Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

17. 4. 2023

Ali lahko pomočnica vzgojiteljica nadomešča vzgojiteljico v času njene začasne odsotnosti?

Zaradi večjega števila odsotnih zaposlenih delavk me zanima, ali lahko vzgojiteljico nadomešča pomočnica vzgojiteljice in kako njeno delo ovrednotim.
Samo za aktivne naročnike
14. 4. 2023

Povračilo stroškov prevoza na delo - pojasnilo "od kraja" prebivališča

Podjetje ima v internem aktu navedeno »Delavcu pripada povračilo stroškov prevoza za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu od kraja bivališča do kraja opravljanja dela, če je kraj bivališča od kraja opravljanja dela oddaljen najmanj dva kilometra.« Ali je prav, da je obračunana kilometrina samo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 4. 2023

Invalid III. kategorije, 4 urni delovnik - ali lahko traja izobraževanje dlje kot 4 ure

Delavka je s sklepom komisije invalid III. kategorije in ji je določen 4 urni delovnik.Zanima nas ali se delavka lahko udeleži izobraževanj in izpopolnjevanj, ki trajajo več kot 4 ure na dan?
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2023

Prenos sorazmernega dela dopusta - delavec, dela pri istem delodajalcu za določen čas, nato se zaposli na drugem delovnem mestu

Uslužbenec je bil za določen čas nadomeščanje uslužbenke na porodniškem dopustu zaposlen na delovnem mestu Višji svetovalec. Odmerjen mu je bil sorazmerni del dopusta (9 dni). Uslužbenka se s porodniškega dopusta vrne 1. 6. 2023 (koristi še dopust). V tem času smo imeli objavljen razpis za delovno mesto Svetovalec II ...
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2023

Izraba letnega dopusta v več delih

Na vas se obračamo z vprašanjem glede izrabe letnega dopusta. V ZDR-1 v 162. členu je zapisano, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, s tem da mora en del trajati najmanj dva tedna. Vprašanje se nanaša na del izrabe dopusta v trajanju dveh tednov v kosu, saj ...
Samo za aktivne naročnike
07. 4. 2023

Organizacija izobraževanja izven rednega delovnega časa

Zanima nas ali je dopustno organizirati izobraževanje izven rednega delovnega časa?Če da, kako v tem primeru obravnavati dodatne ure, ki se naberejo iz tega naslova?Konkretno gre v tem primeru za tečaj slovenskega jezika za tujce.Zanima me tudi, če je obvezno znanje slovenskega jezika:a) Za podaljšanje delovnega ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2023

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in regres za letni dopust

Prosimo za pojasnilo, kolikšen del regresa pripada delavcu, ki je prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi (odpovedni rok bi se mu iztekel 25.1), dne 10. 1. je nastopil bolniški stalež, ki še traja?
Samo za aktivne naročnike
05. 4. 2023

Prerazporeditev delovnega časa - obveščanje sindikata

Sindikate smo obvestili o podaljšanju neenakomerne razporeditve delovnega časa, ki pa se s podaljšanjem ne strinjajo. Ali smo dolžni upoštevati njihovo mnenje?
Samo za aktivne naročnike
03. 4. 2023

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Skladno z Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, se višje uvrstitve delovnih mest za en plačni razred uveljavijo s 1. aprilom 2023. Zanima nas, ali je kakšna težava v tem, da pa še ni bil sprejet Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 4. 2023

Koriščenje letnega dopusta delavca, ki dela krajši delovni čas zaradi bolniške

Imamo primer zaposlenega, ki je na bolniški že dlje časa (bolniška se v celoti refundira). V naslednjem mesecu bo delal 4 ure, preostale 4 ure pa bo na bolniški. Ali delavec, kateri dela po 4 ure, preostale 4 ure pa je na bolniški lahko koristi letni dopust?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike