Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

09. 3. 2022

Pogodba o zaposlitvi za določen čas za čas nadomeščanja delavca

Ali je potrebno pri navedbi razloga za sklenitev pogodbe za določen čas, v primeru nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu ali na daljši bolniški, navesti tudi točno ime in priimek delavke ali je z vidika varstva osebnih podatkov to sporno?
04. 3. 2022

Delo javnega uslužbenca na praznik

Kako se javnemu uslužbencu obračunajo delovne ure, če je delal 8. februarja 2022 celih 10 ur?
Samo za aktivne naročnike
04. 3. 2022

Delo upokojenca in povračilo stroškov

Ali se lahko upokojencu, ki dela po pogodbi o začasnem delu dodatno obračunata prevoz in prehrana, ali je to potrebno vključiti v urno postavko?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 3. 2022

Pravica do dodatnih dni dopusta

Četrta alineja 4. točke prvega odstavka 47. člena KPVIZ določa, da se letni dopust poveča za 5 dni delavcem, ki varujejo in negujejo težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo.Zajete so tudi polnoletne osebe.S strani zaposlene smo prejeli odločbo ZRSŠ o usmeritvi, kjer je zapisano ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 3. 2022

Razporeditev delavca pri dveh delodajalcih - letni dopust, izplačilo regresa

Smo javni zavod, in sicer vrtec (v nadaljevanju: vrtec 1). Trenutno je delavec pri nas zaposlen za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 20/teden. Dela vsak dan od ponedeljka do petka po 4 ure/dan. V pogodbi o zaposlitvi urnik ni natančno določen, ker je delovni čas enakomerno razporejen ...
Samo za aktivne naročnike
01. 3. 2022

Delavki s III. kategorijo invalidnosti ne moremo zagotoviti delovnega mesta

Iz ZPIZ-a smo prejeli odločbo za našo delavko, ki dela na delovnem mestu čistilke. Delavka je že dalj časa na bolniški zaradi poškodbe izven dela. V odločbi navajajo, da se delavko razvrsti v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic poškodbe zunaj dela in se ji prizna pravica do premestitve na drugo ...
Samo za aktivne naročnike
28. 2. 2022

Preverjanje vrednosti pogojev od nastopu mandata - občine

V skladu z 2. odstavkom 5. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se vrednosti kriterijev preverijo ob nastopu mandata direktorja z upoštevanjem vrednosti kriterijev, veljavnih na prvi dan preteklega meseca pred nastopom mandata. V primeru, da se ob nastopu mandata, kriteriji niso spremenili in s tem tudi ne ...
Samo za aktivne naročnike
25. 2. 2022

Podpis pogodbe - delavec ne nastopi dela

Pogodba je že podpisana z obeh strani (delavca in delodajalca). Okviren datum nastopa dela je določen - točen bi bil javljen naknadno glede na odpovedni rok.V trenutni službi so ob informaciji, da zaposlen odhaja (uradne odpovedi še ni bilo) ponudili tolikšno povišico, da je razlika med novo in staro službo ...
Samo za aktivne naročnike
25. 2. 2022

Razporeditev delavca invalida - dokončnost odločbe

Za zaposleno smo prejeli dne 18. 2. 2022 obvestilo o dokončnosti odločbe o invalidnosti, dokončnost odločbe dne 15. 2. 2022. Z zaposleno bomo sklenili novo pogodbo za delovno mesto, ki je v skladu z omejitvami invalidske komisije. Zanima nas s katerim datumom moramo skleniti novo pogodbo o zaposlitvi z zaposleno ...
Samo za aktivne naročnike
25. 2. 2022

Dvig minimalne plače in izplačevanje razlike

Z dvigom minimalne plače nekaterim delavcem doplačujemo razliko do minimalne plače. Ker pa imajo osnovo za npr. nadure, nižjo od minimalne plače, bi želeli z aneksom dvigniti osnovno plačo na minimalno plačo.Glede na to, da imamo delovna mesta in posledično plače razporejene v tarifne razrede, me zanima, če je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike