Prispevki za socialno varnost

05. 12. 2023

Pravice do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini

Med stalnim bivanjem v tujiniČe se za stalno preselite v državo članico EU, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško, Švico, Združeno kraljestvo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Severno Makedonijo ali Srbijo imate pravico do zdravstvenih storitev v skladu s pravnim redom EU ali meddržavnim sporazumom o socialnem zavarovanju. To pomeni, da lahko ...
05. 12. 2023

Obvezni zdravstveni prispevek

Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).
09. 5. 2023

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2023

Za izvrševanje 36. in 87. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo in 40/23 – ZČmIS-1) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 20. aprila 2023 sprejelS ...
14. 3. 2023

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavljaP O V P R E Č N O L E T N O S T O P N J Odavka in prispevkov, ki ...
07. 3. 2023

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Za izplačila od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2024 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.214,35 eur.Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance ...
18. 6. 2021

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec.
31. 3. 2021

Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo od 1. aprila 2021

Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,41 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,40 eura.Ta odredba začne veljati 1. aprila 2021.
31. 3. 2021

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. v letu 2021

Pavšalni prispevki za ZZ bodo z januarjem 2021 višji za približno 4,5 %, prispevki za PIZ z aprilom višji za 5,8 %.