Preživnine

05. 2. 2024

Višja nadomestila preživnine od 1. februarja 2024

Od četrtka, 1. februarja 2024, se zvišujejo zneski nadomestil preživnine za 4,2 odstotka.Nadomestila preživnine se usklajujejo enkrat letno v januarju z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2024 je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 4 ...