Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji

24. 1. 2024

Ministrstvo za delo bi uvedlo sezonsko delo za tujce v gostinstvu in turizmu

Ministrstvo za delo je v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki slovensko zakonodajo usklajuje z evropsko, ob tem pa zaradi težav pri zaposlovanju ustreznega kadra, predvsem poleti in pozimi, uvaja sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu. Pripombe je mogoče oddati do 6 ...
05. 1. 2024

Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje

28. 12. 2023 je bil objavljen nov Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca
26. 10. 2023

Odbor DZ soglasno podprl predlog novele zakona o tujcih

Odbor DZ za notranje zadeve je soglasno podprl predlog novele zakona o tujcih, ki kot pogoj za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje za družinske člane tujcev nadomešča pogoj znanja jezika na ravni A1 s t. i. preživetveno ravnjo. Člani odbora so sprejeli tudi koalicijsko dopolnilo, ki rok za pridobitev pravice ...
19. 10. 2023

Potrjena novela zakona o tujcih

Vlada je potrdila predlog novele zakona o tujcih, ki uvaja spremembe pri pogoju znanja slovenskega jezika v postopkih podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav. S predlogom zakona se pogoj znanja jezika na vstopni ravni A1 nadomešča z znanjem na t. i. preživetveni ...
17. 10. 2023

Pojasnilo o pridobitvi nove izkaznice z oznako pravice do dostopa na trg dela za tujce

8. julija 2023 se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D).
27. 9. 2023

Zaposlitev hrvaškega državljana v Sloveniji, ki bo opravljal delo (izključno) na Hrvaškem

Splošno velja, da pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih, pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga dela pa ureja Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju za prebivanje za državljane Evropske unije ter njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov

Na podlagi petega odstavka 137. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr., 105/22 – ZZNŠPP in 48/23) minister za notranje zadeve izdajaP R A V I L N I K o spremembah Pravilnika o potrdilu o prijavi prebivanja in ...
21. 9. 2023

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane

Na podlagi petega odstavka 102. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr., 105/22 – ZZNŠPP in 48/23) minister za notranje zadeve izdajaP R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o dovoljenju za prebivanje za državljane ...
24. 8. 2023

Kupec iz Srbije s katerim je delodajalec v pogodbenem razmerju bi poslal svoje delavce za pomoč pri delu (odprava posledic poplav, tudi storitve dela za svoje izdelke)

Na kakšen način jih lahko pošljejo na delo v Slovenijo? Ali je to:Zaposlitev za kratkotrajne storitve v kosu 14 dni - delodajalec iz Srbije naredi spletno prijavo, vprašanje je, katere storitve so kratkotrajne in kakšna je v tem primeru obdavčitev - mora upoštevati slovensko zakonodajo?Enotno napoteni delavci za daljše časovno ...
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2023

Podaljšanje veljavnosti Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

V Uradnem listu RS, št. 67/2023 z dne 22. 6. 2023 je bila objavljena Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela.Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 200/20 ...