Koristi upravljanja s talenti

15. 5. 2018
Tekmovalnost (p)ostaja glavna paradigma sodobne ekonomije. Zmagajo tisti, ki so najboljši, najhitrejši, najbolj učinkoviti in imajo vedno prave rešitve, ob pravem času, na pravem mestu.


V tej tekmi so potrebni posamezniki, ki so nosilci tekmovalnosti – talenti. Sodobno podjetje se mora zavedati, da so samo nadarjeni posamezniki lahko tvorci jutrišnje prihodnosti. Podjetje mora biti sposobno zaposliti, prepoznati in predvsem razvijati ter obdržati talentirane posameznike, ki so boljši od povprečja – pa naj si bo to na katerem koli področju in katerem koli nivoju. Na trgu prevladuje prava vojna za talente.

Tista podjetja in organizacije, ki pravočasno prepoznajo talente in so jih sposobna obdržati ter nadalje razvijati, imajo:

  •           višjo produktivnost,
  •           višjo stopnjo zavzetosti zaposlenih,
  •           višjo stopnjo ohranjanja zaposlenih (manj fluktuacije),
  •           višji ugled in
  •           nižje stroške iskanja ter selekcije zaposlenih.

Upravljanje s talenti postaja eno najpomembnejših orodij sodobnega upravljanja s človeškimi viri. Talenti so ključni za ohranjanje in pridobivanje konkurenčne prednosti podjetja, zato jim moramo nameniti največjo pozornost.

Žal se v mnogih podjetjih še vedno ne zavedajo pomena in vloge upravljanja s talenti, le-ti ostanejo neprepoznani, pogosto razočarani, zapustijo podjetje, ki pa tako neprestano izgublja tudi njihova znanja. Ne dovolite si, da bi bili podjetje, ki ne bi bilo sposobno privabiti in obdržati talente.


Več o tem na izobraževalnem programu: Talent manager

Nazaj