Odpravnine

16. 5. 2022

Odpravnine pri pogodbah za določen čas

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je v 79. členu uvedel pravico do odpravnine v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 ...
29. 9. 2021

Odpravnina ob upokojitvi in obdavčitev

Zaposlenemu ob odhodu v pokoj po zakonu oz. kolektivni pogodbi pripada odpravnina v višini ene plače. Delodajalec se je odločil, da bo zaposlenemu ob odhodu v pokoj izplačal odpravnino v višini 6 plač. Zanima me na kakšen način se takšna odpravnina obračuna in na katerem Rek obrazcu se poroča? Višina ...
Samo za aktivne naročnike
03. 9. 2021

Odpravnina - več zaporednih pogodb za določen čas

Če delavec sklene več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu brez vsakršne prekinitve med njimi, se odpravnina ne izplača ob izteku vsake posamezne pogodbe, temveč se odpravnina izplača ob izteku zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, upoštevajoč čas trajanja vseh neprekinjenih zaporednih pogodb o zaposlitvi ...
Samo za aktivne naročnike
02. 4. 2021

Odpravnina ob upokojitvi

Ali se delavcu, ki se s 1. 4. 2021 upokoji glede na 8. člen Aneksa h KPVIZ (80/18) odpravnina določi tako, da se primerja višino:- treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece (torej konkretno mesec marec, februar, januar, če se upokoji 1. aprila)in- trikratnik ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Odpravnina

Naročnik navaja hipotetičen primer, po katerem je delavec zaposlen za tri mesece, podjetje nima več naročil in mu ne podaljša pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Čez štiri mesece dobijo večje naročilo in s tem nastane povečanje obsega del, zato podjetje zopet zaposli istega delavca za dva meseca za določen ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Odpravnina – pogodba za določen čas, sklenjena pred 12. 4. 2013

Delodajalca zanima, ali mora delavcu, ki je z njimi sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas pred 12. 4. 2013 in mu bo ta potekla po tem datumu, izplačati odpravnino?
Samo za aktivne naročnike