Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

16. 4. 2018

Napotitev ali službena pot - učitelj

Smo Italijanska šola in učitelji tedensko odhajajo v Italijo na razne seminarje, izobraževanja, peljejo učence na izlete itd...Je to službena pot v tujino in kako se to označi na rek obrazcu, katera šifra? Šolo v naravi večkrat izvajamo v Italiji. Učitelji so cel teden v tujini, ali je to ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 4. 2018

Delovna doba in dodatek za delovno dobo

Katera doba se šteje v delovno dobo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 3. 2018

Opravljanje nadur

Pri opravljanju nadur velja po 144.členu ZDR-1 časovna omejitev, in sicer nadurno delo lahko traja največ 8 ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ 10 ur. Naročnika zanima, ali to pomeni da lahko delavec opravi največ 2 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 3. 2018

Pisno soglasje za zbiranje in obdelavo podatkov kandidatov za prosta delovna mesta

"Ali lahko izjavo \u2013 pisno soglasje, da lahko zbiramo in obdelujemo podatke kandidatov, ki ga podajo kandidati za zaposlitev uporabimo tudi za zbiranje telefonskih \u0161tevilk zaposlenih?"

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 3. 2018

Pod kakšnimi pogoji je dopustno trženje na naslove oseb, ki so zaposlene v neki organizaciji

Kdaj je dopustno poslati reklamo vodji IT-oddelka za neko novo IT-opremo. Ali se to šteje za trženje fizični ali pravni osebi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 3. 2018

Avtorska in podjemna pogodba

Ali se v aktu o sistemizaciji delovnih mest lahko navede, da se določena dela opravljajo na podlagi sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodb?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 3. 2018

Prevoz na delo

Delavec se preseli v kraj, ki je bolj oddaljen od podjetja, kjer dela, kot pa kraj, kjer je prej živel. Kako je v tem primeru s povračilom stroškov za prevoz na delo in iz dela?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 3. 2018

Montaže in napotitve

V tujino bomo na montažo našega stroja, za katerega smo dobili plačilo, v katerega spada tudi montaža in zagon stroja samega, poslali 4 osebe, od tega je 1 zaposlen v našem podjetju, 2 sta zaposlena pri drugih podjetjih (kdo, če je potrebno mora v tem primeru urediti obrazec A1?), 1 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 3. 2018

Pojasnilo vezano na službene poti

Splošno – kdaj je še lahko službena pot in kdaj obvezno mora biti napotitev?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 3. 2018

Učitelji - službena pot, napotitev

Naši učenci, dijaki se udeležujejo številnih tekmovanj v tujini in jih spremljajo mentorji, naši učitelji. - Ali smo dolžni za te učitelje pridobiti obr. A1? - Kako je v primeru, ko je učitelj v tujini v ocenjevalni komisiji tekmovanja (opravi storitev)? Zadostuje samo potni nalog (kot službena pot) ali je potreben obr ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike