Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

05. 4. 2024

Ali v času prerazporeditve delovnega časa, delavcu pripadajo dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času?

Delavec opravlja delo v treh izmenah. V marcu se mu je delovni čas začasno prerazporedil in je delal od 06.00 do 17.00 ure oz. od 14.00 do 01.00 ure. Ali delavcu za čas prerazporejenih ur pripada dodatek za delo v popoldanski izmeni (14.00 do 17 ...
Samo za aktivne naročnike
04. 4. 2024

Ali lahko občinski odbor pridobi podatke o nadurah in prisotnosti zaposlenih?

Nadzorni odbor občine zeli imeti podatki o nadurah ter izpis registratorja o prisotnosti JU za določene mesece v letu 2023 Naše mnenje je, da do teh podatkov niso upravičeni, saj ZJU določa, da je uporaba/vpogled kadrovskih evidenc v domeni inšpektorata za delo.Je pa res, da nadzorni odbor nadzoruje ...
Samo za aktivne naročnike
02. 4. 2024

Dodatek za mentorstvo za uvajanje dijaka ali študenta

V javnem sektorju je dodatek za mentorstvo določen v ZSPJS, ki v 23. členu določa, da javnim uslužbencem med ostalimi dodatki pripada tudi dodatek za mentorstvo.KPJS v 36. členu določa, da javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju ...
Samo za aktivne naročnike
01. 4. 2024

Praktično delo in službena pot

Imamo primer, ko bomo za 10 tednov na praktično usposabljanje vzeli študenta. Seveda mu bomo plačali zakonsko nagrado, potne stroške za prihod in odhod na delo in malico.Ker bi bila specifika dela takšne narave, da bi moral študent tudi na teren, nas zanima ali je možno, da ga pošljemo ...
Samo za aktivne naročnike
01. 4. 2024

Letni dopust zaposlenih, ki so na dolgotrajni bolniški

Zanima nas, kako je z izbrisom letnih dopustov pri zaposlenih, ki so na dolgotrajni bolniški (na primer 5 let).Razumemo, da nekdo, ki je na porodniški, ali pa na bolniški recimo 10 mesecev, ima pravico dopust, ki mu je bil odrejen v letu odsotnosti, koristiti v obdobju 15 mesecev. Kako ...
Samo za aktivne naročnike
29. 3. 2024

Izplačilo nadomestila za neizkoriščen letni dopust

Ali je 164. člen ZDR-1 (izplačilo nadomestila za neizkoriščen letni dopust zaradi daljše nezmožnosti za delo) upravičen pri delavcu, ki je dalj časa nezmožen za delo in v bolniškem staležu, po preteku zadnje odločbe ZZZS pa se bo starostno upokojil? Glede na navedeno dopusta do prenehanja delovnega razmerja ne bo ...
Samo za aktivne naročnike
29. 3. 2024

Delovna uspešnost - upravičenost do izplačila ob prenehanju delovnega razmerja

V podjetju nameravamo zaposlenim izplačati poslovno uspešnost za leto 2023. V internem pravilniku imamo opredeljeno, da je do nagrade upravičen tisti, ki je na dan izplačila še zaposlen v podjetju. Kako je glede izplačila zaposlenemu, ki je celo leto na starševskem dopustu, daljši bolniški, itd? Kaj pa v primeru, če ...
Samo za aktivne naročnike
28. 3. 2024

Regres za prehrano pri skrajšanem delovnem času na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zanima nas, ali je delavec, ki je na podlagi 81. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, dolžan delati skrajšan delovni čas od polnega, v trajanju 3 ure dnevno, upravičen do povračila stroškov za prehrano? Delavec ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 8 ur, v Kolektivni pogodbi za negospodarstvo ...
Samo za aktivne naročnike
28. 3. 2024

Kako mora biti v postopku imenovanja ravnatelja pravilno podano mnenje o kandidatu?

Kako mora biti v postopku imenovanja ravnatelja pravilno podano mnenje o kandidatu s strani sveta staršev (je dovolj zapisnik z mnenjem o kandidatu, je potrebno glasovanje, ipd.)?
Samo za aktivne naročnike
26. 3. 2024

Zaposlitev novega sodelavca in poskusno delo

Zaposlili bomo sodelavca, s preizkusno dobo. Ali ga lahko zaposlimo za določen čas ali za nedoločen čas z določilom poskusnega dela 6 mesecev? Gre za občino.
Samo za aktivne naročnike