Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino

21. 7. 2021

Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino velja od 17. 7. 2021 dalje

V Uradnem listu RS, št. 116/21, je bila dne 16. 7. 2021 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba velja od 17. 7. 2021 dalje, določa pa višino kilometrine v primeru uporabe lastnega vozila v službene namene za službeno potovanje v tujino ...
24. 7. 2018

Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Spremembe objavljene v uradnem listu RS št. 43/2018