Varstvo pri delu

19. 7. 2021

Posebni primeri zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

Če osebe opravljajo določene aktivnosti, pri katerih nastane tveganje za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen, pa niso na podlagi opravljanja teh aktivnosti že obvezno zavarovane (na primer kot delavci, samostojni podjetniki, družbeniki ali kmetje), se morajo zavarovati, da pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja, če pri opravljanju teh aktivnosti pride ...
23. 6. 2021

Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je povezano z organizacijskimi, tehničnimi, socialnimi, ekonomskimi in še drugimi dejavniki, kar pomeni, da je ta dejavnost zelo kompleksna in zahtevna.V ZVZD-1 so v zvezi s tem najprej opredeljena temeljna načela, ki so v nadaljevanju nadgrajena še s konkretnimi zahtevami in ukrepi. Najpomembnejše ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2021

Prostor za delo od doma naj bo miren, svetel in spodbuden

Marsikatero stanovanje ali hiša je v zadnjem obdobju postala večnamenska, ker v njej ne le da bivamo, temveč tudi delamo in imamo sestanke s poslovnimi partnerji in strankami. "V zadnjem času, ne samo v zadnjem letu, ampak že prej, je to, da si doma uredimo prostor, kjer delamo, nekaj povsem ...
29. 1. 2021

Testiranje delavcev na prisotnost virusa Covid-19 - da ali ne?

Avtor: Tanja Bohl
Spoštovanje predpisov o varnosti in zdravja pri delu po vsebini in namenu obsega obveznosti in pravice delodajalca in delavca, da z določanjem in upoštevanjem varnostnih ukrepov se zagotavlja varnost in zdravje pri delu. Delavec ima na eni strani pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje ...
Samo za aktivne naročnike
29. 9. 2020

Varnost in zdravje pri delu od doma

Avtor: Tanja Bohl
Nedavna izkušnja z epidemijo je številne delodajalce prisilila k začasni odredbi opravljanja dela od doma.Pravna podlaga za enostransko odreditev opravljanja dela na domu je 169. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da se lahko v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih ...
25. 9. 2020

Okužba zaposlenega - kaj lahko naredi delodajalec

Avtor: Tanja Bohl
Ena izmed temeljnih obveznosti delavca izhaja iz 36. člena Zakona o delovnih razmerjih,[1] kjer je določeno, da mora delavec delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti. V drugem odstavku 136. člena ZDR-1 pa je določeno, da mora delavec obveščati delodajalca ...
04. 2. 2020

Ureditev ugotavljanja alkoholiziranosti na delovnem mestu

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola na delovnem mestu velja za enega izmed splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, v skladu z 10. členom ZDR-1. Delodajalec mora namreč z namenom zakonitega preverjanja alkoholiziranosti svojih ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 12. 2019

Preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu

Avtor: Tanja Bohl
Delodajalci pogosto izpostavljajo, da do zlorab alkohola na delovnem mestu v praksi prihaja vse prepogosto, pri čemer ima alkohol poleg splošnih negativnih vplivov, tudi negativen vpliv na delo in delovni proces, saj lahko vpliva na napake in nesreče pri delu, na večjo pogostost poškodb, zmanjšano produktivnost ter ne nazadnje tudi ...
25. 3. 2019

Posvetovanje z delavci glede ključnih vprašanj varnosti in zdravja pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu zahteva posvetovanje delodajalca z delavci o ključnih vprašanjih varnosti in zdravja pri delu in dokaz o tem. Splošno podlago zahtevi po skupnem posvetovanju delodajalca z delavci oziroma z njihovimi predstavniki o najpomembnejših vprašanjih varnosti in zdravja pri delu daje Zakon o sodelovanju delavcev ...
05. 12. 2018

Ocena tveganja, podlage zanjo ter značilne napake in pomanjkljivosti v zvezi z njo v praksi

1 Ocena tveganja in pravne podlage zanjo Oceno tveganja je kot pojem v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu v mednarodnem prostoru prva opredelila Direktiva o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (89/391/EGS) z dne 12. junija 1989, imenovana tudi Okvirna direktiva ...