Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji

15. 2. 2022

Nove izkaznice dovoljenj za prebivanje za tujce

14. 2. 2022 so na Ministrstvu za notranje zadeve začeli izdajati novo obliko dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja, ki so nadgrajena z dodatnimi varnostnimi zaščitami.
28. 9. 2021

Gostujoči predavatelji iz tujine

V študijskem letu bomo na višji strokovni šoli imeli tri gostujoče predavatelje iz Srbije, ki bodo predavali študentom od 8 do 24 ur v celem študijskem letu; torej okoli 2 do 6 krat.Predavatelji bodo predavali kot fizične osebe in z njimi bo sklenjena podjemna pogodba. Iz Fursa smo prejeli ...
Samo za aktivne naročnike
15. 9. 2021

Novela zakona o tujcih sklenila zakonodajno pot

Zakonodajno pot je na današnji izredni seji DZ sklenil predlog dopolnitve zakona o tujcih, s katerim bi opozicijski poslanci odpravili po njihovi oceni zaostrene finančne pogoje za tuje študente. Predlog ni prepričal že matičnega odbora, današnja predstavitev stališč poslanskih skupin pa je pokazala na nasprotujoča si razumevanja predloga.Levica je ...
01. 9. 2021

Pridobitev delovnih dovoljenj

Avtor: Tanja Bohl

Zanima nas, ali lahko pridobimo delovna dovoljenja za tujce in jih zaposlimo, glede na to, da je podjetje sicer aktivno že dalj časa, vendar na tem podjetju ni bil nihče zaposlen še oz. ni bilo zaposlenega že nekaj let. Glede na to, da je pogoj pri novo ustanovljenem podjetju pol ...
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2021

Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

Odredba določa poklice, v zvezi s katerimi se soglasje k enotnemu dovoljenju ali pisni odobritvi (v nadaljnjem besedilu: soglasje za zaposlitev) za namen zaposlitve tujca poda brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 ...
16. 4. 2021

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Avtor: Tanja Bohl
Dne 12. 4. 2021 je bila v Uradnem listu objavljena novela-C Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev,[1] ki bo stopila v veljavo 15 dni po objavi, uporabljati pa se bo začela 30 dni po uveljavitvi zakona. Izjema sta peti odstavek 17. člena in novi tretji odstavek 38. člena ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Obveznosti tujih delodajalcev, ki napotijo delavce na delo v Slovenijo

Tuji delodajalec (delodajalec s sedežem v državi članici EU, EGP ali v Švici) lahko napoti delavce, ki so pri njem zaposleni, na delo v Slovenijo pod določenimi pogoji. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev - ZČmIS1 določa, da lahko tuji delodajalec čezmejno izvaja storitev v Republiki Sloveniji pod pogojem, da: običajno ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Napotitev delavca na delo v Slovenijo

Splošno o dohodninski obravnavi dohodkov delavcev, napotenih na delo v Slovenijo Tudi tuji delodajalci opravljajo čezmejne storitve z napotenimi delavci. Če ti delavci delo v času napotitve opravljajo na ozemlju Slovenije, je za pravilno davčno obravnavo prejetih dohodkov, ki jih napoteni delavec prejme v povezavi z delom, ki ga opravi ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Sezonsko delo in davčna obravnava plačila

Sezonsko delo se lahko opravlja bodisi na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, bodisi na podlagi sklenjene podjemne pogodbe. Če je s tujcem, ki v Sloveniji opravlja sezonsko delo, sklenjena pogodba o zaposlitvi, za obdavčitev izplačanih dohodkov veljajo enaka pravila kot so opisana v poglavju 7.9.3 Sklenitev pogodbe o ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Direktorji - tujci

V primeru družb, ki so del mednarodne mreže, so pogoste situacije, ko družba lastnica (običajno gre za družbo s sedežem v tujini) v slovenski družbi za direktorja imenuje enega od svojih zaposlenih. Od načina ureditve njegovega pravno-formalnega položaja v slovenski družbi in od načina opravljanja dela za slovensko družbo pa ...
Samo za aktivne naročnike