Sodna praksa

13. 2. 2020

Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) neposredno spreminja določbe Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)

Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) neposredno spreminja določbe Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) in seveda tudi sam ZPP, ki se v delovnih in socialnih sporih uporablja subsidiarno, torej če ZDSS-1 ne določa drugače. Kot je bilo zapisano že v uvodu tega poglavja, so delovni in socialni spori ...
13. 2. 2020

Pregled sprememb novele ZPP-E, ki se odražajo v spremembah ZPP

Kot je bilo na kratko že pojasnjeno, novela ZPP-E na področje delovnih in socialnih sporov ne posega zgolj s spremembami samega ZDSS-1, temveč tudi s spremembami določb ZPP, saj se skladno z 19. členom ZDSS-1 v postopku v delovnih in socialnih sporih uporablja določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če ...
13. 2. 2020

Pregled sprememb novele ZPP-E, ki se odražajo v spremembah ZDSS-1

Delovne in socialne spore se v našem pravnem prostoru, zaradi svoje specifike, že vse od leta 1975 rešuje pred specializiranimi sodišči po posebnih pravilih postopka.1 Leta 1994 je bil sprejet Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS),2 ki ga je leta 2004 nadomestil nov Zakon o delovnih in ...