Vodenje evidenc

14. 9. 2022

Pogajalska skupina dosegla dogovor: elektronske evidence delovnega časa bodo usmerjene v kršilce

Predlog zakona bo v petek šel na potrditev ESS-ja, nato pa v parlamentarni postopek.Pogajalska skupina ESS-ja je uskladila dogovor sprememb in dopolnitev zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Kot je povedal minister za delo Luka Mesec, bo predlog zakona usmerjen zlasti v kršilce delovnopravne zakonodaje.
08. 9. 2022

Delovni čas in vodenje evidence delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl
Spodnji tekst je povzet iz celotnega članka, ki ga je za portal e-Kadrovik pripravila odvetnica Tanja Bohl in je na voljo za naročnike portala:ČlanekDelovni časDelovni čas je ena pomembnejših sestavin pogodbe o zaposlitvi, seveda pa tudi elementov oz. vidikov delovnega razmerja nasploh, tako za delodajalca kot tudi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 7. 2022

Evidence na področju dela in socialne varnosti

Avtor: Tanja Bohl
Evidence s področja dela in socialne varnosti ureja Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06, v nadaljevanju: ZEPDSV), ki določa vrste in vsebino evidenc podatkov, način vodenja in povezovanja evidenc, način posredovanja podatkov za potrebe državnih organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih ...
Samo za aktivne naročnike
14. 2. 2022

Kadrovske evidence in varovanje osebnih podatkov

Ko se lotevamo urejanja evidenc na področju dela, nam za osnovo služi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006; v nadaljevanju ZEPDSV), ki določa vrste in vsebino evidenc na področju dela in socialne varnosti, način zbiranja podatkov, način vodenja in povezovanja evidenc ...
Samo za aktivne naročnike