user.png

Mihaela Preskar

mag. ekon. in posl. ved.

je omenjeni naziv pridobila na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Z zagovorom magistrskega dela na temo organizacijske energije, je leta 2018 uspešno zaključila študij na smeri managementa, organizacije in človeških virov. Po študiju se je zaposlila v podjetju s področja informacijske tehnologije, kjer lahko (poleg ostalega) uporablja tudi znanje s področja ravnanja s človeškimi viri. Njeno področje zanimanja je predvsem organizacijska energija in prihodnost ravnanja s človeškimi viri.

Nazaj