Odpravnina ob upokojitvi

02. 4. 2021

Vprašanje:

Ali se delavcu, ki se s 1. 4. 2021 upokoji glede na 8. člen Aneksa h KPVIZ (80/18) odpravnina določi tako, da se primerja višino:

- treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece (torej konkretno mesec marec, februar, januar, če se upokoji 1. aprila)

in

- trikratnik zadnje mesečne plače delavca (torej 3x za marec, če se upokoji 1. aprila), ki jo je prejel na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in delavcu izplača tisti znesek, ki je za delavca ugodnejši?

Plača za mesec marec bo izplačana šele v aprilu 2021 (mislim da tudi 1. aprila zaradi praznikov).

Nazaj