Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

26. 12. 2022

Obračun kilometrine na službenem potovanju v Sloveniji z uporabo lastnega prevoznega sredstva

Smo javni zavod. Zanima nas obračun kilometrine na službenem potovanju v Sloveniji z uporabo lastnega prevoznega sredstva (avto zaposlenega). Ali se obračunava število kilometrov po najkrajši poti - google map ali dejansko prevoženi kilometri. Kaj je zakonska podlaga? Načeloma uporabljamo Kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti, ki pa zadevnega primera ne opredeljuje.
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2022

Veljavnost kolektivne pogodbe v podjetju

Podjetje ima registrirano dejavnost 70.220 (Drugo podjetniško in poslovno svetovanje).Katera kolektivna pogodba je določena za to dejavnost? Oziroma po kateri kolektivni pogodbi se moramo ravnati?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 12. 2022

Določitev pravilne osnove za izračun odpravnine ob prenehanju pogodbe iz poslovnega razloga

Delavec je bil v mesecih od 1. 10. do 6. 12. 2022 na čakanju za kar je prejel nadomestilo 80 % plače. Dne 7. 12. 2022 mu je delodajalec odpovedal pogodbo iz poslovnega razloga, z dnem odjave 13. 1. 2023. Za čas odpovednega roka v trajanju 38 dni sta se dogovorila ...
Samo za aktivne naročnike
16. 12. 2022

Opravljanje dela v pomožni policiji

Ali lahko kot delodajalec prepovemo zaposlenemu opravljanje dela v pomožni policiji glede na to, da je pri opravljanju dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi potrebno upoštevati tudi počitke?Ali je potrebno soglasje delodajalca po 147. členu ZDR-1, če običajni zaposleni želi poleg rednega delovnika opravljati še delo pomožnega policista? Ali ...
Samo za aktivne naročnike
15. 12. 2022

Upravičenost do solidarnostne pomoči, če je delavec v bolniški zaradi poškodbe pri delu

Ali je delavec upravičen do solidarnostne pomoči, če je odsoten zaradi poškodbe pri delu?
Samo za aktivne naročnike
15. 12. 2022

Koriščenje dopusta iz preteklega leta, do kdaj ga ima delavec pravico koristiti?

Zaposleni je bil na dolgotrajni bolniški v letu 2021 in 2022 ter bo še zagotovo do konca letošnjega koledarskega leta. Za leto 2021 mu je ostalo nekaj dni neizkoriščenega letnega dopusta. Do kdaj ga ima pravico koristiti?
15. 12. 2022

Delavec pridobi odločbo ZZZS, da je nezmožen za delo, ta odločba pa je delavcu in delodajalcu vročena za nazaj

Delavec je že od marca na bolniški z občasnimi prekinitvami odločb, da je zmožen za delo, po prejemu le-teh se delavec vrne na delo oziroma občasno vzame dopust, nato se na odločbo pritoži, naknadna odločba vedno pravi, da je nezmožen za delo tudi za nazaj, vendar odločbo podjetje dobi, ko ...
14. 12. 2022

Nagrada za poslovno uspešnost - ureditev v pravilniku

V podjetju smo se lotili digitalizacije, posodobitve sistemizacije in še mnogo podobnih zadev. Ob vseh spremembah, smo se odločili, da bi v podjetju vpeljali tudi nagrade za poslovno uspešnost, torej v letu 2023. Ali se nagrada za poslovno uspešnost lahko izplača zgolj posameznikom ali je zadeva podobna kot pri regresu ...
Samo za aktivne naročnike
12. 12. 2022

Izplačilo višje odpravnine kot je določena v ZDR-1

Prosimo za odgovor, ali lahko zaposlenemu izplačamo višjo odpravnino kot mu pripada po ZDR-1? Ali lahko izplačamo le do višine, kot jo določata ZDR-1 in Kolektivna pogodba? Spadamo v KP za kovinsko industrijo.
Samo za aktivne naročnike
09. 12. 2022

Nadomeščanje kuharja in možnost zaposlitve kandidata brez pogojev

Težave imamo z zagotavljanjem kuharskega kadra. Po sistemizaciji imamo sistemizirane štiri kuharje. Za vodjo kuhinje s peto stopnjo izobrazbe in kuharja s četrto stopno izobrazbe potrebujemo kader za nadomeščanje. Oba sta namreč na dalj časa trajajoči bolniški odsotnosti. Že 2-krat smo objavili razpis, prvič se ni nihče javil z ustrezno ...
Samo za aktivne naročnike