Poskusno delo

10. 3. 2022

Ocenjevanje uspešnosti poskusnega dela delavca

Poskusno delo je institut delovnega prava, ki je namenjen ugotavljanju, ali delo, za opravljanje katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, ustreza pričakovanjem in interesom strank pogodbe o zaposlitvi, torej tako delavca kot delodajalca.
05. 8. 2019

Ocenjevanje uspešnosti poskusnega dela

Poskusno delo ocenjujmo na podlagi konkretnih, uporabnih kriterijev
14. 3. 2018

On-boarding kandidatov

Inovativni pristopi pri zaposlovanju