Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

25. 7. 2023

Letni dopust in regres v primeru krajšega delovnega časa - starševski dopust

Naprošamo za vaše mnenje glede letnega dopusta in regresa v naslednjem primeru: delavka bo od 31. 7. 2023 delala skrajšan delovni čas 20 ur na teden, 20 ur bo koristila pravico do starševskega varstva. Zaposlena je za nedoločen čas. Ali ji v tem primeru pripada celoten letni dopust in celoten ...
Samo za aktivne naročnike
24. 7. 2023

Rok izplačila odpravnine po končanem pripravništvu in nato redni zaposlitvi

Tudi delavcu – pripravniku na pripravniškem mestu ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi (z dnem 31. 8. 2023) za obdobje zaposlitve pripada odpravnina (79.čl. ZDR-1). Že sedaj pa vemo, da bomo tega delavca zaposlili zaradi nadomeščanja odsotnega, vendar pa bo zaposlitev po vsej verjetnosti šele v sredini oktobra.Ali smo delavcu ...
Samo za aktivne naročnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 7. 2023

Višina dnevnice za službeno potovanje javnega uslužbenca v primeru organizirane prehrane

Službeno potovanje traja 9 ur in so med odmori bili prigrizki, koliko se potem od dnevnice nad 8 do vključno 12 ur odšteje za prehrano, ki je bila v sklopu dogodka organizirana, prigrizki?
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2023

Zahtevek delodajalca za izplačan regres delavcu, v primeru odpovedi pogodbe delavca

Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 7. 2023

Povračila stroškov v zvezi delom - prevoz na delo ali dnevnica

Zanima nas, kako je s stroški v zvezi z delom V kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine piše, da se za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju štejejo tudi:– dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), ter da se dnevnica in prehrana oziroma ...
Samo za aktivne naročnike
20. 7. 2023

Plačilo nadur v primeru nadomeščanja zaposlenega, ki je v bolniškem staležu

V primeru, da zaposleni na DM zdravnik v večernih urah javi bolniški stalež, in namesto njega naslednji dan (na svoj prosti dan) pride v službo drug zdravnik. Ali temu zdravniku pripada plačilo nadur? Ali je to avtomatizem in kakšne so zakonske osnove za ta primer. Ali lahko ta zdravnik zahteva ...
Samo za aktivne naročnike
20. 7. 2023

Prenehanje delovnega razmerja delavcu, ki enostavno izgine in se ne vrne na delo

Zgodilo se nam je, da je zaposleni, ki smo ga na novo zaposlili v nekaj dneh enostavno izginil in se ga ni dalo več dobiti. Kako takemu delavcu zaključiti delovno razmerje, če je enostavno izginil in je nedosegljiv?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 7. 2023

Prenehanje pogodbe za določen čas in izplačilo nadomestila za neizrabljen dopust

Delavka je imela pogodbo za določen čas, za nadomeščanje obolelega delavca. V pogodbi o zaposlitvi zapisano: nadomeščanje obolelega delavca ime in priimek delavca, vendar najdlje do 31. 8. 2023.Delavec, katerega je delavka nadomeščala, se je je vrnil na delovno mesto, zato je delavki delovno razmerje prenehalo dne 30. 6 ...
Samo za aktivne naročnike
17. 7. 2023

Delavec gre med dopustom na bolniško in ne sporoči delodajalcu

Kako ravnati kot delodajalec v primeru, da je delavec na dopustu, v tem času gre na bolniško in ne javi delodajalcu. Ali mora delavec (pisno ali ustno) sporočiti, da je v bolniškem staležu? Do kdaj mora to storiti najkasneje? Kako ravnati, če o tem nismo uradno (pisno) obveščeni?
Samo za aktivne naročnike