Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

01. 6. 2021

Potrdilo o zdravstveni zmožnosti za delo

V podjetju smo pred slabima dvema letoma prekinili sodelovanje z učiteljem vožnje. V oceni tveganja imamo zapisano, da morajo učitelji vožnje opravljati obdobni zdravstveni pregled na dve leti. Sedaj bi ga ponovno zaposlili in me tako zanima, ali je prejšnje zdravstveno potrdilo še veljavno (saj še ni preteklo dve leti ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 5. 2021

Kratkotrajne napotitve na delo v Nemčijo

Naše podjetje napotuje delavce na delo v Nemčijo, z A1 po 12. členu in potnim nalogom za kratkotrajno napotitev. Kot primer navajam napotitev od nedelje 23. 5. 2021 do sobote 29. 5. 2021. Delavci gredo na pot s službenim vozilom v nedeljo, z delom pa pričnejo v ponedeljek in zaključijo ...
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2021

Upoštevanje delovnih izkušenj pri zaposlovanju v javnem sektorju

Imam vprašanje v zvezi z upoštevanjem delovnih izkušenj pri zaposlitvi v javnem sektorju.Delavec je bil zaposlen na delovnem mestu, za katerega je bila zahtevana IV. stopnja izobrazbe, opravljal pa je dela za VI. stopnjo izobrazbe (ustni dogovor). Tudi pogodba in opis del je bila pripravljena za IV. stopnjo. V ...
Samo za aktivne naročnike
19. 5. 2021

Zaklep plačilne liste z davčno številko delavca

Nekje smo zasledili, da ni v skladu z GDPR, da se zaklep plačilne liste izvede z davčno številko delavca?Imamo soglasje delavca, da mu po e-pošti pošljemo mesečno plačilno listo v zaklenjeni pdf. obliki?Ali obstaja kakšna pravna podlaga, da ne sme biti davčna številka?
13. 5. 2021

Odpoved delavca brez pisne podaje odpovedi

Delavec se je brez predhodnega obvestila oziroma odpovedi kar prijavil pri drugem delodajalcu. Zanima me postopek odjave. Ali ga lahko odjavimo samo z obvestilom iz ZZZS-ja ali je potrebno da delavec poda odpoved?
Samo za aktivne naročnike
13. 5. 2021

Regres za letni dopust in obdavčitev

Do kakšne višine (maximalne) regres za dopust v gospodarstvu za leto 2021 ni obdavčen?
11. 5. 2021

Zaposlitev s krajšim delovnim časom in višina odpravnine

Delavec je zaposlen za določen čas s krajšim delovnim časom. Ali mu ob prenehanju PZ pripada sorazmeren del odpravnine (smiselna uporaba 65. člena ZDR) ali za polni delovni čas - glede na to, da 79. člen ZDR-1 izrecno navaja, da je osnova za odmero odpravnine povprečna mesečna plača delavca za polni ...
Samo za aktivne naročnike
11. 5. 2021

Čakanje na delo in zaposlitev pri drugem delodajalcu

Če je delavec pri nekem podjetju zaposlen za nedoločen čas, a je trenutno na čakanju, ali lahko z drugim podjetjem sklene podjemno pogodbo oz. pogodbo o poslovnem sodelovanju (ne gre za istovrstno delo kot po pogodbi o zaposlitvi, čisto drugo delo)?Kakšna je v tem primeru davčna stopnja? In ali ...
Samo za aktivne naročnike
10. 5. 2021

Regres za prehrano v primeru zaposlenega, ki je na delu prisoten krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem varstvu

Smo javni zavod. Prosimo za mnenje glede pravilnega izplačila regresa za prehrano v primeru zaposlenega, ki je na delu prisoten krajši delovni čas na podlagi predpisov pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu.Skladno s 130. členom ZDR-1, je delodajalec dolžan zagotoviti povračilo stroškov ...
Samo za aktivne naročnike
06. 5. 2021

Napotitev delavca na delo v Nemčijo

Agencija za zaposlovanje bi delavca napotila na delo v Nemčijo za 3 mesece, delavec je rezident Slovenije.Naredili so prijavo A1.Ali so za agencijo kakšne posebnosti pri plačilu dohodnine in prispevkov, ali jih morajo plačati v Nemčiji? Če da, po kateri konvenciji, uredbi, členu …?