Prispevki za socialno varnost

29. 5. 2024

Osnova za obračun prispevkov od dohodkov poslovodij in avtorskih honorarjev doseženih v okviru delovnega razmerja

FURS obvešča o dopolnitvah dokumentov Dohodek iz delovnega razmerja ter Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja.
03. 4. 2024

Pavšalni prispevki

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (samostojno opravljajo dejavnost npr. prek podjemne pogodbe in v zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti dejavnosti ali imajo npr. sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in imajo registrirano dopolnilno dejavnosti, torej »popoldanski s.p), morajo plačati prispevek za pokojninsko in ...
06. 3. 2024

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od 1. 3. 2024

Za izplačila od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.332,57 eur.Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance ...
15. 2. 2024

OZP in izplačilo starševskih nadomestil ter delnega plačila za izgubljeni dohodek

Objavljamo obvestilo glede odtegnitve novega obveznega zdravstvenega prispevka od starševskih nadomestil in delnega plačila za izgubljeni dohodek.
07. 2. 2024

Obračun obveznega zdravstvenega prispevka v primeru sočasnega obstoja več izplačevalcev

Zavod bo odtegnil obvezni zdravstveni prispevek pri izplačilu tistih prejemkov, pri katerih je po dohodninskih predpisih določen kot glavni izplačevalec. Uživalec takšnih prejemkov se pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) ne more opredeliti, ali je zavod njegov glavni ali neglavni izplačevalec. Uživalci dodatkov k tujim ...
06. 2. 2024

Plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka z e-računom

Finančna uprava omogoča hitro in enostavno plačevanje prispevkov za socialno varnost in drugih obveznih dajatev z e-računom. Ta način plačila uporablja že skoraj 7000 davčnih zavezancev. Z e-računom bo mogoče plačevati tudi obvezni zdravstveni prispevek.
26. 1. 2024

Obračun obveznega zdravstvenega prispevka in akontacije dohodnine

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) je s 1. januarjem 2024 uvedel nov obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Objavljamo obvestilo glede obračuna OZP in obračuna akontacije dohodnine.
03. 1. 2024

Obvezni zdravstveni prispevek

Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).
05. 12. 2023

Pravice do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini

Med stalnim bivanjem v tujiniČe se za stalno preselite v državo članico EU, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško, Švico, Združeno kraljestvo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Severno Makedonijo ali Srbijo imate pravico do zdravstvenih storitev v skladu s pravnim redom EU ali meddržavnim sporazumom o socialnem zavarovanju. To pomeni, da lahko ...
09. 5. 2023

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2023

Za izvrševanje 36. in 87. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo in 40/23 – ZČmIS-1) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 20. aprila 2023 sprejelS ...