnike
26. 11. 2020

Mejna vrednost, da se darilo šteje kot boniteta

Velja nov Zakon o preprečevanju korupcije, ki spreminja določbe o sprejemanju daril javnih uslužbencev, na novo je opredeljena vrednost darila (100 EUR), delodajalci pa morajo voditi seznam daril, kjer je vrednost darila višja od 50 EUR in enkrat na leto to poročati Komisiji za preprečevanje korupcije. Zanima nas, kolikšna je ...
Samo za aktivne naročnike
18. 11. 2020

Starševsko varstvo in delo ob vikendih

Avtor: Tanja Bohl

Ali lahko delodajalec pokliče na delo delavca v soboto in nedeljo, če uveljavlja starševsko varstvo?
18. 11. 2020

Dodatek za delovno dobo

Delavec je v javnem sektorju zaposlen za krajši delovni čas, 6 ur dnevno. Kakšen je odstotek za delovno dobo v tem primeru?
12. 11. 2020

Kombinacija subvencije za skrajšani polni delovni čas in povračila nadomestila plače – karantena, višja sila

Ali vam je bila odobrena subvencija za skrajšani polni delovni čas? In vam je bila nato v tem obdobju odobrena tudi pravica do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok za posamezne zaposlene?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 11. 2020

Vozniki in 13. člen Uredbe (ES) 883/2004

V podjetju, ki se ukvarja z prevozi bi zaposlili prevoznika, ki je državljan BIH. Delovno dovoljenje je veljavno še 2 leti, ni rezident Slovenije. Kakor je potrebno bo podjetje zahtevalo A1 po 13.členu. Ali bo prevoznik zaposlen na zavarovalni podlagi 002? Kako je potrebno obračunati plačo?
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Organiziranje izmenskega dela

Avtor: Tanja Bohl

Trenutno imajo naši zaposleni v enem od oddelkov fleksibilni delovni čas. Zaradi narave dela in povečanja proizvodnje planiramo, da bi se uvedlo dvoizmensko delo.. Se pa nagibamo k temu, da ne bi bilo klasično dvoizmensko delo (od 6.00 do 14.00 in od 14.00 do 22.00), temveč ...
Samo za aktivne naročnike
10. 11. 2020

Podrobna pravna ureditev napotitev delavcev na delo v tujino - primeri iz prakse

Primeri iz prakse Podjetja v Sloveniji in hčerinska podjetja Korporacija ima v lasti več družb.  Med njimi družbo, ki ima hčerinsko podjetje v Nemčiji, le-ta pa  hčerinsko družbo na Madžarskem. Tudi sama družba v Sloveniji je sestavljena iz več poslovnih enot, ki zajemajo tudi  družbe v tujini. Registrirana dejavnost družbe ...
Samo za aktivne naročnike