Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

12. 6. 2023

Datum razporeditve delavca invalida

Za zaposlenega smo prejeli 8. 6. 2023 obvestilo, da je odločba ZPIZ dokončna 2. 6. 2023 in s tem izvršljiva (delo s krajšim delovnim časom od polnega). Od katerega datuma dalje je potrebno z zaposlenim skleniti novo pogodbo za delo s krajšim delovnim časom oziroma ali obstaja kakšen zakonski rok ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 6. 2023

Dodatni dnevi dopusta zaradi invalidnosti

Delavec je na podlagi odločbe ZPIZ razvrščen v III.kategorijo invalidnosti.ZDR-1 in Kolektivna pogodba govorita o invalidih, delavcih z najmanj 60-odstotno telesno okvaro (najmanj 3 dni več dopusta), medtem ko naša Podjetniška kolektivna pogodba določa takšnemu delavci 5 dodatnih dni dopusta.V Podjetniški kolektivni pogodbi ni določeno koliko dni ...
Samo za aktivne naročnike
09. 6. 2023

Sodelovanje člana sveta zavoda na seji v času bolniškega staleža

Za 22. 6. imamo sklicano sejo svet zavoda, in sicer za imenovanje ravnatelja. Predsednica sveta je v bolniškem staležu in zanima me, ali je sklic na dan njene odsotnosti sprejemljiv in ali se lahko udeleži te seje in jo vodi, kljub njeni odsotnosti zaradi bolniškega staleža. Predsednica sveta zavoda je ...
Samo za aktivne naročnike
07. 6. 2023

Doplnilno delo

Ali lahko oseba, ki dela polni delovni čas preko svojega s.p.-ja, opravlja deificitarni poklic v visokem šolstvu, in sicer za dopolnilno delo (147. člen ZDR-1)?So kakšne omejitve pri izdaji soglasja za dopolnilno delo, če je zaposlen redno v okviru s.p.-ja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 6. 2023

Delavec, zaposlen za krajši delovni čas (4 ure na dan) zaradi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in napotitev na službeno pot

Delavec je zaposlen za krajši delovni čas (4 ure na dan) zaradi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, medtem ko je drugi delavec v bolniškem staležu, prav tako za 4 ure na dan. Ali lahko delavca napotimo na službeno pot v naslednji dan (pot in delo bosta skupaj trajala 4 ...
Samo za aktivne naročnike
06. 6. 2023

Arhiviranje dovoljenj za bivanje in delo

Kako ravnati z enotnim dovoljenjem za delo in bivanje, ter delovnim dovoljenjem iz vidika arhiviranja. Ali sodita ta dva dokumenta med trajni arhiv?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 6. 2023

Krajši delovni čas zaradi starševstva in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Ali lahko zaposleni v javnem sektorju, ki dela krajši delovni čas zaradi starševstva, izplačamo delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 20% od njene bruto plače?
Samo za aktivne naročnike
02. 6. 2023

Izdaja potnega naloga

Ali je priprava potnega naloga potrebna v vsakem primeru, ko je oseba napotena na službeni sestanek oz. dogodek, tudi če je razdalja relacije manj kot kilometer?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 6. 2023

Imenovanje v naziv po izvedenem javnem natečaju

Odprt imamo javni natečaj za DM višji svetovalec, v treh nazivih. V ožjem izboru je kandidat, ki je že javni uslužbenec (v državnem organu) in ima pridobljen naziv inšpektor I.Zastavlja se vprašanje, ali jo ob morebitni zaposlitvi lahko imenujemo v naziv višji svetovalec I na podlagi 6. odstavka 55 ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2023

Sprememba, ki bo uvedena s 1. 6. 2023 na področju cen javnega prevoza oziroma uvedbe enotne vozovnice "Slovenija" ki določa najvišji znesek za vse relacije

Nikjer še nismo zasledili informacije, ki bi se nanašala na spremembo, ki bo uvedena s 1. 6. 2023 na področju cen javnega prevoza oziroma uvedbe enotne vozovnice "Slovenija" ki določa najvišji znesek za vse relacije. Ali se bo v primeru, da delavci prejemajo nadomestila za prevoz na delo v višini ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike