Obvezno zdravstveno zavarovanje

03. 7. 2024

Izplačilo povračila plačanega obveznega zdravstvenega prispevka

Objavljamo obvestilo glede izplačilo povračila plačanega obveznega zdravstvenega prispevka (OZP). Do povračila so upravičene osebe, ki jim je v prehodnem obdobju priznana pravica do plačila OZP in so hkrati upravičene do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, če so si v prehodnem obdobju OZP plačale same (npr. upokojenci in zaposleni).