Odpovedni roki po ZDR-1 in kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje

Vprašanje:

Koliko je odpovedni rok za tiste, ki imajo sklenjeno pogodbo za določen čas (nadomeščanje, povečan obseg …)? Zanima nas za oba primera, če odpoved da delavec ali če jo poda delodajalec. Pa tudi, če je kakšna razlika po ZDR-1 in kolektivki za šolstvo.

Nazaj