Blagovna znamka podjetja - Employer Branding

17. 7. 2020

Blagovna znamka delodajalca – kdo, kako in zakaj jo oblikuje?

Uvod Sodobni svet je do organizacij (podjetij in drugih) zelo neprizanesljiv, saj jim prinaša izzive, kot so globalizacija, boj za obstoj in preboj na trg, tekmovanje s konkurenti, tehnološke in netehnološke inovacije in z njimi povezane potrebe po vse bolj specifičnih kadrih ter znanjih, staranje delovne sile in hkrati vstopanje ...
Samo za aktivne naročnike