Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

03. 6. 2024

Koriščenje letnega dopusta v primeru dolgotrajne bolniške in prenehanja pogodbe

Zanima nas, kako je glede neizkoriščenega letnega dopusta v primeru dolgotrajnega bolniškega staleža. Delavec je zaposlen pri nas od dne 15. 9. 2022, v tem času se mu je pogodba podaljševala za določen čas. Dne 14. 6. 2024 mu poteče veljavnost pogodbe in mu pogodbe zaradi pomankanja dela več ne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 5. 2024

Skrajšan delovni čas, s.p. in nadurno delo

Sodelavka ima sklenjeno pogodbo za 6 ur, 2 uri pa dela kot s.p. Ali lahko dela več kot 6 ur - se pravi, da opravlja nadurno delo? Sodelavka kot s.p. ne dela za naše podjetje.
Samo za aktivne naročnike
30. 5. 2024

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavki, ki je noseča

Nosečo delavko zaposlimo za določen čas. Ali ji delovno razmerje preneha po izteku določenega časa, ne glede na zakon o "varstvu žensk"?
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2024

Obračun odpravnine ob upokojitvi delavcu, ki je delal s polovičnim delovnim časom zaradi invalidnosti

Zaposleni je bil zaposlen za polovični delovni čas. Drugo polovico je bil invalidsko upokojen. S 30. 4. 2024 se je zaposleni upokojil. Kako se mu obračuna odpravnina? Se preračuna, kot bi delal polni delovni čas?
Samo za aktivne naročnike
23. 5. 2024

Starševski dopust in skupno število ur

Zaposleni je meseca aprila delal do 11. 4. Skupaj 64 ur dela. Od 11. 4.- 30.4. je koristil starševski dopust. Ali se starševski dopust upošteva v skupni fond ur,....to pomeni da se ure starševskega dopusta seštejejo z urami dela, ne pa obračunajo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 5. 2024

Izplačilo odpravnine pripravniku

Ali upoštevajoč 79. člen ZDR-1, obstaja kakršenkoli pravni razlog, da pripravniku ob izteku pogodbe za določen čas za čas pripravništva, pri čemer ne sklepamo nove pogodbe o zaposlitvi - delavec odhaja, ne bi izplačali odpravnine?
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2024

Delo v pomožni policiji - refundacija ur

Zanima nas, kako je z refundacijo ur pri delu v pomožni policiji. Ali so pomožni policisti omejeni na 12 urno delo ali slednje velja le v primeru nadomestila plače ko gre za refundacijo plače? Da more biti več refundirane plače kot max. 12 ur, kot je navedeno v 20. členu ...
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2024

Nagrada dijakom in študentom na praksi v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Zanima nas ali kot javni zdravstveni zavod lahko izplačujemo nagrado za delo dijakom in študentom na obvezni praksi. Naša KPDZSV v 52. členu določa, da ima dijak in študent na delovni praksi pravico do: seznanitve z nevarnostmi povezanimi z delom, ki ga bo opravljal ter do ustreznih zaščitnih sredstev,zavarovanja ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 5. 2024

Popoldanske obveznosti strokovnega delavca v času bolniškega staleža za krajši delovni čas

Delavec - pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok dela po 6 ur na dan, 2 uri na dan je na bolniški. Ali se lahko delavec v takem primeru udeležuje roditeljskih sestankov, sestankov vzgojiteljskega zbora idr., ki so v popoldanskem času in to za delavca pomeni, da bo dnevno opravil več kot 8 ur?
Samo za aktivne naročnike
17. 5. 2024

Naborništvo - delovna doba ali pokojninska doba

Delavec je bil v letu 2011 vojaški nabornik. Ali se to šteje kot delovna doba ali samo pokojninska doba?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike