Sodna praksa

11. 5. 2022

Sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Preizkus letne ocene delovne uspešnosti- VSRS Sklep VIII Ips 36/2021JEDRO ODLOČITVE:Niti ZSPJS niti Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ne določata formalnosti postopkovne narave, po katerih naj bi tekel postopek preizkusa ocene pred komisijo. Preizkus ocene pred komisijo ni podvržen procesnim pravilom, kot veljajo za ...
Samo za aktivne naročnike
22. 10. 2020

Staršem na krajšem delovnem času bo država krila višje prispevke

Dobra novica za starše, ki zaradi varstva otrok delajo s krajšim delovnim časom. Po novem se jim bodo prispevki za socialno varnost plačevali do polne delovne obveznosti od sorazmernega dela njihove povprečne mesečne bruto plače, ne več le od sorazmernega dela minimalne plače. Državni zbor je spremembo potrdil brez glasu ...
01. 9. 2020

Sodna praksa glede sistemizacije delovnih mest

VDSS sodba Pdp 765/2012: Objavljeni razpisni pogoji v razpisu za direktorja tožene stranke glede pogojev za zasedbo delovnega mesta direktorja niso bili v skladu z veljavnim Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest toženca. Spremembe pravilnika, ki jih je sprejel direktor tožene stranke, ne da bi imel za to izrecno pooblastilo ...
Samo za aktivne naročnike
31. 8. 2020

Najnovejša sodna praksa - avgust 2020

Najnovejša sodna praksa Vrhovnega sodišča RS glede pravilnega vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitviSklep Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 71/2019 z dne 22.4.2020Jedro odločitve:Odklonitev sprejema pisanja in odklonitev podpisa vročilnice sta dve različni ravnanji naslovnika, za kateri zakon predpisuje različna postopanja vročevalca. Če naslovnik ...
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2019

Razrešitev direktorja v javnem sektorju, ki je imel pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas mandata direktorja - odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Odločitev: Sodba Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 132/2017 z dne 3. 10. 2017 BISTVO ODLOČITVE: »V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 89. člena ZDR-1 je razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi med drugim tudi neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na ...
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2019

Ugotovitev obstoja delovnega razmerja - delo na podlagi pogodbe civilnega prava

Odločitev: Sodba Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 132/2018 z dne 5. 3. 2018 JEDRO ODLOČITVE: »Pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja, je odsotnost volje delodajalca, da sklene pogodbo o zaposlitvi irelevantna. Delodajalec, ki se svojim obveznostim iz delovnega razmerja želi izogniti tako, da z delavcem sklene pogodbo civilnega prava ...
Samo za aktivne naročnike
12. 2. 2019

Najnovejša sodna praksa v zvezi z odpovedjo pogodbe

Mojca Ramšak Pešec VSRS Sklep VIII Ips 301/2017 z dne 12. 9. 2018 - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – pisno opozorilo pred odpovedjo JEDRO ODLOČITVE: »V postopku je bilo ugotovljeno, da v prvem opozorilu navedenih inventurnih popisov ni delal tožnik osebno, niti ni mogel vplivati na njihovo pravilnost in na ...
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2018

Plačana odsotnost zaradi neodložljivega opravka

p>Kolektivne pogodbe dejavnosti v javnem sektorju med drugimi odsotnostmi določajo tudi pravico zaposlenega do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka. Pregled nekaterih kolektivnih pogodb in zakona ter členov, ki določajo pravico do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka: KOLEKTIVNA POGODBA ČLEN Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti – KPND člen Kolektivna pogodba za ...
Samo za aktivne naročnike