Poskusno delo

03. 8. 2023

Kakšne pravice in obveznosti ima pripravnik

Ali so vsi delavci, ki prvič sklenejo delovno razmerje, pripravniki?Ne, ni vsak delavec, ki prvič sklene delovno razmerje, tudi pripravnik. Pripravništvo se izvaja le za tiste dejavnosti ali poklice, za katere tako določa zakon ali kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. Večina kolektivnih pogodb dejavnosti predvideva možnost pripravništva in tudi ...
10. 3. 2022

Ocenjevanje uspešnosti poskusnega dela delavca

Poskusno delo je institut delovnega prava, ki je namenjen ugotavljanju, ali delo, za opravljanje katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, ustreza pričakovanjem in interesom strank pogodbe o zaposlitvi, torej tako delavca kot delodajalca.
05. 8. 2019

Ocenjevanje uspešnosti poskusnega dela

Poskusno delo ocenjujmo na podlagi konkretnih, uporabnih kriterijev
14. 3. 2018

On-boarding kandidatov

Inovativni pristopi pri zaposlovanju