Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

27. 5. 2020

Izvajanje uvajalnih seminarjev

Kako je z uvajalnimi seminarji iz varstva pri delu, kako jih v podjetju organizirati in ali mora predavatelj uporabljati zaščitno masko, če je upoštevana varnostna razdalja?
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2020

Vodenje upravnega postopka

Ali lahko javni uslužbenec, ki je zaposlen na strokovno tehničnem delovnem mestu, vodi upravni postopek, in če ne, ali obstaja kakšna izjema, kdaj strokovno tehnični delavec lahko vodi upravne postopke?
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2020

Koriščenje letnega dopusta v 2020

Ali lahko javni uslužbenec izkoristi letni dopust za leto 2019 do konca leta 2020 ali do 30.6.2020? Preostalo mu je 11 dni letnega dopusta za leto 2019, ki ga, zaradi narave dela, ne bo mogel koristiti do 30. 6. 2020.
Samo za aktivne naročnike
18. 5. 2020

Izplačilo solidarnostne pomoči

Prosim za pojasnilo glede upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči za primer naravne nesreče (4. točka 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti) javnim uslužbencem, zaposlenim v občinski upravi občine in delavcu, zaposlenemu v programu javnih del v isti občini?
Samo za aktivne naročnike
06. 5. 2020

Povračilo stroškov prevoza na delo

Od 16. 3. 2020 je delavcem za povračilo stroškov prevoza na delo treba izplačati kilometrino (0,18 EUR). Kako je s tem?
Samo za aktivne naročnike
05. 5. 2020

Poskusno delo - odpoved delavca, letni dopust

Zaposleni je v času poskusne dobe dal odpoved. Zaposlen bo ravno 1 mesec, zato mu pripada sorazmerni del dopusta in regresa (za 1 mesec). Delavec bi delal do konca meseca, ker ga rabimo za neprekinjen proces dela. Ali mu pripadajoči del dopusta lahko izplačamo (ali je v času poskusne dobe ...
Samo za aktivne naročnike
05. 5. 2020

Dokazilo za povračilo stroškov prevoza na delo

Kako je najbolje urediti povračilo stroškov prevoza na delo – da zaposleni sami prinašajo potrdila, ali podpišejo izjavo ali, da delodajalec išče cene vozovnic, ki se večkrat spreminjajo?.
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Čakanje na delo in uveljavitev nadomestila

Podjetje, se ukvarja v večini s storitveno dejavnostjo. S 17. 3. 2020 smo dali na čakanje na delo 8, s 1. 4. 2020 pa še 10, od skupaj 21 zaposlenih. Ustrezamo pogojem za uveljavitev nadomestila za čakanje (po prometu). Ker pa se odzivamo na urgentne klice strank, nas zanima predvsem ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Kombiniranje čakanje na delo doma in dela

Ali lahko zaposleni na čakanju na domu pride delati za 4 ure na dan ali npr: 2 uri na dan in dela več kot 7 dni zapored?
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Izplačilo kriznega dodatka v javnem sektorju

Ali je do izplačila kriznega dodatka upravičen javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi, delo opravlja v poslovnih prostorih (vložišče in tajništvo)? Med nalogami, ki jih med drugim opravlja je tudi prevzem prejete pošte v fizični obliki od fizičnih in drugih oseb, stik z novinarji in člani CZ ...
Samo za aktivne naročnike