Varstvo pri delu

16. 3. 2023

Od 1. maja možnost potrditve poklicne bolezni po novem pravilniku

Od 1. maja bodo zaposleni imeli možnost potrditve poklicne bolezni, s tem izboljšanja delovnih pogojev in kritja vseh zdravstvenih storitev, povezanih s to poklicno boleznijo.Novi pravilnik o poklicnih boleznih, ki bo začel veljati 1. maja, po navedbah ministrstva za zdravje prinaša zaposlenim možnost za potrditev poklicne bolezni.Posamezniku s ...
28. 2. 2023

V veljavi novi Pravilnik o poklicnih boleznih, ki se bo pričel uporabljati 1. maja 2023

V Uradnem listu RS, št. 25/2023 z dne 24.2.2023 je bil objavljen novi Pravilnik o poklicnih boleznih.Ta pravilnik določa:poklicne bolezni,dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni,pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni,postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni.
13. 9. 2022

Najnižja še dovoljena temperatura na delovnih mestih

Kolikšna naj bi bila najnižja še dovoljena temperatura na delovnih mestih (proizvodnja)?
Samo za aktivne naročnike
02. 9. 2022

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr, v nadaljevanju: Pravilnik) je bil sprejet dne 25. 5. 2022, veljati pa je začel dne 1. 9. 2022. Pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu, ravnanje Inšpektorata ...
Samo za aktivne naročnike
19. 8. 2022

Na voljo je obrazec za urejanje pooblastil za dostop do e-prijave prijave nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, bodo prijavo nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 lahko uredili le še prek portala SPOT. Urejanje pooblastil za novo e-prijavo oziroma njen preklic je že mogoče.
01. 8. 2022

V okviru NOO razpis za zviševanje delovnopravnih standardov ter varnosti in zdravja pri delu

Na ministrstvu za delo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) namenjajo posebno pozornost zviševanju delovnopravnih standardov in varnosti in zdravja pri delu, zato želijo delavcem in delodajalcem zagotoviti večjo podporo na tem področju. S tem ciljem so objavili Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom ...
19. 7. 2021

Posebni primeri zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

Če osebe opravljajo določene aktivnosti, pri katerih nastane tveganje za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen, pa niso na podlagi opravljanja teh aktivnosti že obvezno zavarovane (na primer kot delavci, samostojni podjetniki, družbeniki ali kmetje), se morajo zavarovati, da pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja, če pri opravljanju teh aktivnosti pride ...
23. 6. 2021

Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je povezano z organizacijskimi, tehničnimi, socialnimi, ekonomskimi in še drugimi dejavniki, kar pomeni, da je ta dejavnost zelo kompleksna in zahtevna.V ZVZD-1 so v zvezi s tem najprej opredeljena temeljna načela, ki so v nadaljevanju nadgrajena še s konkretnimi zahtevami in ukrepi. Najpomembnejše ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2021

Prostor za delo od doma naj bo miren, svetel in spodbuden

Marsikatero stanovanje ali hiša je v zadnjem obdobju postala večnamenska, ker v njej ne le da bivamo, temveč tudi delamo in imamo sestanke s poslovnimi partnerji in strankami. "V zadnjem času, ne samo v zadnjem letu, ampak že prej, je to, da si doma uredimo prostor, kjer delamo, nekaj povsem ...
29. 1. 2021

Testiranje delavcev na prisotnost virusa Covid-19 - da ali ne?

Spoštovanje predpisov o varnosti in zdravja pri delu po vsebini in namenu obsega obveznosti in pravice delodajalca in delavca, da z določanjem in upoštevanjem varnostnih ukrepov se zagotavlja varnost in zdravje pri delu. Delavec ima na eni strani pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje ...
Samo za aktivne naročnike