Spremljanje kariere zaposlenih

16. 3. 2020

Pripravljenost organizacije na spremembe

Spremembe so danes, v času hitrega razvoja in napredka na marsikaterem področju, del vsakdana skoraj vsake organizacije. Če želi organizacija v takem okolju ostati konkurenčna in uspešna, mora svoje poslovanje spreminjati, optimizirati, da bo bolj učinkovito. Na spremembe mora biti organizacija pripravljena, kar pomeni, da mora imeti oziroma pridobivati novo ...
17. 1. 2020

Motivacija – pot do uspeha

Vsak, ki je notranje motiviran, lahko uspešno dosega zastavljene cilje in doživi uspeh.Pogosto ljudje svojega vsakodnevnega dela, dela na delovnem mestu, torej službe, ne opravljajo z veseljem in zanosom. V službo hodijo zaradi zagotovitve materialnih pogojev za življenje. Zato opravljajo delo v vzdušju, ki bi ga lahko označili takole ...
Samo za aktivne naročnike
12. 12. 2018

Zavzetost zaposlenih

Kaj je zavzetost zaposlenih? Zavzetost zaposlenih postaja eden ključnih fenomenov sodobnega vodenja in upravljanja s človeškimi viri. Le redko je katera tema dosegla toliko zanimanja v teoriji in praksi, kot jo je dosegla zavzetost v zadnjih letih. Morda je ravno s tega razloga zavzetost tako široko razumljena, hkrati pa tudi ...
14. 11. 2018

Načrtovanje nasledstev

Načrtovanje nasledstev (ang. succession planning) je ciljno usmerjen proces z namenom zagotavljanja vodilnih vlog za delovanje podjetja v prihodnosti.
15. 5. 2018

Koristi upravljanja s talenti

Tekmovalnost (p)ostaja glavna paradigma sodobne ekonomije. Zmagajo tisti, ki so najboljši, najhitrejši, najbolj učinkoviti in imajo vedno prave rešitve, ob pravem času, na pravem mestu.