Zakonodaja povezana s protikorona ukrepi

23. 11. 2020

Predlog PKP6

Avtor: Tanja Bohl
Ponovno je bila razglašena epidemija, ta pa je bila razglašena po sprejetju Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19,[1] zato se je v praksi pojavila potreba po dopolnitvi teh že sprejetih ukrepov v zadnjem interventnem zakonu (PKP5).[1] Uradni list RS, št. 152/20, v nadaljevanju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 11. 2020

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 16. novembra 2020 ob 00.00 uri.
12. 11. 2020

Vlada z novimi ukrepi na pomoč gospodarstvu

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv covida na gospodarstvo, delo, socialno in zdravstveno varstvo.
09. 11. 2020

Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19

1.členS to odredbo se z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti pri javnih zdravstvenih zavodih za opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določajo začasni ukrepi na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, kot jih določa predpis, ki ureja ...
22. 10. 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – pojasnila določb za javni sektor

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19 (ZZUOOP) zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19 spreminja in dopolnjuje določbe: Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17 in 73/19), Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni ...
Samo za aktivne naročnike