Plačni sistem v javnem sektorju

20. 10. 2023

Kako ravnati v primeru napačno določene plače?

ZSPJS v 3.a. členu ureja ravnanje v primeru, ko je bila javnemu uslužbencu določena in izplačana prenizka ali previsoka plača. Ker iz vprašanja ni čisto jasno dejansko stanje oziroma ni razvidno, kako je bila plača obračunana, je v nadaljevanju navedeno ravnanje v primerih napačno določene plače v pogodbi o ...
Samo za aktivne naročnike
18. 10. 2023

Plačni sistem javnega sektorja

Plačni sistem javnega sektorja velja za ves javni sektor, ki ga sestavljajo proračunski uporabniki (državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti).Plačni sistem javnega sektorja zajema skoraj ...
28. 8. 2023

Napredovanje v naziv ali višji naziv in določitev plače ob napredovanju v naziv ali višji naziv

Uradniki v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti niso edini zaposleni v javnem sektorju, ki lahko na istem delovnem mestu delo opravljajo v različnih nazivih in torej lahko na istem delovnem mestu ob izpolnjevanju pogojev za napredovanje napredujejo v naziv ter s tem pridobijo višji naziv in posledično višjo plačo ...
Samo za aktivne naročnike
23. 8. 2023

Obvestilo o uporabi ustreznih šifer in poročanja plač v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP)

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 88/2023 je bil dne 10. 8. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljevanju: ZOPNN-F).Z namenom pravilne uporabe ustreznih šifer skladno z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem ...
06. 6. 2023

Postopek obveščanja delavcev o redni delovni uspešnosti vsako četrtletje

Ali je potrebno delavca obvestiti o oceni redne delovne uspešnosti: prek oglasne deske in mu izročiti oceno osebno v pisni obliki?Ali ima delavec pravico pritožbe na oceno redne delovne uspešnosti in kakšen je postopek pritožbe ter njeno razreševanje?Kakšne pravice ime delavec, če mu ocena redne delovne uspešnosti ni ...
Samo za aktivne naročnike
31. 5. 2023

Vlada za odpravo plačnih nesorazmerij predvideva 267 milijonov evrov, manj od pričakovanj sindikatov

Nadaljevanje pogajanj s sindikati. Več o tem tudi na posvetu.Vlada je sindikatom javnega sektorja predstavila predlog za odpravo plačnih nesorazmerij, vreden 267 milijonov evrov. Sindikati uradnega predloga še niso prejeli, zato ga podrobno niso želeli komentirati.Predlog predvideva, da odprava plačnih nesorazmerij ne bo linearna, ampak bodo plačne skupine ...
29. 5. 2023

Zagovornik načela enakosti s priporočili za varstvo pred diskriminacijo v plačnem sistemu javnega sektorja

Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za javno upravo, ki v sodelovanju s socialnimi partnerji prenavlja sistem plač v javnem sektorju, za zagotovitev varstva pred diskriminacijo v plačnem sistemu dal več priporočil.
09. 5. 2023

Pogajanja o plačnem sistemu v javnem sektorju

Javni sektor: Vse manj verjetno se zdi, da bodo temelji novega plačnega sistema postavljeni do 30. junija, kot so napovedali. Pogovori o višjem regresu.
05. 5. 2023

Dodatek za delovno dobo v javnem sektorju

Kakšna je višina (odstotek) dodatka na delovno dobo zaposlenemu v javnem sektorju in pravna podlaga za izplačilo?  Ali je za celotni javni sektor enaka višina dodatka na delovno dobo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 4. 2023

Sindikatom zdravstva in socialnega varstva bo še ta teden posredovan vladni predlog s tarifnim delom

Sindikatom zdravstva in socialnega varstva bo še ta teden, najverjetneje v sredo, posredovan vladni predlog skupaj s tarifnim delom za vse plačne skupine, je medijem povedal državni sekretar na ministrstvu Tadej Ostrc. Zagotovil je, da časovnica oblikovanja zdravstvenega plačnega stebra do 30. junija ostaja nespremenjena.
1 2 3 4 5 6 7 8 9