Vprašanja in odgovori

20. 1. 2021

Jubilejna nagrada v javnem sektorju

Uslužbenec ima skupno delovno dobo 24 let, od tega bo v letu 2021 v javni upravi dosegel 10 let. Zanima nas ali je upravičen do jubilejne nagrade za 10 let v javnem sektorju?
18. 1. 2021

Organiziranje dela na domu županu

Na kakšen način (na kateri podlagi in kdo odredi) se organizira/odredi delo na domu županu? Pri tem je potrebno upoštevati, da gre za izjemne okoliščine, ko župan dela na domu zaradi karantene (torej mora ostati doma nepričakovano in takoj).
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2021

Delovne izkušnje - ugotavljanje ustreznosti

Kako se ugotavlja ustreznost delovnih izkušenj, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem dela kot samostojni podjetnik? Kako ugotoviti, ali je šlo za opravljanje dela na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero kandidira, če kot samostojni podjetnik kandidat nima listine, iz katere bi bila razvidna stopnja izobrazbe ...
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2021

Delo s skrajšanim delovnim časom

Avtor: Tanja Bohl

Uveljavljati želimo delo s skrajšanim delovnim časom od 4. 1. 2021 naprej, prosimo za pojasnilo, kako je s prihodki, ali še vedno velja 10 % upad ali 20 % upad prihodkov, v primerjavi z lani?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2020

Uveljavljanje konkurenčne klavzule

Avtor: Tanja Bohl

Dve delavki sta 7. 12. 2020 podali redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Sporazumno dogovorjen rok je zadnji dan dela 31. 12. 2020 oziroma z upoštevanjem izrabe sorazmernega dela letnega dopusta zadnji dan zaposlitve 21. 12. 2020. Obe pogodbi vsebujeta konkurenčno prepoved oz. konkurenčno klavzulo.Ali se odločitev o uveljavljanju konkurenčne ...
Samo za aktivne naročnike
17. 12. 2020

Krajši delovni čas - sprememba pogodbe

Avtor: Tanja Bohl

Delavec je bil pri delodajalcu zaposlen za polni delovni čas (trenutno ima suspenz pogodbe, zaradi zdravstvenih razlogov), sedaj je podal prošnjo za krajši delovni čas, 70 %.
16. 12. 2020

Zbori delavcev v času epidemije

Zaposlena sem v invalidskem podjetju, v katerem sta 2 člana nadzornega sveta predstavnika delavcev. Ker ni prakse takih volitev v državi vodstvo ubira svojo prakso. Tako je direktor sam imenoval volilno komisijo, ki je sklicala zbore delavcev v namen volitev. Ali imamo lahko v času epidemije zbore delavcev?
Samo za aktivne naročnike
14. 12. 2020

Odsotnost z dela - povračilo stroškov prevoza

Ali še velja stališče, da če zaposleni npr. 6. v mesecu zboli in je na bolniški do konca meseca, da mu pripada povračilo stroškov prevoza le za dni, ko je bil prisoten. In tega ne spremeni niti dejstvo, da predloži potrdilo o nakupu mesečne vozovnice in zaprosi za izplačilo tega ...
Samo za aktivne naročnike
14. 12. 2020

Sprememba cene javnega prevoza

Spremeni se cena javnega prevoznega sredstva: Ali mora javni uslužbenec sam skrbeti, da sporoči novo višino cene, ali mora delodajalec to upoštevati, ko to sam ugotovi, da je nova višja cena? Ali mora javni uslužbenec podati novo izjavo?
Samo za aktivne naročnike
11. 12. 2020

Obračun potnih stroškov - kilometrina ali javni prevoz

Ali se mora pri obračunavanju za povrnitev stroškov - prevoz na delo v občini nujno upoštevati javni prevoz (ker je možen) ali se lahko upošteva tudi kilometrina (ker morajo zaposleni uporabljati tudi osebne avtomobile v službene namene)?Ali je možno, da se pri nekaterih zaposlenih obračuna javni prevoz, pri nekaterih pa ...
Samo za aktivne naročnike