Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji

30. 6. 2021

Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

Odredba določa poklice, v zvezi s katerimi se soglasje k enotnemu dovoljenju ali pisni odobritvi (v nadaljnjem besedilu: soglasje za zaposlitev) za namen zaposlitve tujca poda brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 ...
16. 4. 2021

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Avtor: Tanja Bohl
Dne 12. 4. 2021 je bila v Uradnem listu objavljena novela-C Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev,[1] ki bo stopila v veljavo 15 dni po objavi, uporabljati pa se bo začela 30 dni po uveljavitvi zakona. Izjema sta peti odstavek 17. člena in novi tretji odstavek 38. člena ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Obveznosti tujih delodajalcev, ki napotijo delavce na delo v Slovenijo

Tuji delodajalec (delodajalec s sedežem v državi članici EU, EGP ali v Švici) lahko napoti delavce, ki so pri njem zaposleni, na delo v Slovenijo pod določenimi pogoji. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev - ZČmIS1 določa, da lahko tuji delodajalec čezmejno izvaja storitev v Republiki Sloveniji pod pogojem, da: običajno ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Napotitev delavca na delo v Slovenijo

Splošno o dohodninski obravnavi dohodkov delavcev, napotenih na delo v Slovenijo Tudi tuji delodajalci opravljajo čezmejne storitve z napotenimi delavci. Če ti delavci delo v času napotitve opravljajo na ozemlju Slovenije, je za pravilno davčno obravnavo prejetih dohodkov, ki jih napoteni delavec prejme v povezavi z delom, ki ga opravi ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Sezonsko delo in davčna obravnava plačila

Sezonsko delo se lahko opravlja bodisi na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, bodisi na podlagi sklenjene podjemne pogodbe. Če je s tujcem, ki v Sloveniji opravlja sezonsko delo, sklenjena pogodba o zaposlitvi, za obdavčitev izplačanih dohodkov veljajo enaka pravila kot so opisana v poglavju 7.9.3 Sklenitev pogodbe o ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Direktorji - tujci

V primeru družb, ki so del mednarodne mreže, so pogoste situacije, ko družba lastnica (običajno gre za družbo s sedežem v tujini) v slovenski družbi za direktorja imenuje enega od svojih zaposlenih. Od načina ureditve njegovega pravno-formalnega položaja v slovenski družbi in od načina opravljanja dela za slovensko družbo pa ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi s tujcem in pravila obdavčenja dohodka iz delovnega razmerja

Obdavčitev plače na podlagi ZDoh-2 Ko slovensko podjetje (slovenski delodajalec) s tujcem sklene pogodbo o zaposlitvi, bo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi prihajalo do rednega mesečnega izplačevanja dohodkov iz delovnega razmerja, do katerih ima ta delavec (tujec) pravico. Ker bo tujec prejemal redni mesečni dohodek v Sloveniji, bo treba ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Status davčnega rezidenta oziroma nerezidenta na podlagi ZDoh-2 in prelom pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju

Če slovensko podjetje s tujcem sklene določeno pogodbo, na podlagi katere ta tujec opravlja delo, bo treba preveriti tudi status davčnega rezidenta tega tujca oziroma preveriti, ali obstoji možnost, da se zaradi opravljanja dela v Sloveniji obstoječi rezidentski status tujca lahko spremeni. Kdaj davčni zavezanec šteje za davčnega rezidenta Slovenije ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Splošno o zaposlovanju tujcev in davčni obravnavi izplačanih dohodkov

Globalna mobilnost ljudi vpliva tudi na zaposlitveno politiko slovenskih delodajalcev oziroma na politiko sklepanja različnih civilnih pogodb s fizičnimi osebami slovenskih podjetij. Vse pogosteje se slovenska podjetja odločajo za zaposlovanje tudi tujih državljanov oziroma z njimi vse pogosteje sklepajo različne civilne pogodbe, pri čemer se pogosto pojavijo nekatere dodatne obveznosti ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Pomembnejše vsebinske novosti, ki jih prinašata noveli ZZSDT-A in ZZSDT-B

Vsebinske novosti ZZSDT-A (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev - Uradni list RS, št. 59/17): Premestitve znotraj povezanih gospodarskih družb S prenosom Direktive 2014/66/EU tudi Republika Slovenija sledi ciljem Evropske unije, s katerimi je povezanim gospodarskim družbam omogočeno, da kar najbolje izkoristijo ...
Samo za aktivne naročnike