Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

14. 6. 2021

Opravljanje obvezne prakse dijaka oziroma študenta

Prejeli smo prošnjo študentke Pedagoške fakultete za opravljanje obvezne 14-dnevne prakse na nižji glasbeni šoli. Zanima nas, na osnovi kakšne pogodbe jo lahko sprejmemo na prakso (pogodba o izobraževanju, pogodba o opravljanju prakse …) in ali je pogodba sklenjena s študentko ali s fakulteto? Ali je izplačilo nagrade obvezno in jo ...
Samo za aktivne naročnike
14. 6. 2021

Izraba izrednega dopusta po 50. členu KPVIZ zaradi sodelovanja v prostovoljni organizaciji

Prejeli smo prošnjo zaposlene za izrabo izrednega dopusta z namenom sodelovanja na izobraževalnem letovanju gasilske mladine v trajanju 4 dni. Delavka navaja, da bo izredni dopust Gasilska zveza delodajalcu refundirala.Zanima nas, kje je zakonska podlaga, ki nam omogoča, da delavki odobrimo tovrstno odsotnost z dela? Naj opozorimo, da je ...
Samo za aktivne naročnike
11. 6. 2021

Omejitev glede števila ponovnih imenovanj brez javnega natečaja

V občini poteče mandat direktorju občinske uprave in župan se je odločil, da bo isto osebo na položaj direktorja občinske uprave imenoval ponovno. V skladu s četrtim odstavkom 82. člena ZJU lahko župan uradnika ponovno imenuje na isti položaj brez javnega natečaja. Ali je kje določena omejitev glede števila ponovnih ...
Samo za aktivne naročnike
11. 6. 2021

Javni uslužbenec - pravica do pritožbe

Ali ima javni uslužbenec v občinski upravi pravico do pritožbe, če je prejel sklep, s katerim je bil premeščen na drugo delovno mesto?
Samo za aktivne naročnike
09. 6. 2021

Zdravniški pregledi in strošek delodajalca

V podjetju imamo kar nekaj novih zaposlitev, pa že tudi odhodov, nekateri prenehajo z delom že po enem tednu ali še prej. Ali je kakšna podlaga, da strošek zdravniškega pregleda v takih primerih krije delavec? Včasih kdo naredi zdravniški pregled in niti ne pride na delo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 6. 2021

Izplačilo regresa ob bolniški

Imamo delavca, ki je že dalj časa v bolniški. Ta mesec pričnemo z izplačili regresa za letni dopust, ki pa je višji od minimalne plače. Ali moramo delavcu, ki je v daljši bolniški tudi izplačati višji regres?
04. 6. 2021

Skrajšan delovni čas zaradi starševstva

Iz porodniške se vrača delavka, ki ima trenutno pogodbo za gibljiv delovni čas s prihodom od 7-9 in odhodom od 15-17. Za njo velja referenčno obdobje 6 mesecev v katerem se viški ur izravnavajo oz. če se ne se viški na koncu referenčnega obdobja izplačajo kot nadure.Po vrnitvi iz ...
Samo za aktivne naročnike
03. 6. 2021

Izredni dopust za opravljanje strokovnega izpita redno zaposlenemu delavcu

Ali lahko delavec, ki ni zaposlen na delovnem mestu pripravnika, dobi študijski dopust za strokovni izpit? Ali se mu lahko odobri vsaj izrabo rednega letnega dopusta?
Samo za aktivne naročnike
03. 6. 2021

Obveznost javne objave delovnega mesta za zaposlitev za nedoločen čas

Z delavcem imamo podpisano pogodbo za določen čas. Glede na potrebe dela jo želimo spremeniti v pogodbo za nedoločen čas. Zanima nas, ali je v tem primeru potrebna ponovna objava ali pa lahko brez objave delavcu ponudimo v podpis pogodbo za nedoločen čas? Gre za delavca, ki ima sedaj sklenjeno ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2021

Minimalno število dni letnega dopusta

Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.V skladu z drugim ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike