Nagrajevanje

14. 12. 2023

Obračun plačila za poslovno uspešnost

V spodnjem prispevku prikazujemo praktični primer obračuna plačila za poslovno uspešnost.
Samo za aktivne naročnike
11. 12. 2023

13. plača 2023

Prebrali smo novico Zagovornika načela enakosti: zmanjšanje božičnice. Tudi s strani delavcev se že slišijo debate vezane na 13. plačo in da ne bi smeli imeti znižane zaradi odsotnosti zaradi bolezni.Za izplačilo 13. plače v podjetju nimamo postavljenih posebnih kriterijev (razen, da mora delavec biti prisoten celo leto, z ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 3. 2023

Novo stališče v zvezi z določitvijo kriterijev za izplačilo poslovne uspešnosti

V začetku letošnjega leta se je Višje delovno in socialno sodišče s sodbo, opr. št. X Pdp 781/2022 z dne 10. 1. 2023, postavilo na stališče, da določitev kriterija efektivne prisotnosti na delu pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost v splošnem delu akta ni diskriminatorna.
Samo za aktivne naročnike
25. 1. 2023

Stimulacija in destimulacija za zaposlene

V podjetju razmišljamo, da bi uvedli stimulacijo in destimulacijo.Kar se tiče stimulacije vemo, da ni zadržkov, kako pa je z destimulacijo, v smislu poseganja v osnovno bruto plačo ob nedoseganju pričakovanih rezultatov?Ali je to zakonsko dopustno in kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni?
Samo za aktivne naročnike
22. 11. 2022

Oblike nagrajevanja zaposlenih in njihova obdavčitev

Z delovno pravnega vidika lahko delodajalec delavcem kadarkoli izplača nek dodaten dohodek oziroma nagrado, vendar pa vse izplačane nagrade niso enako davčno obravnavane.Plača delavca je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače pa je lahko tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je ...
Samo za aktivne naročnike
07. 9. 2022

Diskriminacija: podjetje nagradilo le tiste, ki so bili ves čas v službi

Zagovornik načela enakosti je o merilih za izplačilo nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina teh dodatkov k plači je namreč temeljila na prisotnosti delavcev na delovnem mestu. To ni prvič, da je zagovornik ugotovil diskriminacijo pri nagradah iz poslovne ...
04. 6. 2021

S spodbudami do boljšega vodenja

Spodnji prispevek je bil objavljen v časopisu Dnevnik, 4. 6. 2021Avtorica: Tonja BlatnikSlovenska praksa nagrajevanja se od tuje razlikuje po razmeroma majhnem razlikovanju med najboljšimi in najslabšimi ter povprečnimi zaposlenimi glede na rezultate dela. Slovenski sistemi so bolj nagnjeni k povprečju, kar pomeni, da tisti, ki presežejo rezultate ...
09. 12. 2020

Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost in koriščenje ukrepov po interventni zakonodaji

Bliža se konec leta, s tem pa vse bolj glasno odmeva tudi vprašanje o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost oziroma tako imenovane božičnice ali trinajste plače. Letošnje koledarsko leto je glede na prejšnja leta zaznamovala epidemije virusa COVID-19 in številne interventne zakonodaje, ki je z začasnimi ukrepi omogočala nadaljnje ...
Samo za aktivne naročnike
08. 4. 2019

Plače in nagrajevanje

Kako vzpostaviti sistem plač, ki bo za zaposlene motivirajoč in ki bo ustrezal ključnim kadrom?