Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji

03. 4. 2024

Ustavno sodišče zavrnilo državni svet

Državni svet je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti določb zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, po katerih delodajalci, ki jim je bila pravnomočno izrečena globa, ne smejo zaposlovati tujcev. Ustavno sodišče je odločilo, da te določbe niso v neskladju z ustavo. Zahtevo za oceno ustavnosti je ...
01. 4. 2024

Zaposlitev tujca za določen čas

54. člen ZDR-1 navaja, da se pogodba o zaposlitvi lahko izjemoma sklene za določen čas, če gre za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje kot ga določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenje za sezonsko delo, kot ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 3. 2024

Zaposlitev tujca in priznanje delovne dobe

Zaposlili bomo tujca iz Bosne in Hercegovine. Iz tujine ima cca. 20 let delovne dobe. Se mu mora ta delovna doba v Sloveniji upoštevati pri izračunu dodatka na delovno dobo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 1. 2024

Ministrstvo za delo bi uvedlo sezonsko delo za tujce v gostinstvu in turizmu

Ministrstvo za delo je v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki slovensko zakonodajo usklajuje z evropsko, ob tem pa zaradi težav pri zaposlovanju ustreznega kadra, predvsem poleti in pozimi, uvaja sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu. Pripombe je mogoče oddati do 6 ...
05. 1. 2024

Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje

28. 12. 2023 je bil objavljen nov Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca
26. 10. 2023

Odbor DZ soglasno podprl predlog novele zakona o tujcih

Odbor DZ za notranje zadeve je soglasno podprl predlog novele zakona o tujcih, ki kot pogoj za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje za družinske člane tujcev nadomešča pogoj znanja jezika na ravni A1 s t. i. preživetveno ravnjo. Člani odbora so sprejeli tudi koalicijsko dopolnilo, ki rok za pridobitev pravice ...
19. 10. 2023

Potrjena novela zakona o tujcih

Vlada je potrdila predlog novele zakona o tujcih, ki uvaja spremembe pri pogoju znanja slovenskega jezika v postopkih podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav. S predlogom zakona se pogoj znanja jezika na vstopni ravni A1 nadomešča z znanjem na t. i. preživetveni ...
17. 10. 2023

Pojasnilo o pridobitvi nove izkaznice z oznako pravice do dostopa na trg dela za tujce

8. julija 2023 se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D).
27. 9. 2023

Zaposlitev hrvaškega državljana v Sloveniji, ki bo opravljal delo (izključno) na Hrvaškem

Splošno velja, da pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih, pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga dela pa ureja Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju za prebivanje za državljane Evropske unije ter njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov

Na podlagi petega odstavka 137. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr., 105/22 – ZZNŠPP in 48/23) minister za notranje zadeve izdajaP R A V I L N I K o spremembah Pravilnika o potrdilu o prijavi prebivanja in ...
1 2 3 4 5 6