Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

11. 9. 2023

Podaljšanje pogodbe za določen čas, ali je potrebna javna objava delovnega mesta

Zaposleni se konec septembra izteče pogodba za določen čas na DN mlada raziskovalka, hkrati pa se ji izteče tudi status mlade raziskovalke. Želimo si, da bi zaposlitev ohranili in ji podaljšali pogodbo za določen čas, vendar na delovnem mestu raziskovalke, kar predstavlja drugo delovno mesto.Zanima nas, ali je v ...
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2023

Izračun dopusta za delavca, ki dela samo 1 dan v tednu

Prosim za pomoč pri preračunavanju dopusta za zaposlenega. Delavec je zaposlen za polovični delovni čas, po pogodbi opravlja delo 4 dni v tednu po 5 ur. Od 12. 6. naprej koristi starševsko varstvo in je tako dolžan delati 1 uro na dan, po dogovoru 1 dan v tednu po 5 ...
Samo za aktivne naročnike
08. 9. 2023

Obračun povračila stroškov prevoza po uvedbi enotne vozovnice

Pojavila se je težava glede povračila stroškov prevoza. Naše podjetje je zavezano h kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo, ki določa minimalno povračilo v višini 80 % cene najcenejšega javnega prevoza. Odločili smo se, da bi povračilo za prevoz povišali na 0,21 € na kilometer, vendar tega ne moremo izvesti takoj, dvig ...
Samo za aktivne naročnike
08. 9. 2023

Uvedba enotne vozovnice in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

S 1. junijem je začela veljati enotna vozovnica, ki za 70 evrov na mesec omogoča neomejeno uporabo avtobusov in vlakov po vsej državi.Trenutna razlaga je, da povračilo stroškov prevoza na delo lahko ostane enak kot do sedaj, ker se Uredba, Kolektivne pogodbe niso spremenile. Glede na to, da drugih ...
Samo za aktivne naročnike
07. 9. 2023

Evidentiranje odmora za malico med delovnim časom

Na vas se obračamo z vprašanjem glede evidentiranja malice in obsega izrabe malice zaposlenih. V podjetju se delavci trenutno elektronsko evidentirajo na vhodu ob prihodu/odhodu z dela. V času malice nimamo predvidenih odhodov iz podjetja. Imamo lastno kuhinjo, delavci na malico odhajajo po obratih. Ali je v našem primeru ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 9. 2023

Obvezni solidarnosti prispevek (102. člen ZIUOPZP)

Za leti 2023 in 2024 se uvaja obvezni solidarnostni prispevek za obnovo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OSP).Kako bodo prispevek urejali v s.p.?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 9. 2023

Dodatno plačilo delavcu za delo, ki ga je prej opravljal zunanji sodelavec

V javnem zavodu smo doslej imeli zunanjega izvajalca za nadzor centralnega ogrevanja in prezračevanja. Za tovrstno delo je potrebna državna licenca, ki jo izda Ministrstvo za okolje in energijo. V kolektivu je to licenco pridobil delavec javnega zavoda. Zanima nas, na kakšen način lahko znesek, ki smo ga plačevali za ...
Samo za aktivne naročnike
04. 9. 2023

Prostovoljno delo za pomoč po poplavah in povrnitev stroškov

Nekaj zaposlenih je skupaj s prostovoljsko organizacijo šlo (na delovni dan) prostovoljno pomagati prizadetim v poplavah.Ali zaposlenim na ta dan lahko izplačamo "kilometrino na delo in z dela", saj je bil kraj odhoda organiziran (avtobus) izpred sedeža podjetja? Kako je pa z malico, ali jo lahko izplačamo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 9. 2023

Evidence delovnega časa in pisna seznanitev delavca o urah

V podjetju zaposleni beležimo prihod in odhod na registracijski uri, katera nam, ko kliknemo »info« napiše stanje dopusta in stanje nadur. Zaposleni, če redno hodi na delo ima stanje na registracijski uri 0, če je odsoten in se mu odsotnost še ni vpisala v sistem ima na registracijski uri minus ...
Samo za aktivne naročnike
01. 9. 2023

Krajši delovni čas zaradi starševstva in možnost izobraževanja za polni delovni čas

Delavka koristi starševstvo in dela 7 ur na dan oz. 35 ur na teden. Želi na strokovno izobraževanje (financira delodajalec), ki traja več kot 8 ur dnevno. Ne bi želeli biti v prekršku, zato se na vas obračamo z vprašanjem, ali je dopustno glede na njen delovni čas, da gre ...
Samo za aktivne naročnike