Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji

21. 9. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju za prebivanje za državljane Evropske unije ter njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov

Na podlagi petega odstavka 137. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr., 105/22 – ZZNŠPP in 48/23) minister za notranje zadeve izdajaP R A V I L N I K o spremembah Pravilnika o potrdilu o prijavi prebivanja in ...
21. 9. 2023

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane

Na podlagi petega odstavka 102. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr., 105/22 – ZZNŠPP in 48/23) minister za notranje zadeve izdajaP R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o dovoljenju za prebivanje za državljane ...
24. 8. 2023

Kupec iz Srbije s katerim je delodajalec v pogodbenem razmerju bi poslal svoje delavce za pomoč pri delu (odprava posledic poplav, tudi storitve dela za svoje izdelke)

Na kakšen način jih lahko pošljejo na delo v Slovenijo? Ali je to:Zaposlitev za kratkotrajne storitve v kosu 14 dni - delodajalec iz Srbije naredi spletno prijavo, vprašanje je, katere storitve so kratkotrajne in kakšna je v tem primeru obdavčitev - mora upoštevati slovensko zakonodajo?Enotno napoteni delavci za daljše časovno ...
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2023

Podaljšanje veljavnosti Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

V Uradnem listu RS, št. 67/2023 z dne 22. 6. 2023 je bila objavljena Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela.Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 200/20 ...
08. 5. 2023

S spremembo zakona do hitrejšega zaposlovanja tujcev

Poslanke in poslanci so potrdili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (novela zakona).
19. 4. 2023

Poslanci v ponovnem odločanju sprejeli novelo zakona o tujcih

Poslanci in poslanke so po vetu državnega sveta ponovno potrdili novelo zakona o tujcih. Za novelo je glasovalo 50 poslancev, proti noveli pa je glasovalo 32 poslancev.
19. 4. 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

Zakon o tujcih (Ur. l. RS, št. 50/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZTuj-2) opredeljuje vse pomembne elemente selitve in življenja tujcev v Republiki Sloveniji, kot na primer njihov vstop v državo, pridobivanje vizumov in dovoljenj za prebivanje, zapustitev države, prostovoljno vračanje in odstranjevanje tujcev ter posebnosti glede postopka in ...
Samo za aktivne naročnike
10. 3. 2023

Spremembe Zakona o tujcih, ki stopijo v veljavo s 27. 4. 2023

Zakon o tujcih – Ztuj-2Zakon o tujcih pokriva vsa področja življenja in selitve tujcev v Slovenijo. Tujce opredeljuje kot državljane tretjih držav, torej držav izven EU. V zakonu so opisane vse podlage, na katerih se tujec lahko preseli v Slovenijo. V določenih primerih se uporablja skupaj z Zakonom o zaposlovanju ...
23. 2. 2023

Zaposlitev hrvaškega državljana v Sloveniji, ki bo opravljal delo (izključno) na Hrvaškem

Splošno velja, da pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih, pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga dela pa ureja Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.
Samo za aktivne naročnike
08. 11. 2022

Dovoljenja za prebivanje: postopke je treba poenostaviti in narediti ljudem prijazne

Ministrici za notranje zadeve in za javno upravo mag. Tatjana Bobnar in Sanja Ajanović Hovnik sta se na delovnem srečanju v prostorih Ministrstva za notranje zadeve pogovarjali med drugim tudi o tem, kako preoblikovati načine dela in postopke v državni upravi, da bi ti postali učinkovitejši in do uporabnikov bolj ...