Odpravnine

07. 11. 2019

Odpravnina

Naročnik navaja hipotetičen primer, po katerem je delavec zaposlen za tri mesece, podjetje nima več naročil in mu ne podaljša pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Čez štiri mesece dobijo večje naročilo in s tem nastane povečanje obsega del, zato podjetje zopet zaposli istega delavca za dva meseca za določen ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 11. 2019

Odpravnina – pogodba za določen čas, sklenjena pred 12. 4. 2013

Delodajalca zanima, ali mora delavcu, ki je z njimi sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas pred 12. 4. 2013 in mu bo ta potekla po tem datumu, izplačati odpravnino?
Samo za aktivne naročnike:
11. 5. 2018

Odpravnine pri pogodbah za določen čas

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je v 79. členu uvedel pravico do odpravnine v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 ...
Samo za aktivne naročnike: