Sodna praksa

20. 5. 2019

Razrešitev direktorja v javnem sektorju, ki je imel pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas mandata direktorja - odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Odločitev: Sodba Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 132/2017 z dne 3. 10. 2017 BISTVO ODLOČITVE: »V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 89. člena ZDR-1 je razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi med drugim tudi neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na ...
20. 5. 2019

Ugotovitev obstoja delovnega razmerja - delo na podlagi pogodbe civilnega prava

Odločitev: Sodba Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 132/2018 z dne 5. 3. 2018 JEDRO ODLOČITVE: »Pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja, je odsotnost volje delodajalca, da sklene pogodbo o zaposlitvi irelevantna. Delodajalec, ki se svojim obveznostim iz delovnega razmerja želi izogniti tako, da z delavcem sklene pogodbo civilnega prava ...
12. 2. 2019

Najnovejša sodna praksa v zvezi z odpovedjo pogodbe

Mojca Ramšak Pešec VSRS Sklep VIII Ips 301/2017 z dne 12. 9. 2018 - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – pisno opozorilo pred odpovedjo JEDRO ODLOČITVE: »V postopku je bilo ugotovljeno, da v prvem opozorilu navedenih inventurnih popisov ni delal tožnik osebno, niti ni mogel vplivati na njihovo pravilnost in na ...
20. 11. 2018

Plačana odsotnost zaradi neodložljivega opravka

p>Kolektivne pogodbe dejavnosti v javnem sektorju med drugimi odsotnostmi določajo tudi pravico zaposlenega do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka. Pregled nekaterih kolektivnih pogodb in zakona ter členov, ki določajo pravico do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka: KOLEKTIVNA POGODBA ČLEN Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti – KPND člen Kolektivna pogodba za ...