Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

04. 11. 2022

Preklic odpovedi

Delavec je nekaj dni nazaj podal enostransko odpoved delovnega razmerja. Pri nas je zaposlen na nedoločen čas. Danes se je isti delavec oglasil v kadrovski in rekel, da bi svojo odpoved preklical.Kot delodajalec bi mu dali novo pogodbo o zaposlitvi, vendar tokrat za drugo delovno mesto in za določen ...
Samo za aktivne naročnike
03. 11. 2022

Odpoved pogodbe o zaposlitvi direktorju področja

Z delavcem imamo sklenjeno pogodbo za DM Direktor področja.Delovno razmerje bi želeli prekiniti, v pogodbi imamo navedeno, da lahko zaposleni in delodajalec odpovesta pogodbo redno ali izredno, v skladu z določbami zakona. V primeru odpovedi veljajo odpovedni roki določeni z zakonom ali Podjetniško KP. Z ločenim sporazumom se lahko ...
Samo za aktivne naročnike
31. 10. 2022

Podpis pogodbe o zaposlitvi

V javnem zavodu zaposlujejo novega kandidata. Najmanj tri dni pred nastopom dela mu delodajalec vroči predlog pogodbe, ki je s strani odgovorne osebe podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom.Predlog pogodbe javni zavod pošlje izbranemu kandidatu po varni poti v elektronski obliki. Pot in rešitev, ki jo javni zavod uporablja za ...
Samo za aktivne naročnike
27. 10. 2022

Izplačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela

Obnavljala se je centralna kuhinja in med sledečim vikendom bo potekalo čiščenje kuhinje in priprava za naslednji teden, ko se v njej prične kuhati. Zaposleni v naših kuhinjah bodo preko vikenda kuhinjo čistili sami, pa nas sedaj zanima:- ali lahko za čiščenje tem zaposlenim izplačamo delovno uspešno za povečan obseg ...
Samo za aktivne naročnike
21. 10. 2022

Solidarnostna pomoč v javnem sektorju

Zaposlena delavka v javnem sektorju je zaradi dolgotrajne bolniške februarja 2022 prejela solidarnostno pomoč.Od 1. 7. 2022 je na čakanju na delo, zaradi 2.kategorije invalidnosti. Ali lahko zaprosi za solidarnostno pomoč zaradi invalidnosti še v tem letu ali šele naslednje leto?
Samo za aktivne naročnike
14. 10. 2022

Javna objava prostega delovnega mesta

Smo javni zavod. Z 12.10. delavka nastopi porodniški dopust. S 15.11. bomo zaposlili delavko za določen čas za nadomeščanje porodniškega dopusta. Torej, v skladu s 26. členom ZDR-1 se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave?
12. 10. 2022

Letni dopust delavke, ki nadomešča za določen čas

Imamo vprašanje glede letnega dopusta za delavko, ki bo nadomeščala porodniški dopust. Od CSD-ja smo dobili obvestilo, da se delavki prizna pravica do materinskega dopusta za čas od 12. 10. 2022 do 24. 1. 2023. Kako odmerimo letni dopust in kakšno obdobje upoštevati?Kaj pa v primeru, da bi zaposlili ...
Samo za aktivne naročnike
07. 10. 2022

Odločba medicine dela - ravnanje delodajalca

Kako ravnati v primeru, ko delodajalec od medicine dela prejme odločbo, da delavec ni več zmožen za delo?
Samo za aktivne naročnike
06. 10. 2022

Delavec invalid - nižje plačilo

Delavcu se v skladu z odločbo ZPIZ prizna pravica do dela na drugem delu.To delo je po sistemizaciji slabše plačano, ali mu lahko delodajalec ponudi nižje plačilo?
Samo za aktivne naročnike
03. 10. 2022

Dodaten dan letnega dopusta - rojstvo otroka

Imamo vprašanje v zvezi s 6. točko 36. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva glede dolžine letnega dopusta, ki je odvisna od socialnih in zdravstvenih razmer (rojstvo otroka).Zanima nas ali delavki, ki je rodila meseca avgusta 2022 pripada dodaten dan dopusta zaradi rojstva otroka že v ...
Samo za aktivne naročnike