Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

06. 1. 2022

Pisna obvestila o letnem dopustu

Imamo vprašanje v zvezi z sklepi o določitvi regresa in dopusta. V podjetju izvajamo projekt, po katerem zaposlujemo cca. 12 ljudi na 4 mesece, trenutna skupina zaključi zaposlitev z dne 28. 2. 2022. Poleg tega imamo redno zaposlene delavce do konca leta,…Zanima nas, ali moramo vsem delavcem, tako tistim ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 1. 2022

Solidarnostna pomoč - upravičenost do izplačila

Prosimo za pojasnilo glede solidarnostne pomoči. Gre delavca zaposlenega v občinski upravi, ki je bil v koledarskem letu večkrat odsoten zaradi daljše bolezni in je v letu 2021 že prejel solidarnostno pomoč.Do solidarnostne pomoči po tretji alinei, 4. točke 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti – “daljša bolezen” – pa ...
Samo za aktivne naročnike
04. 1. 2022

Ocenjevanje delovne uspešnosti

Prosili bi za pojasnilo glede ocene delovne uspešnosti javne uslužbenke v ocenjevalnem obdobju 2021. In sicer zaposlena je bila na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021, nato je bila od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 prerazporejena na delovno mesto vzgojiteljice. Prejme zaposlena ...
Samo za aktivne naročnike
27. 12. 2021

Katera delovna doba se upošteva pri napredovanju strokovnega delavca v višji naziv v vzgoji in izobraževanju?

Ali se za napredovanje strokovnega delavca v višji naziv v vzgoji in izobraževanju upošteva delovna doba v vzgoji in izobraževanju, v javnem sektorju ali skupna delovna doba (tudi v zasebnem sektorju)?
Samo za aktivne naročnike
27. 12. 2021

Odpravnina ob upokojitvi delavca invalida

Kako se pravilno izračuna odpravnina v primeru, da je zaposleni na skrajšanem delovnem času zaradi odločbe o invalidnosti?
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2021

Izplačilo stroškov za prehrano delavcu na podlagi zdravniškega potrdila o dietni prehrani, če delodajalec zagotavlja prehrano med delom

Ali je v javnem sektorju, natančneje na področju vzgoje in izobraževanja, možno pogojevati izplačilo regresa za prehrano med delom s tem, da zaposleni delodajalcu, ki sicer lahko zagotavlja prehrano med delom, predloži zdravniško potrdilo o dietni prehrani?
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2021

Povračila stroškov na soboto

Imamo vprašanje v vezi povračila stroškov prevoza na delo in za prehrano. Naš delovni čas je 40 ur (od ponedeljka do petka) in zavezuje nas kolektivna pogodba dejavnosti trgovine. Delavec ima zaradi povečanega obsega dela odrejeno nadurno delo in sicer v soboto, torej izven tedenskega delovnega časa. Kako je v ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 12. 2021

Podpis pogodbe o štipendiranju - mladoletna oseba

V podjetju spodbujamo samostojnost dijakov, tako spodbujamo, da dijaki sami pridejo na podpis pogodbe, trenutno imamo tudi nekaj mladoletnih štipendistov in me zanima, če je podpis staršev oziroma skrbnikov na pogodbi obvezen?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 12. 2021

Povračilo stroškov zdravniškega pregleda in testiranja

V podjetju je zaposleni kandidiral za prosto delovno mesto. Povabljen je bil na razgovor. V podjetju so se odločili, da kandidata povabijo tudi v drugi krog, kjer je moral rešiti vprašalnik za profiliranje. Čez nekaj dni so kandidata obvestili, da je izbran in ga napotili na zdravniški pregled. Zdravniški pregled ...
Samo za aktivne naročnike
13. 12. 2021

Neenakomerna razporeditev delovnega časa

Ali lahko z delavcem sklenemo Dogovor o fleksibilnem času v smislu, da kadar zaradi poslovnih razlogov na strani delodajalca ni dela, delavcu plačamo 100 % plačo brez vseh dodatkov (razen minulo delo), v obdobju, ko delo je, pa nam bo delavec te ure „vrnil“ – torej, ko bo delal v popoldanski ali ...
Samo za aktivne naročnike