Najnovejša sodna praksa - avgust 2020

31. 8. 2020 | Avtor: Mojca Ramšak Pešec

Predogled vsebine

Najnovejša sodna praksa Vrhovnega sodišča RS glede pravilnega vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Sklep Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 71/2019 z dne 22.4.2020

Jedro odločitve:

Odklonitev sprejema pisanja in odklonitev podpisa vročilnice sta dve različni ravnanji naslovnika, za kateri zakon predpisuje različna postopanja vročevalca. Če naslovnik brez zakonitega razloga odkloni ...

Nazaj