Začasno zaposlovanje javnega uslužbenca za čas trajanja projekta

14. 9. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Zanima nas, ali so kakšne določbe glede zaposlovanja JU za določen čas za projekt?

Projekt je bil določen interno na strokovnem svetu in ni finančno podprt s strani države. Ali rabimo kakšno soglasje s strani ministrstva?

Nazaj